Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom

Asker kommune har følgende offentlige tilfluktsrom:

  • Holmenhallen (Vogellund 20, 1394 Nesbru)
  • Asker kulturhus (Strøket 15A, 1383 Asker)
  • Garderobeanlegget i Asker tennisklubb (Brages vei 4, 1387 Asker).  

Se oversikt over tilfluktsrommene i kartløsningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom er for personer som oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Eksempel på private tilfluktsrom er kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller.

DSB oppgir at det er registrert mer en 200 private tilfluktsrom i Asker kommune. Listen over disse tilfluktsrommene er unntatt offentlighet etter offentleglova § 21, av hensyn til nasjonale beskyttelseshensyn.

Når skal tilfluktsrom oppsøkes?

Det kommer varsel fra myndighetene når det er aktuelt å oppsøke tilfluktsrom.

Tilfluktsrom som til daglig brukes til andre ting, skal ifølge dagens krav kunne klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer.

Kommunens tilfluktsrom oppgraderes

Asker har nylig bevilget 10 millioner kroner til en oppgradering av 7 større tilfluktsrom i de større tettstedene i kommunen. De prioriterte tilfluktsrommene som nå oppgraderes, er basert på antall tilgjengelige plasser, geografisk fordeling og at barn og unge skal prioriteres.

Mer om tilfluktsrom