Skadet eller dødt vilt

Kort fortalt

Viltpåkjørsler varsles til politiet på telefon 02800. Politiet vil da kontakte de kommunale fallviltgruppene som så vil undersøke om viltet er skadet, eller ta seg av dødt vilt.

Fallviltgruppen i gjeldende område kan også kontaktes direkte:

  • Fallviltgruppe gamle Hurum: 940 57 046
  • Fallviltgruppe gamle Røyken: 909 49 401
  • Fallviltgruppe gamle Asker: 474 69 578

Kommunes fallviltjegere tar seg normalt ikke av mindre dyr eller fugler. Skadete fugler meldes til Fuglehjelpen på telefon 91 16 57 89.

Ved en viltpåkjørsel er det viktig å huske på å merke ulykkesplassen nøye. Et klart merke legges/henges ved siden av veien for å markere hvor dyret forsvant (fluktretningen).

Kontakt politi eller kommunale ettersøksmannskaper før du forlater ulykkesplassen. Det er mye enklere å forklare hvor du er, hvordan det ser ut på stedet og hvor dyret forsvant når du er på ulykkesplassen.

Døde dyr

Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00.