Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skadet eller dødt vilt

Viltpåkjørsler varsles til politiet på telefon 02800 eller Faglig råd for viltstell (viltnemda). Det er inntil videre tre fallviltgrupper i nye Asker:

  • Fallviltgruppe gamle Hurum: 940 57 046
  • Fallviltgruppe gamle Røyken: 909 49 401
  • Fallviltgruppe gamle Asker: 474 69 578

Politiet vil da kontakte de kommunale ettersøksmannskapene som så vil undersøke om viltet er skadet eller ta seg av dødt vilt.

Ved en viltpåkjørsel er det viktig å huske på å merke ulykkesplassen nøye. Et klart merke legges/henges ved siden av veien for å markere hvor dyret forsvant (fluktretningen). Kontakt politi eller kommunale ettersøksmannskaper før du forlater ulykkesplassen. Det er mye enklere å forklare hvor du er, hvordan det ser ut på stedet og hvor dyret forsvant når du er på ulykkesplassen.

Døde dyr

Ved funn av døde dyr langs riks- og fylkesveier, tar man kontakt med Statens vegvesen på telefon 22 07 30 00.