Om renovasjon i tidligere Røyken og Hurum

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Hytterenovasjon på fastlandet

Alle hytteeiere skal være med i kommunens renovasjonsordning, selv om hytta brukes sjelden eller aldri.

Når henter vi avfallet ditt?

Hytteeiere på fastlandet kan enten være med i renovasjonsordningen for hele året, eller bruke sommerordningen (15.april – 15.oktober).  

Hentedager finner du her.

Du kan også få varsling på telefonen når vi henter avfallet ditt med app-en "Min renovasjon".

Slik sorterer du avfallet

Det er forskjellige ordninger for hytterenovasjon basert på hvor i kommunen du har hytte.

Dette gjelder deg som har hytte i tidligere Asker: 

Dette gjelder deg som har hytte i tidligere Røyken eller Hurum:

  • Du kaster matavfall, restavfall og papp/papir/drikkekartong i riktig beholder eller container.
  • Du kaster glass- og metallemballasje i container som deles med andre hytteeiere i området.
  • Farlig avfall og EE-avfall leveres til Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon.

Plasser avfallsbeholderne riktig

Avfallsbeholderne skal stå lett tilgjengelig, ved kjørbar vei.  

Les mer om riktig plassering av avfallsbeholdere.

Del avfallsbeholdere med andre

Vi anbefaler deg å dele beholdere med hyttenaboer der det er mulig – da kan du spare både plass og penger! 

Dersom hytta ikke har veiforbindelse, vil den i de fleste tilfeller bli tilknyttet en felles avfallsløsning med andre.

Har ikke din hytte renovasjon?

Hytter som ikke har renovasjon, skal opprette en renovasjonsavtale. Ta kontakt med Innbyggerservice, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for deg.

Fritak fra renovasjonsavgift for hytter

Alle hytter skal ha en renovasjonsordning. Det er likevel mulig å søke om fritak dersom du kan dokumentere at hytta er revet eller kondemnabel (ubeboelig). 

Du kan søke om fritak for maks tolv måneder av gangen, og senest én måned før ønsket fritaksperiode.

Dersom du ønsker fritak utover 12 måneder, må du sende inn en ny søknad før nåværende fritaksperiode utløper.

Du kan ikke søke om fritak fra renovasjonsgebyret hvis hytta er lite i bruk, ligger langt fra veien, eller hvis du bor i Asker og tar med avfallet hjem.

Dette skal du legge ved søknaden

Dokumentasjon, som bilder eller tilstandsrapport, som viser at eiendommen er revet/kondemnabel. 

Du kan søke om fritak fra renovasjonsavgiften her.