Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Hytterenovasjon

Alle hytteeiere skal være med i kommunens renovasjonsordning, selv om hytta brukes sjelden eller aldri.

Når henter vi avfallet ditt?

Hytteeiere kan enten være med i renovasjonsordningen for hele året, eller bruke sommerordningen.

Renovasjon i sommerhalvåret foregår i perioden mellom 15. april og 15. oktober. OBS: Dette betyr ikke at første og siste tømmedag skjer på eksakt disse datoene. Hvilken dag avfallet tømmes kommer an på hvilken kjørerute adressen din tilhører.

Hentedager finner du ved å søke opp adressen i vår digitale tømmekalender eller i appen Min Renovasjon. I denne appen kan du også få varsling på telefonen i forkant av tømmingen.

Har du behov for tømming utover det som står oppgitt i kalenderen? Da kan du bestille en ekstratømming mot et tilleggsgebyr. Bestilling kan gjøres ved å kontakte oss via appen Min Renovasjon eller ved å kontakte kommunens .

Slik sorterer du avfallet

Det er forskjellige ordninger for hytterenovasjon basert på hvor i kommunen du har hytte. Dette er noe vi jobber med å harmonisere slik at det blir likt for alle, men foreløpig er ordningene som før:

Dette gjelder deg som har hytte i Asker nord: 

Egen informasjon om øyrenovasjon finner du her.

Dette gjelder deg som har hytte i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum):

Lever avfall på gjenvinningsstasjonen

Har du ekstra avfall på hytta? Husk at du kan benytte våre to gjenvinningsstasjoner. Der kan du blant annet levere hageavfall, bygningsavfall, store gjenstander, elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall med mer.

Plasser avfallsbeholderne riktig

Avfallsbeholderne skal stå lett tilgjengelig ved kjørbar vei.  

Les mer om riktig plassering av avfallsbeholdere.

For deg som har hytte i Asker sør med egne beholdere og kun sommerrenovasjon, vil renovatøren legge beholderne ned på siden etter siste tømming når sesongen er over (15. oktober).

Del avfallsbeholdere med andre

Vi anbefaler deg å dele beholdere med hyttenaboer der det er mulig – da kan du spare både plass og penger! 

Dersom hytta ikke har veiforbindelse, vil den i de fleste tilfeller bli tilknyttet en felles avfallsløsning med andre.

Har ikke din hytte renovasjon?

Hytter som ikke har renovasjon, skal opprette en renovasjonsavtale. Ta kontakt med Innbyggerservice, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for deg.

Fritak fra renovasjonsavgift for hytter

Alle hytter skal ha en renovasjonsordning. Det er likevel mulig å søke om fritak dersom du kan dokumentere at hytta er revet eller kondemnabel (ubeboelig). 

Du kan søke om fritak for maks 12 måneder av gangen, og senest én måned før ønsket fritaksperiode.

Dersom du ønsker fritak utover 12 måneder, må du sende inn en ny søknad før nåværende fritaksperiode utløper.

Du kan ikke søke om fritak fra renovasjonsgebyret hvis hytta er lite i bruk, ligger langt fra veien, eller hvis du bor i Asker og tar med avfallet hjem.

Dette skal du legge ved søknaden

Dokumentasjon, som bilder eller tilstandsrapport, som viser at eiendommen er revet/kondemnabel. 

Søk om fritak fra renovasjonsavgift

Om du ikke har BankID eller av andre grunner ønsker et fysisk skjema som fylles ut manuelt og sendes per post, ta kontakt med Innbyggerservice.