Follestad gjenvinningsstasjon

Kontaktinfo

Åpningstider

Mandag: 12.00-19.00
Tirsdag: 07.00-14.00
Onsdag: 12.00-19.00
Torsdag: 07.00-14.00
Fredag: 07.00-14.00
Lørdag: 08.00-15.00
Søndag: Stengt

Stengt alle helligdager, jul-, nyttårs- og påskeaften, samt 1. mai. Åpent på pinseaften.

OBS: Den øverste bommen ved toppen av bakken lukkes nøyaktig ved stengetid. Kom derfor i god tid.

Åpningstidene gjelder for hele gjenvinningsstasjonen, også for hageavfall.

Telefon
66 70 00 00
E-post
Besøksadresse
Follestad Industriområde, Smemyrveien 10
3474 Åros
Vis i kart
Follestad gjenvinningsstasjon

Her kan du som bor eller har hytte i Asker kommune levere avfall. Det avfallet du ikke skal kaste eller ikke har plass til å kaste i avfallsbeholderne dine hjemme, kan leveres her. Bedrifter og næringsdrivende kan ikke levere avfall på Follestad gjenvinningsstasjon.

I menyen under finner du informasjon om hva du kan levere og ikke levere, samt kart over stasjonen.

Det koster 70 kroner å levere avfall ved Follestad gjenvinningsstasjon for innbyggere og hytteeiere i kommunen som betaler renovasjonsgebyr. Fra 2024 er det satt en kvote på 20 besøk per år per husstand til denne prisen, deretter koster det 600 kroner per besøk. Dette er for å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt.

Det er gratis å levere følgende avfallstyper, og disse teller ikke på kvoten på 20 leveringer:

 • Hageavfall (unntatt røtter eller stammer større enn 15 cm i diameter)
 • Farlig avfall (for eksempel maling, sparkel, spraybokser, olje, parafin, impregnert trevirke, lysstoffrør)
 • Elektrisk og elektronisk avfall, bilbatterier, småbatterier og lyspærer
 • Asbest og eternitt. Sørg for at dette er forsvarlig pakket inn i tykk plast med solid tape i alle skjøter eller åpninger.
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 1990 (PCB/klorparafinholdige ruter)
 • Impregnert trevirke
 • Strandryddeavfall

Husk å laste ned og registrere deg i appen MiljøID før ankomst til stasjonen. Dersom du opplever problemer med adgangsbeviset ditt, kan du likevel møte opp på stasjonen så hjelper vi deg her. Beskrivelse av hvordan du laster ned appen og svar på ofte stilte spørsmål finner du også på denne siden.

Når du kommer til stasjonen skanner du adgangsbeviset ditt i automaten og velger typer avfall du skal levere. Hvis du har med avfall som krever egenandel betaler du denne i bommen før du kjører inn.

Det er en egen automat nede på hageavfallsområdet. Hvis du bare skal levere hageavfall kan du kjøre direkte til denne automaten, skanne adgangsbevis og velge hageavfall før du kjører inn. Hageavfallsområdet har like åpningstider som resten av stasjonen.

Vi tilbyr dessverre ikke leie av konteinere eller salg av kompostjord. Se kompostportalen.no for hvor du kan finne god, kompostbasert jord.

Er det kø i dag?

Sjekk om det er mye trafikk inn til Follestad i dag (klikk på bildet for større visning):

Kamera "live" fra Follestad

Ikke avfall fra næringsvirksomheter

Follestad gjenvinningsstasjon tar ikke imot avfall fra næringsvirksomheter.

Det er en utbredt misforståelse at næringsdrivende som utfører arbeid for private husholdninger, som husbygging, oppussing og gartnerarbeid, regner avfallet som husholdningsavfall.

Når næringsdrivende utfører arbeid for privatpersoner er avfallet som oppstår næringsavfall. Selv om arbeidet utføres for en privat kunde regnes det ikke som husholdningsavfall, og det kan derfor ikke leveres gratis på gjenvinningsstasjonen. Denne regelen gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet. 

Levere avfall

Slik leverer du avfallet
 • Du må selv ta med bærehjelp ved behov. Hvis ansatte på stasjonen hjelper med løfting eller lossing med truck, skjer dette på kundens egen risiko.
 • Sorter avfallet ditt på forhånd, så går det raskere. Se gjerne på kartet over stasjonen (under) og planlegg pakkingen din deretter.
 • Du kan ikke levere avfall i søppelsekker. Alt avfall må tømmes ut av sekker og kastes i riktig container.
 • Flytende produkter leveres i tett emballasje, som er godt merket med hva innholdet er. Du får ikke emballasjen i retur.
 • Asbest og eternitt må være forsvarlig pakket inn i tykk plast med solid tape i alle skjøter eller åpninger.
 • Om du skal levere avfall på henger, sørg for å pakke hengeren på en sikker måte og pass på at den ikke blir for tung. Sjekk Statens vegvesens informasjon om sikring av last i bil.
 • På sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.
Kart over stasjonen
Dette kan du levere
 • Avfall fra strandrydding (kun i perioden fra april til november)
 • Alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall
 • Trevirke
 • Hageavfall
 • Røtter og trestammer under 15 cm i diameter
 • Grovavfall
 • Metall
 • Keramikk og porselen
 • Papp og papir
 • Blandet plast (dette er plastprodukter som ikke skal kastes i plastemballasjen hjemme, for eksempel leker, bøtter, rør og slanger, kjøkkenredskap, plastmøbler med mer).
 • Gipsavfall
 • Isopor
 • Bildekk
 • Betong, jord, sand, stein og grus
 • Restavfall
 • Farlig avfall - Alt som leveres som farlig avfall skal være pakket  i tett emballasje og tydelig merket. OBS! Emballasjen følger avfallet til destruering. Skal du levere asbest/eternitt må dette være forsvarlig innpakket i to lag med 0,2 mm bygningsplast. Større mengder kan leveres på pall.
 • Impregnert trevirke
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Klær, fottøy og tekstiler
 • Brukbare gjenstander til ombruk med unntak av store møbler og sofaer. Ombruksbua vår tar imot det du ikke trenger, til glede for andre.

Finner du ikke det du ønsker å levere i listen? Bruk søkefunksjonen på sortere.no for å finne ut hvor det skal kastes eller leveres. 

Dette kan du ikke levere
Her finner du en oversikt over avfallstyper som du ikke kan levere på Follestad gjenvinningsstasjon samt leveringssteder.

Avfallstype

Leveringssted

Matavfall

Legges i matavfallsbeholder hjemme hos deg

Brunsnegler og lignende

Kastes i restavfallsbeholder hjemme hos deg

Fyrkjeler, olje- og parafintanker

Leveres til godkjent mottak

Biler/bildeler, motorsykler og mopeder

Leveres til godkjent mottak

Bilvrak

Ta kontakt godkjent bilopphuggingsmottak

Båter under 15 fot

Enkle fritidsbåter, kanoer og kajakker inntil 15 fot (4,57 meter) kan leveres gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon. Båter med aluminiumsskrog og båtmotorer er det ikke gratis å levere. Husk å ta med legitimasjon og utfylt skjema fra Miljødirektoratet. Skjema og mer informasjon om ordningen finner du her

Båter over 15 fot

Leveres til godkjent mottak

Campingvogner

Leveres til godkjent mottak

Forurensede gravemasser 

Leveres til mottaksanlegg med tillatelse fra Fylkesmannen

Asfalt

Leveres til godkjent mottak

Døde dyr (kjæledyr, smådyr) 

Kontakt veterinær, dyrlegekontor eller godkjent mottak for organisk avfall

Slakteavfall

Kontakt Norsk Protein

Gjødsel/avføring 

Mottak ikke kjent

Bleier

Kastes i restavfallsbeholder hjemme hos deg

Fyrverkeri, nødbluss og røykgranater

Leveres til forhandler

Ammunisjon og våpen

Leveres til politiet

Sprengstoff og tennere/fenghetter (andre produkter som inneholder sprengladninger)

Ta kontakt med politiet per telefon

Smittefarlig avfall

Må leveres til godkjent mottak. Kontakt kommuneoverlegen for godkjent mottak.

Medisiner

Leveres tilbake til apotek

Radioaktivt avfall 

Ta kontakt med Institutt for energiteknikk (IFE)

Rundballeplast fra landbruket

Leveres til godkjent mottak. Se oversikt hos Grønt Punkt Norge AS.

Rene masser, bygg- og rivningsavfall levert i bulk (med lastebil/traktor)

De fleste entreprenører tar imot dette.

Røtter og trestammer over 15 cm i diameter

Kan blant annet leveres på Yggeset gjenvinningsstasjon (mot gebyr).

Granulat fra kunstgressbane

Leveres til godkjent mottak

Les mer om de ulike avfallstypene

Asbest

Skal inneholde:

 • Plater, takstein, isolasjonsmateriale og andre elementer som inneholder eternitt/asbest
 • Alt avfall skal være forsvarlig pakket inn i tykk plast med solid tape i alle skjøter eller åpninger

Skal ikke inneholde:

 • Uemballert eller defekt emballert asbest
 • Annet avfall

Behandling:

Asbest deponeres separat fra annet avfall på godkjent deponi

Betongavfall, sand og grus - tunge masser

Skal inneholde:

 • Rene masser uten forurensning
 • Grus
 • Stein
 • Leca
 • Tegl
 • Rene grave- og rivemasser
 • Leire
 • Betong (kan inneholde armering)

Skal ikke inneholde:

 • Fremmedelementer
 • Forurensede masser
 • Organisk materiale

Behandling:

Massene går til godkjent deponi eller fyllplass for ombruk.

Bildekk

Skal inneholde:

 • Bildekk med og uten felg

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall

Behandling:

Dekk og felger separeres.

- Felger:

 • Stålfelger går til jernstøperier hvor de smeltes og blir til nye produkter, slik som bildeler, vedovner eller kumlokk. Aluminiumsfelger er spesielt bra å gjenvinne. Her sparer man opptil 95 % energi sammenlignet med produksjonen av aluminium fra ny malm.

- Dekk:

 • Ca 3 % av dekkene utsorteres og går til ombruk. Noen lastebildekk går til regummiering mens andre skjæres opp og benyttes til skytematter. Resterende mengde dekk går enten til granulering, som igjen blir til nye produkter, eller blir kvernet opp og brukes blant annet til brensel i store sementovner. De erstatter da bruk av fossilt brennstoff som kull og olje. Forbrenning skjer på over 1000 grader og gir ikke utslipp da all røyk og avgasser renses i store, avanserte elektronfiltre.
Byggisopor (XPS)

Skal inneholde:

 • Avfall med bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall
 • Isolasjonsplater av XPS

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall

Behandling:

Dette avfallet er klassifisert som farlig avfall og kjøres til forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall hvor det forbrennes ved høytemperaturforbrenning. Energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon.

Digitale lagringsmedier - sikker makulering

Skal inneholde:

 • Laptop
 • Mobiltelefon
 • Nettbrett
 • Kameraer
 • Smartklokker
 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnepenner
 • Minnekort
 • Taper/kassetter
 • Disketter/CD/DVD-plater

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Annet EE avfall

Behandling:

Avfall leveres i låst beholder, hentes av sikkerhetsgodkjent personell og leveres til et lukket og videoovervåket anlegg. Ved mottak tas de digitale lagringsmediene ut og kvernes. Øvrig materiell blir sortert og går til gjenvinning eller behandles som elektrisk avfall.

Elektrisk og elektronisk avfall

Skal inneholde:

 • Produkter som enten går på batteri eller bruker strøm
 • Batterier og bilbatterier
 • Lysrør og lyspærer
 • Kabler og ledninger

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Farlig avfall som ikke er elektrisk avfall
 • Annet avfall

Behandling:

Elektrisk avfall kjøres direkte til anlegg for ettersortering og videre behandling og miljøsanering i henhold til avfallsforskriftens kapittel 1.

Det er stor grad av materialgjenvinning av elektrisk avfall. Disse produktene inneholder jern og sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne naturlig. De inneholder også mye plast som kan gjenvinnes.

Emballasje av hvit isopor (EPS)

Skal inneholde:

 • Hvit isopor

Skal ikke inneholde:

 • Byggisopor
 • Farget eller spettet isopor

Behandling:

Brukt EPS er 100 % resirkulerbar.

Isoporen blir kvernet og presset på Follestad industriområde før den fraktes videre til både Litauen og Tyskland og blir brukt til å lage andre isoporprodukter.

Gjenbrukt EPS blir brukt til produksjon av blant annet byggisolasjon, kabelplater, plastprofiler, deksler, skosåler, hagemøbler, kleshengere, blomsterpotter, plantebrett og innholdet i saccosekker.

Farlig avfall

Skal inneholde:

 • Avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som er skadelig for mennesker, dyr og miljø, ofte merket med et svart og oransje advarselsmerke, med teksten "brannfarlig", "etsende" eller lignende
 • Aller helst avfall i original emballasje
 • Alt avfall skal være i lukket, tett beholder
 • Maling, lim og lakk
 • Løsemidler som white spirit, rødsprit, etanol, tennvæske, aceton
 • Surt organisk avfall som eddik og sitronsyre
 • Drivstoff som bensin, diesel og parafin
 • Rengjøringsmidler som Klorin, salmiakk, pleieprodukter for bil og kraftvask
 • Sminkeprodukter
 • Neglelakk og neglelakkfjerner
 • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser, gassbeholdere og lightere
 • Gradestokker og termometer
 • Brannslukningsapparater

Skal ikke inneholde:

 • Tomme og tørre malingsspann
 • Eksplosiver
 • Våpen og ammunisjon
 • Annet ikke farlig avfall

Behandling:

Farlig avfall blir behandlet på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene kan brennes på høy varme, noen stoffer kan brukes på nytt, mens andre ikke har annen egnet sluttbehandling enn forsvarlig deponering i godkjente anlegg.

Fremmede arter

Skal inneholde:

 • Fremmede arter, gjerne i lukkede sekker
 • For eksempel: rynkerose, kjempebjørnekjeks, tromsøpalme, hagelupin, sandlupin og jærlupin, kjempespringfrø, gullregn og alpegullregn, parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne, grønnpil og skjørpil, berlinerpoppel og balsampoppel, kanadagullris og kjempegullris (høstris), dielsmispel, sprikemispel og blomstermispel, alaskakornell, høstberberis, prydstorklokke, sølvarve og filtarve, gravbergknapp og sibirbergknapp, med visse unntak

Skal ikke inneholde:

 • Annet hageavfall

Behandling:

Fremmede arter samles i egen container. For at denne fraksjonen ikke skal komme i kontakt med noe annet, fraktes den direkte til forbrenningsanlegg på Klemetsrud for forbrenning og sikker håndtering.

Gips

Skal inneholde:

 • Gips i store eller små biter
 • Kan inneholde tapet, glassfiberstrie, maling, skruer og beslag

Skal ikke inneholde:

 • Andre avfallstyper enn gips
 • Vått gipsavfall
 • Organisk materiale

Behandling:

Gips transporteres til et behandlingsanlegg i Holmestrand der det kvernes og sorteres. Overflatematerialet som stort sett er papp/papir, strie eller lignende fjernes, det samme gjør forurensningene. Gipsen materialgjenvinnes 100 % og blir til nye produkter.

Glass- og metallemballasje fra mat og drikke

Skal inneholde:

 • Ren glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer og eventuelt andre husholdningsprodukter

Skal ikke inneholde:

 • Andre produkter av glass og metall
 • Glass- og metallemballasje som er skitten
 • Porselen
 • Keramikk
 • Ildfast glass
 • Stekepanner

Behandling:

Glass- og metallemballasjen sendes til sortering utenfor Fredrikstad. Deretter blir råvarene og de ulike kvalitetene solgt videre til fabrikker rundt om i verden som bruker det i produksjonen av nye produkter.

Hageavfall

Skal inneholde:

 • Busker
 • Kvister
 • Løv
 • Gress
 • Juletrær

Skal ikke inneholde:

 • Sekker - hageavfall i sekker må tømmes
 • fremmede arter
 • Røtter eller stammer større enn 15 cm diameter

Behandling:

Hageavfallet blir kvernet og kompostert i egnede behandlingsanlegg og blir til nye jordprodukter som brukes i hager og parker.

 

Hvitevarer

Skal inneholde:

 • Vaskemaskiner
 • Tørketromler
 • Oppvaskmaskiner
 • Elektriske kokeapparater og komfyrer
 • Mikrobølgeovner
 • Kjøleskap
 • Frysere
 • Varmepumper
 • Varmtvannsberedere

Skal ikke inneholde:

 • Emballasje
 • Andre typer EE-avfall
 • Annet avfall

Behandling:

Hvitevarer blir transportert til sorteringsanlegg. Der blir komponenter som olje, andre væsker og farlig avfall fjernet ved en manuell behandling. Fraksjoner som kretskort, kondensatorer og mer blir fjernet ved maskinell behandling. Etter dette foregår det en maskinell sortering som skiller ut jern, metaller og plast som kan gjenvinnes.

Isolerglassruter med PCB eller klorparafin

Skal inneholde:

 • Vindusglass med ramme
 • Isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 og 1975 og importerte ruter frem til 1980 (PCB)
 • Isolerglassruter produsert i Norge mellom 1976 og 1990 (klorparafin)

Skal ikke inneholde:

 • Andre typer isolerglassruter
 • Enkle og koplede vinduer
 • Annet avfall

Behandling:

Ruter kjøres på stativer til Grinda i Larvik (PCB) og Groruddalen (klorparafin).
Her tas glasset ut av rammen. Rammen blir energigjenvunnet, det vil si at den brennes og energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon. Glasset blir materialgjenvunnet og blir til isolasjon/glassull.

Jord

Skal inneholde:

 • Jord og rene gravemasser

Skal ikke inneholde:

 • Fremmedelementer
 • Forurensede masser
 • Kjemisk forurensning
 • Organisk materiale

Behandling:

Rene masser omlastes eller transporteres direkte til disponering, fortrinnsvis gjenbruk.

Keramikk, porselen og glass

 Skal inneholde:

 • Keramikk; steintøy/dekketøy
 • Porselen; pyntegjenstander, vaser, servanter, wc
 • Glass; drikkeglass, ildfaste former/glass, herdet glass

Skal ikke inneholde:

 • Gryter/panner med eller uten keramisk belegg
 • Glassemballasje fra mat og drikke
 • Badekar av metall, plast, glassfiber eller andre materialer enn porselen
 • Organisk avfall
 • Annet avfall

Behandling:

Keramikk og porselen kjøres til Grinda, Larvik, der det males opp. Massen, som erstatter ny betong, blandes med sand, noe ny betong og litt væske. Dette støpes ut som «legoklosser» som brukes i bygge- og anleggsnæringen. Slik gjør vi om 100 % av keramikk og porselen til nye produkter, og vi sparer bruk av jomfruelige råvarer.

Metall

Skal inneholde:

 • Stål, jern og metaller

 • Det er OK med innslag av plast og andre ikke-ønskelige avfallstyper i komplekst jern. Dette er avfallstyper som naturlig hører med til produktene som er kassert. F.eks. kan dette være sykkeldekk på en kassert sykkel 

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall der avfallsdelen overstiger 10 % (vekt)

Behandling:

Metall materialgjenvinnes 100 %.

Metallet blir kjørt til et metallgjenvinningsanlegg på Øra ved Fredrikstad. Der blir det fragmentert slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre og sorteres. Alt metallet får på denne måten nytt liv i et nytt produkt avhengig av hvilken type metall det er.

Ombruk

Skal inneholde:

 • Hele, rene og brukbare ting
 • Barneleker og barnemøbler
 • Blomsterpotter
 • Bilderammer
 • Kunst- og hobbymateriell
 • Serviser og dekketøy
 • Rene og pent brukte sofaer
 • Skjenker og kommoder
 • Småmøbler, speil og interiør
 • Fungerende småelektronikk
 • Sports- og fritidsutstyr
 • Barne- og voksensykler

Skal ikke inneholde:

 • Ting som er ødelagt eller skittent
 • Større elektriske artikler
 • Produkter som inneholder miljøgifter
 • Bilstoler, sykkelhjelmer og annet sikkerhetsutstyr
 • Treningsapparater
 • Senger og madrasser
 • Barneutstyr
 • Bøker
 • Verktøy
 • Hageredskaper og -maskiner
 • Godt brukte sofaer og større møbler

Behandling:

Ombruksvarer fra gjenvinningsstasjonen går til flere forskjellige aktører i kommunen.

Her kan du lese mer om ombruk i Asker kommune.

Papir

Skal inneholde:

 • Pocketbøker
 • Kontorpapir
 • Aviser
 • Ukeblader
 • Reklame
 • Drikkekartong

Skal ikke inneholde:

 • Papp
 • Annet avfall

Behandling:

Papiravfallet sendes til sortering på Haraldrud i Oslo der en fulldigital sorteringslinje separerer ut de forskjellige typene papir. Deretter blir de ulike papirkvalitetene solgt videre som råvare til papirfabrikker rundt om i verden der de utnyttes i forskjellige nye papp og papirprodukter.

Papp

Skal inneholde:

 • Bølgepapp
 • Kartong

Skal ikke inneholde:

 • Våtsterkt (plastbelagt) papp
 • Kontorpapir
 • Aviser
 • Ukeblader
 • Annet avfall

Behandling:

Pappen fraktes til Oslo der en fulldigital sorteringslinje separerer ut de forskjellige typene papp. Etter sortering presses og balles de ulike fraksjonene for seg, og sendes videre nedstrøms til fabrikk der de utnyttes i forskjellige nye papp-produkter, blant annet bølgepapp og kartong.

Plast (blandet)

Skal inneholde:

 • Ren plast, for eksempel flasker, kanner, brett, bøtter, fat, tønner, plastmøbler, leker (ikke elektriske), folie
 • Drypptørr og tom plastemballasje som har inneholdt farlig avfall, for eksempel malingsspann

Skal ikke inneholde:

 • Produkter av plast som også består av andre materialer, for eksempel beslag, polstring eller lignende
 • Annet avfall

Behandling:

Plasten presses i baller og sendes videre til materialgjenvinning. Rundt 70% av plasten blir til nye plastprodukter.

Plastemballasje

Skal inneholde:

 • Ren emballasje fra mat- og drikkevarer samt andre husholdningsartikler

Skal ikke inneholde:

 • Plast som ikke er emballasje
 • Plast som er skitten
 • Næringsplast (kabelstrømper, rør, ledningskanaler osv.)
 • Hard plast

Behandling:

Kildesortering og gjenvinning av plast sparer oss for utvinning av olje som er en ikke-fornybar ressurs. Flere og flere aktører bruker resirkulert plast i produksjonen sin.

Plasten kan for eksempel bli til lekestativ, møbler, gjerdestolper, blomsterkasser, søppelkasser, dører og kabelrør.

Plasten sendes i hovedsak til sorteringsanlegg og gjenvinningsanlegg i utlandet, men norske anlegg er under planlegging.

PUR-skum

Skal inneholde:

 • Kjøleromsdører
 • Isolerte garasjeporter

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall

Behandling:

Dette avfallet er klassifisert som farlig avfall og kjøres til forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Der forbrennes det ved høytemperaturforbrenning. Energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon. 

Restavfall

Skal inneholde:

 • Vanlig blandet avfall

Skal ikke inneholde:

 • Avfall som kan sorteres i andre gjenvinnbare fraksjoner
 • EE-avfall
 • Våtorganisk avfall
 • Farlig avfall
 • Flytende avfall
 • Dekk, med og uten felg
 • Impregnert trevirke
 • Masser
 • Radioaktivt avfall
 • Eksplosivt avfall
 • Smittefarlig avfall

Behandling:

Restavfallet gjennomgår en visuell kontroll for å få ut eventuelle avvik samt plukke ut det som eventuelt kan materialgjenvinnes. Det som ikke kan materialgjenvinnes blir kvernet og sendt videre til et forbrenningsanlegg med energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes og energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon.

Trevirke

Skal inneholde:

 • Trevirke
 • Kryssfinerplater, Huntonittplater, sponplater og MDF
 • Kan inneholde skruer, spiker og små beslag
 • Kan være malt, lakkert eller beiset 

Skal ikke inneholde:

 • Produkter av trevirke som også består av andre materialer, for eksempel stoler med polstret sete
 • Sandwich-byggefraksjoner bestående av trevirke med for eksempel gips, tapet eller fliser
 • Impregnert trevirke (CCA-, Cu- eller kreosot)
 • Brannhemmende plater
 • Vinduskarmer fra isolerglassruter
 • Avfall som ikke er trevirke

Behandling:

Trevirket blir kvernet på gjenvinningsstasjonen før det fraktes videre til forbrenningsanlegg med energiutnyttelse i Sverige. Det vil si at avfallet brennes og energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon.

Trevirke (impregnert)

Skal inneholde:

 • Trykkimpregnert trevirke (Kobber (Cu)- eller kobber/ krom/arsen (CCA)-impregnert trevirke)
 • Jernbanesviller

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall
 • Trevirke som ikke er impregnert

Behandling:

Det impregnerte trevirket kjøres til et forbrenningsanlegg på Kirkenær, Solør, der det blir energigjenvunnet. Det vil si at avfallet brennes og energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon mens giftstoffene tas ut sammen med asken.

Tøyinnsamling

Skal inneholde:

 • Lukkede poser med hele, rene og tørre klær og varer til ombruk
 • Klær
 • Sko
 • Belter
 • Smykker
 • Gardiner
 • Duker

Skal ikke inneholde:

 • Skittent, vått tøy
 • Annet avfall

Behandling:

Klærne og tekstilene du leverer blir enten brukt om igjen, redesignet eller levert til materialgjenvinning. Det som ikke kan selges i butikkene lages om til noe nytt. En gammel, slitt skinnjakke kan for eksempel bli en veske for nettbrett. Ødelagte klær deles opp og blir til tekstilråvarer i isolasjonsmatter, til pussefiller og andre produkter, mens noe går til energigjenvinning.

Vinylbelegg med ftalater

Skal inneholde:

 • Avfall med ftalater (stoffer som ofte bl.a. er tilsatt som mykgjørere i PVC-plast), for eksempel tak- og gulvvinylbelegg

Skal ikke inneholde:

 • Annet avfall

Behandling:

Dette avfallet er klassifisert som farlig avfall og kjøres til forbrenningsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Det vil si at avfallet brennes og energien som oppstår brukes til oppvarming eller strømproduksjon. 

Innganger

Ombruk

Ombrukssenter, ombruksbutikker, loppemarkeder og bokskap.