Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Hageavfall og uønskede arter

Avfallsbrenning (bråtebrenning) ved boligbebyggelse i Asker tillates ikke av kommuneoverlegen uansett tid på året. Hageavfallet kan leveres på gjenvinningsstasjonen.

Hageavfall som leveres til Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon leveres videre for produksjon til jord.

Kompostportalen.no gir deg informasjon om hvor du kan finne god kompostbasert jord.

Unngå hagerømlinger

Bruk kommunens hageavfallsmottak. Ved å levere hageavfall på Yggeset eller Follestad kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Les mer om hagerømlinger på nettsidene til Statsforvalteren.

Det er ikke lovlig å dumpe hageavfall i naturen! Les mer om fremmede arter på nettsidene til Statsforvalteren. Hvis du ser nye forekomster av fremmede arter i kommunen, kan du legge inn forekomsten i Artsobservasjoner www.artsobservasjoner.no.

Truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Fremmede arter som skal kastes i restavfallet på gjenvinningsstasjonen:

  • Kjempespringfrø – spres lett langs vassdrag, fortrenger andre planter og bidrar til erosjon. På forsidebildet ser du et en forekomst av Kjempespringfrø.
  • Parkslirekne/kjempeslirekne – formerer seg med rotskudd og stengelbiter og fortrenger andre planter. Røttene kan vokse 3 meter nedover og 10 meter bortover!
  • Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme – fortrenger andre planter og har giftig plantesaft. Hver plante kan produsere 50.000 frø!
  • Hagelupin – fortrenger andre planter og endrer jordsmonnet. Frøene kan overleve  50 år i jorden!

Mindre mengder med svartelistede planter kan kastes i restavfallsbeholderen hjemme, men pakk det godt inn i plastposer og knyt igjen før du kaster det. Husk at du kan bestille ekstratømming av avfall dersom det fyller seg opp i beholderen før neste tømmedag.

Store søppelsekker fylt med hageavfall og svartelistede planter må leveres til gjenvinningsstasjonen, og blir ikke hentet av renovatøren.