Adgangskontroll ved gjenvinningsstasjonene

I løpet av 2023 innføres adgangskontroll og betaling av egenandel på gjenvinningsstasjonene Yggeset og Follestad. Arbeidet med å installere det nye systemet på Follestad pågår, og vi oppdaterer denne siden så snart vi vet når det er klart. Vi anbefaler deg å laste ned og registre deg i adgangsbevis-appen miljøID nå, så er du klar til oppstart.

Person holder opp telefon med bilde av appen MiljøID

Svar på ofte stilte spørsmål om adgangskontroll

Hvordan får jeg adgangsbevis?
Er du tinglyst eier av bolig eller hytte i Asker kommune?
Last ned appen miljøID fra App Store (iPhone) eller Google Play (android). Når du har registrert deg i appen, får du opp en QR-kode som er ditt adgangsbevis. Husk at du i appen også må dele tilgang med andre i husholdningen eller leieboere som skal ha adgang til stasjonene. 
Er du leietaker eller ikke-tinglyst eier av bolig i Asker kommune?
Ta kontakt med den tinglyste eieren av eiendommen du bor på. Eieren må først laste ned appen og dele tilgang med deg. Dette gjelder for eksempel om du leier bolig eller om du har en samboer som er oppført som registrert eier (fakturamottaker) av felles bolig.
 
Logo MiljøID
 
Har du ikke mulighet til å bruke app?
Det vil være mulighet for å få kort som man kan benytte i stedet. Mer informasjon om dette kommer snart.
 
Hvordan laster jeg ned appen MiljøID?
1. Last ned appen miljøID fra AppStore (iPhone) eller Google Play (android) 
OBS: Det er den tinglyste eieren av eiendommen som først må laste ned appen og dele tilgang med andre i husholdningen eller leieboere (punkt 5)
2. Velg Asker kommune, logg inn via ID-porten
3. Din eiendom vil komme opp automatisk
4. Legg inn e-postadresse og telefonnummer
5. Del eventuelt tilgang med leieboere og andre i husholdningen som også trenger tilgang til stasjonen. Tilgangen mottas som en lenke på e-post.
 
Logo MiljøID
Hvordan bruker jeg appen MiljøID?

Etter at du har lastet ned appen, registrert deg og eventuelt delt tilgang med andre i husholdningen eller leieboere, bruker du QR-koden i appen som ditt adgangsbevis. På Yggeset gjenvinningsstasjon viser du frem denne til betjeningen når du kjører inn over vekten. På Follestad gjenvinningsstasjon skanner du ditt adgangsbevis i bommen ved innkjøring. På sikt vil det bli mulig å kjøre på selvbetjening også på Yggeset.

 Eksempel_MiljøID.jpg

Hvor mye vil det koste å levere avfall?

Det vil koste kr 65,00 å levere avfall ved gjenvinningsstasjonene for innbyggere og hytteeiere i kommunen, uavhengig av mengden avfall man leverer. Noen avfallstyper er fortsatt gratis å levere, som hageavfall, farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall.

På Follestad jobber vi med å få betalingssystemet på plass, og betaling trer i kraft så snart dette er klart (tidligst 13. februar).

Hvorfor innføres det adgangskontroll og betaling av egenandel?

Målet med adgangskontrollsystemet er å gi en rettferdig og lik løsning for alle innbyggere og hytteeiere. På Yggeset kan både næringsdrivende, innbyggere og hytteeiere i Asker kaste avfall, mens Follestad utelukkende er et tilbud til kommunens innbyggere og hytteeiere. Næringsdrivende og andre kunder som ikke betaler renovasjonsgebyr i kommunen, må betale full pris for håndtering av avfallet de leverer. Med adgangskontroll blir det mulig å håndheve dette skillet.

Egenandelen for levering av avfall skal dekke deler av kostnadene knyttet til å drifte stasjonene og viderebehandle avfallet. Egenandelen gjør at at innbyggere som har lite avfall og sjelden besøker gjenvinningsstasjonene betaler mindre enn de som ofte benytter seg av dem. Dette er i tråd med forurensningsloven §2 nr. 5 som sier at "kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet". 

Informasjon til næringskunder og bedrifter
Som næringskunde og bedrift må dere opprette et kundeforhold hos Yggeset gjenvinningsstasjon og bestille adgangsbevis dersom dere ønsker å få tilsendt faktura. Dersom dere betaler på stedet, trenger dere ikke være registrert som kunde eller ha adgangsbevis. 
 
Mer informasjon finner du på nettsiden til Yggeset gjenvinningsstasjon.