Kommuneoverlegen i Asker

Kommuneoverlegen er en del av rådmannens stab, i avdeling Strategi, næring og analyse.

Kommuneoverlegens hovedoppgaver er medisinskfaglig rådgiving på overordnet nivå, blant annet folkehelseplan, beredskap og samhandling med helseforetakene.