Kommuneoverlegen i Asker

Kommuneoverlegen er en del av rådmannens stab, i avdeling Strategi, næring og analyse.

Kommuneoverlegens hovedoppgaver er medisinskfaglig rådgiving på overordnet nivå, blant annet folkehelseplan, beredskap og samhandling med helseforetakene.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunksjonen i Asker dekkes av

Meera Grepp

Kommuneoverlege
Tlf: 66 90 90 86
Mob: 959 12 421

Sigrid Ryg Helgebostad

Assisterende kommuneoverlege (smittevern og vaksinasjon)
Tlf: 66 76 84 59
Mob: 908 33 095

Anne Grete Westly

Assisterende kommuneoverlege (psykisk helse/rus og barn/unge)
Tlf: 66 76 83 69
Mob: 930 20 246

Kjetil Andreas Nesland

Assisterende kommuneoverlege