Kommuneoverlegen i Asker

Kommuneoverlegens hovedoppgaver er medisinskfaglig rådgiving på overordnet nivå, blant annet folkehelseplan, beredskap og samhandling med helseforetakene.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunksjonen i Asker dekkes av

Meera Grepp

Kommuneoverlege

Kjell Daniel Sørli

Assisterende kommuneoverlege og smittevernoverlege

Anne Grete Westly

Assisterende kommuneoverlege (psykisk helse/rus og barn/unge)

Ruth Lindstad Eig

Assisterende kommuneoverlege (vikar)

For å kontakte Kommuneoverlegen i Asker, ring sentralbordet 66 70 00 00, eller send e-post til .