Kontaktinformasjon kommuneoverlegen

I denne tiden med koronapandemi, er det stort press på kommuneoverlegen.

Vi ber derfor om at kontakt gjøres på e-postadressen:

Kommuneoverlegen i Asker

Kommuneoverlegen er en del av rådmannens stab, i avdeling Strategi, næring og analyse.

Kommuneoverlegens hovedoppgaver er medisinskfaglig rådgiving på overordnet nivå, blant annet folkehelseplan, beredskap og samhandling med helseforetakene.