Farlig avfall

Farlig avfall kan påføre stor skade på helse og miljø. Det er derfor viktig at du leverer inn, eller sorterer avfallet riktig.

Hva gjør jeg med farlig avfall?

Det finnes to ordninger for farlig avfall:

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er ofte merket med et svart og oransje advarselsmerke, med teksten "brannfarlig", "etsende" eller ligenende. Les mer om farlig avfall på sortere.no.

Eksempler på miljøfarlig avfall er:

  • Maling, lakk og lim
  • Løsemidler og vaskemidler
  • Spraybokser og gassbeholdere

Det er viktig at skudd, eksplosiver og fyrverkeri ikke leveres gjennom kommunens ordninger. Det skal leveres på nærmeste politistasjon.

Annet farlig avfall kan leveres gratis til Yggeset gjenvinningsstasjon eller i rød boks.

Hva er EE-avfall?

EE-avfall er elektrisk og elektronisk avfall som enten går på batteri eller bruker strøm, slik som blinkesko og ledninger. Les mer om EE-avfall på sortere.no. 

Eksempler på EE-avfall er:

  • Lyspærer og sparepærer
  • Mobiltelefoner og nettbrett
  • Alt av batterier

Du kan levere alt av EE-avfall i den røde boksen, men ikke veldig store gjenstander som vaskemaskiner, kjøleskap og lignende. Dette kan du leveres gratis til forhandlere av lignende produkter eller til Yggeset gjenvinningsstasjon.

Hvorfor er det så viktig å levere og sortere avfallet?

En del av EE-avfallet inneholder sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne naturlig. Det er derfor ekstra viktig at disse metallene forblir i kretsløpet.

Felles for miljøfarlig avfall er at det kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, lunger, nyrer, lever og skjelett.

Rød boks

Ordningen med rød boks er for alle boliger, med unntak av leiligheter. Kommunen henter boksene hver vår og høst - sjekk tømmekalenderen. I den røde boksen kan du legge alt av farlig avfall og EE-avfall som får plass. Større gjenstander må leveres til Yggeset gjenvinningsstasjon.

Har du ikke den røde boksen, kan du hente en hos Innbyggerservice.