Farlig avfall

Farlig avfall kan påføre stor skade på helse og miljø. Derfor er det viktig at du sorterer det og leverer det inn.

Illustrasjonsbilde

Hva gjør jeg med farlig avfall?

Er du i tvil om noe du skal kaste inneholder farlige stoffer? Da kan du søke det opp på sortere.no. Dersom du fortsatt er i tvil, bør du levere det på gjenvinningsstasjonen for sikkerhets skyld. En husholdning kan fritt levere inntil 1000 kilo farlig avfall per år.

For deg som bor i tidligere Asker kan du også levere farlig avfall gjennom rødboksordningen. Dette tilbudet gjelder dessverre ikke for deg som bor i leilighet. 

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan lagres i mennesker og dyr. Selv i små mengder kan de gjøre stor skade. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, lunger, nyrer, lever og skjelett.

Derfor er det viktig å levere inn alt farlig avfall på nærmeste gjenvinningsstasjon, slik at blir det tatt hånd om på en forsvarlig måte. Farlig avfall er ofte merket med et svart og oransje advarselsmerke, med teksten "brannfarlig", "etsende" eller lignende. Les mer om farlig avfall på sortere.no.

Eksempler på miljøfarlig avfall er:

 • Maling, lim og lakk
 • Løsemidler som white spirit, rødsprit, etanol, tennvæske, aceton
 • Surt organisk avfall som eddik, sitronsyre
 • Drivstoff som bensin, diesel og parafin
 • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, pleieprodukter for bil og kraftvask
 • Neglelakk og neglelakkfjerner
 • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
 • Plantevernmidler
 • Spraybokser, gassbeholdere og lightere
 • Gradestokker og termometer
 • Batterier og bilbatterier
 • Brannslukningsapparater
 • Asbest (sjekk ut filmen vår om du er usikker på hvordan du pakker det)
 • Styrofoam (XPS)
 • Trykkimpregnert trevirke

Det er viktig at skudd, eksplosiver og fyrverkeri ikke leveres gjennom kommunens ordninger. Det skal leveres på nærmeste politistasjon.

Annet farlig avfall kan leveres gratis til Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon.

Større mengder flytende fett (frityrolje og matolje)

Større mengder med matolje eller annet flytende fett samler du i en plastkanne og leverer som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Mindre mengder kan du helle over i en tett beholder (eksempelvis en melkekartong) og kaste i restavfallet hjemme. Størknet fett kan kastes i matavfallet.

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall leverer du gratis på gjenvinningsstasjonen og helst i originalemballasjen. Der blir det behandlet på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene kan brennes på høy varme, noen stoffer kan brukes på nytt, mens andre ikke har annen egnet sluttbehandling enn forsvarlig deponering.