Det finnes tre ordninger for farlig avfall og EE-avfall i kommunal regi

Hva kan leveres?

EE-avfall er alt det har gått elektrisitet gjennom, som blinkesko, ledninger etc. og farlig avfall er ofte merket med et advarselsmerke.

Du kan levere alt av farlig avfall og EE-avfall, men ikke veldig store gjenstander som vaskemaskiner, kjøleskap og lignende. Det kan leveres gratis til forhandlere av lignende produkter eller til Yggeset avfallspark.

Eksempler på miljøfarlig avfall er:

  • Lyspærer og sparepærer
  • Mobiltelefoner og nettbrett
  • Maling, lakk og lim
  • Alt av batterier
  • Løsemidler og vaskemidler
  • Spraybokser og gassbeholdere

Det er viktig at skudd, eksplosiver og fyrverkeri ikke leveres i som miljøfarlig avfall. Det skal leveres på nærmeste politistasjon.

Hvorfor er det så viktig?

Farlig avfall og EE-avfall er en av avfallstypene vi produserer minst av, men allikevel den viktigste å sette fokus på. En del av avfallet inneholder sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne fra naturlige forekomster. Derfor er dette materialer det er ekstra viktig forblir en del av kretsløpet.

Felles for miljøfarlig avfall er at det kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, lunger, nyrer, lever og skjelett.

Rød boks

Ordningen med rød boks er for alt unntatt leiligheter. Kommunen henter boksene vår og høst som varslet i tømmekalenderen. I den røde boksen kan du legge alt av farlig avfall og EE-avfall som får plass. Litt større gjenstander som lamper, brødristere, malingsspann og oljekanner kan leveres til miljøbilen, mens de største gjenstandene må leveres til Yggeset avfallspark.

Har du ikke den røde boksen, kan du hente en på Servicetorget.

Miljøbilen

Miljøbilen stopper 24 sentrale steder i kommunen og er et tilbud til alle, men spesielt rettet mot de som ikke har tilbud om rød boks, og rundene er vår og høst.

Miljøbilen tar imot alt av farlig avfall og EE-avfall som du kan bære med deg. Med andre ord, de aller største gjenstandene som kjøleskap og vaskemaskiner må leveres til Yggeset avfallspark, eller leverandør av tilsvarende produkter.

Stoppesteder og -tider 2017

Mandag 21. august  
18.00 - 18.30 Dikemark, parkeringsplassen ved Villaveien 5
19.00 - 19.45 Coop Extra Vardåsen
20.15 - 21.00 Ridder Flemmings vei, parkeringsplassen ved Nesøya idrettslag
Tirsdag 22. august  
18.00 - 18.45 Holmensenteret, parkeringsplassen ved Maxbo i den gamle delen
19.15 - 19.45 Høn stasjon
20.15 - 21.00 Vollen, parkeringsplassen ved rutebåtkaia
Onsdag 23. august  
18.00 - 19.00 Alfheim, parkeringsplassen ved Dolly Dimples
19.30 - 20.00 Hvalstad stasjon
20.30 - 21.00 Inga Falsen Gjerdrums vei, ved nummer 72
Torsdag 24. august  
18.00 - 18.45 Huldreveien, ved nummer 81
19.00 - 19.45 Huldreveien, ved nummer 25
20.15 - 21.00 Borgenveien, ved nummer 165
Mandag 28. august  
18.00 - 18.45 Lundekroken, ved nummer 18
19.15 - 19.45 Billingstadlia, ved nummer 2
20.15 - 21.00 Åstedryggen, snuplass ved nummer 13
Tirsdag 29. august  
18.00 - 18.45 Fredbos vei, ved nummer 18
19.15 - 19.45 Brendsvollengene, ved nummer 50
20.15 - 21.00 Bondistranda, ved nummer 42
Onsdag 30. august  
18.00 - 18.45 Vakås stasjon
19.15 - 19.45 Nedre Frydendal, ved nummer 90
20.15 - 21.00 Føyka, Asker sentrum
Torsdag 31. august  
18.00 - 18.30 Eddas vei, ved nummer 38
19.00 - 19.30 Korpåsen, krysser Norddalsveien og Korpåsen
20.00 - 21.00 Heggedal, sentrumstomten