Det finnes tre ordninger for farlig avfall og EE-avfall i kommunal regi

Hva kan leveres?

EE-avfall er alt det har gått elektrisitet gjennom, som blinkesko, ledninger etc. og farlig avfall er ofte merket med et advarselsmerke.

Du kan levere alt av farlig avfall og EE-avfall, men ikke veldig store gjenstander som vaskemaskiner, kjøleskap og lignende. Det kan leveres gratis til forhandlere av lignende produkter eller til Yggeset gjenvinningsstasjon.

Eksempler på miljøfarlig avfall er:

  • Lyspærer og sparepærer
  • Mobiltelefoner og nettbrett
  • Maling, lakk og lim
  • Alt av batterier
  • Løsemidler og vaskemidler
  • Spraybokser og gassbeholdere

Det er viktig at skudd, eksplosiver og fyrverkeri ikke leveres i som miljøfarlig avfall. Det skal leveres på nærmeste politistasjon.

Hvorfor er det så viktig?

Farlig avfall og EE-avfall er en av avfallstypene vi produserer minst av, men allikevel den viktigste å sette fokus på. En del av avfallet inneholder sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne fra naturlige forekomster. Derfor er dette materialer det er ekstra viktig forblir en del av kretsløpet.

Felles for miljøfarlig avfall er at det kan inneholde stoffer som er skadelige hvis de ikke behandles på riktig måte. Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan lagres i mennesker og dyr. Stoffene kan blant annet være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, og føre til fosterskader. I tillegg kan de føre til skader på nervesystem, lunger, nyrer, lever og skjelett.

Rød boks

Ordningen med rød boks er for alt unntatt leiligheter. Kommunen henter boksene vår og høst som varslet i tømmekalenderen. I den røde boksen kan du legge alt av farlig avfall og EE-avfall som får plass. Litt større gjenstander som lamper, brødristere, malingsspann og oljekanner kan leveres til den mobile minigjenvinningsstasjonen, mens de største gjenstandene må leveres til Yggeset gjenvinningsstasjon.

Har du ikke den røde boksen, kan du hente en på Servicetorget.