På øyene i Asker kommune kildesorteres restavfall, papir, papp og drikkekartong (PPD) og plastemballasje. Det er dessverre ikke mulighet til å kildesortere matavfall på dette tidspunkt.

For helårsbebyggelsen på Brønnøya er det renovasjon hele året. For hyttebebyggelsen på Brønnøya, Høyerholmen, Spannlokket, Furuholmen, Torbjørnsøy og Hareholmen tilbys sommerrenovasjon i perioden 15. april - 15. oktober.

Hentedag finner du ved å søke opp adressen i vår digitale tømmekalender. I de travleste periodene av sommeren kan det være noen forsinkelser.

På Brønnøya skal restavfall samles i sort avfallssekk, PPD i oransje sekk og plastemballasje i klar plastsekk. Avfallet blir hentet hos abonnentene med ATV.

På de øvrige øyene skal restavfall samles i vanlige plastposer, PPD i oransje sekk og plastemballasje i klar plastsekk. Avfallet legges i beholdere på oppsamlingssted.

Trenger du flere sorte, oransje eller klare sekker er det bare å legge en lapp hvor du opplyser om hva du trenger, så legger vi igjen til deg.

For mer informasjon kontakt Servicetorget.