Øyrenovasjon

Kort fortalt

Bor du, eller har du hytte på en av øyene i kommunen? Da skal du kildesortere restavfall, papir og papp, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Når henter vi avfallet ditt?

For deg som bor fast på Brønnøya, har vi renovasjonsordning hele året. 

For deg som har hytte på Brønnøya, har vi både tilbud om sommerrenovasjon i perioden 15. april - 15. oktober i tillegg til helårsrenovasjon. 

For deg som har hytte på Bjerkøya, Høyerholmen, Spannlokket, Furuholmen, Torbjørnsøy og Hareholmen, tilbyr vi kun sommerrenovasjon i perioden 15. april - 15. oktober.

Tømming foregår på mandager, så merk at første og siste tømmedag for sommersesongen kan variere.

Tømmedag finner du ved å søke opp adressen din i vår digitale tømmekalender.

I de travleste periodene om sommeren kan det være noen forsinkelser.

Slik sorterer du avfallet

Følgende avfall skal kildesorteres, og samles i poser eller sekker:

Brønnøya

  • Restavfall samles i stor avfallssekk i beholder
  • Papir/papp/drikkekartong legges i oransje sekk
  • Plastemballasje legges i klar plastsekk
  • Glass- og metallemballasje kan legges i egen bærepose og plasseres ved siden av beholder

Som en prøveordning er det innført kildesortering av matavfall på Brønnøya. Egne poser til dette kan du finne ved branngarasjen. Matavfallet legger du i egen pose øverst i beholderen din til restavfall rett før tømming.

Alle andre øyer

  • Restavfall samles i stor avfallssekk i beholder
  • Papir/papp/drikkekartong legges i oransje sekk eller i egen beholder
  • Plastemballasje legges i klar plastsekk
  • Glass- og metallemballasje legges i egen beholder eller i egen bærepose ved siden av beholder

Vi har dessverre ikke mulighet til å hente matavfall. Mange velger derfor å hjemmekompostere.

Trenger du flere oransje eller klare sekker?

Legg igjen en lapp under lokket på beholderen din, der det står hva du trenger, så legger vi igjen sekker neste gang vi henter avfallet.

For mer informasjon, ta kontakt med et innbyggertorg.

Fritak fra renovasjonsavgift for hytter

Alle hytter skal ha en renovasjonsordning. Det er likevel mulig å søke om fritak dersom du kan dokumentere at hytta er revet eller kondemnabel (ubeboelig). 

Du kan søke om fritak for maks tolv måneder av gangen, og senest én måned før ønsket fritaksperiode.

Dersom du ønsker fritak utover 12 måneder, må du sende inn en ny søknad før nåværende fritaksperiode utløper.

Du kan ikke søke om fritak fra renovasjonsgebyret hvis hytta er lite i bruk, ligger langt fra veien, eller hvis du bor i Asker og tar med avfallet hjem.

Dette skal du legge ved søknaden

Dokumentasjon, som bilder eller tilstandsrapport, som viser at eiendommen er revet/kondemnabel.

Søk om fritak fra renovasjonsavgift

(krever innlogging med BankID eller lignende)