På øyene i Asker kommune kildesorteres restavfall, papir, papp og drikkekartong og plastemballasje. Det er dessverre ikke mulighet til å kildesortere matavfall på dette tidspunkt.

For helårsbebyggelsen på Brønnøya er det renovasjon hele året. For hyttebebyggelsen på Brønnøya, Høyerholmen, Spannlokket, Furuholmen, Torbjørnsøy og Hareholmen tilbys sommerrenovasjon i perioden 15. april - 15. oktober.

Hentedag finner du ved å søke opp adressen i vår digitale tømmekalender. I de travleste periodene av sommeren kan det være noen forsinkelser.

På Brønnøya skal restavfall samles i sort avfallssekk, papir/papp/drikkekartong i oransje sekk og plastemballasje i klar plastsekk. Avfallet blir hentet hos abonnentene med ATV.

På de øvrige øyene skal restavfall samles i vanlige plastposer, papir/papp/drikkekartong i oransje sekk og plastemballasje i klar plastsekk. Avfallet legges i beholdere på oppsamlingssted.

Trenger du flere sorte, oransje eller klare sekker er det bare å legge en lapp hvor du opplyser om hva du trenger, så legger vi igjen til deg.

For mer informasjon kontakt Servicetorget.

Fritak fra renovasjonsavgift for hytter

Alle hytter skal ha en renovasjonsordning. Det er likevel mulig å søke om fritak dersom en hytte er revet eller kondemnabel. Søknaden må inneholde:

  • søkers navn, bostedsadresse og telefonnummer/e-post
  • opplysninger om eiendommen inkl. gårds- og bruksnummer, adresse.
  • begrunnelse for søknaden
  • tidsperiode du søker om fritak for (inntil ett år)

Send gjerne med dokumentasjon i form av et oppdatert bilde av hytta/tomten.

Søknad om fritak kan innvilges inntil ett år av gangen. Det innvilges ikke fritak av andre årsaker enn at hytta er revet/kondemnabel, som for eksempel at hytta er lite i bruk, langt fra vei eller at søker bor i Asker og tar med avfallet hjem.

Søknad sendes elektronisk til kommunalteknikk@asker.kommune.no eller per brev til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker.