Vil du drive med kompostering hjemme?

Kort fortalt

Du kan selv gjøre mat- og hageavfallet ditt om til kompost – næringsrik jord som ”setter fart” på det som vokser og gror.

Hvis du ønsker å kompostere hjemme, må du inngå kontrakt om hjemmekompostering med Asker kommune.

Slik går du frem

Ønsker du å starte med hjemmekompostering? Da må du fylle ut denne avtalen.

Avtale om hjemmekompostering

(krever pålogging med BankID eller lignende)

Godkjent kompostbinge

Avtalen forutsetter at du benytter godkjent kompostbinge, og godtar rutinemessige inspeksjoner. 

En godkjent kompostbinge skal:

  • ha varmkompostering opptil 70 grader, være isolert og tett, og fungere hele året
  • ha en kvalitet slik at bingen ikke blir ødelagt av skadedyr - helst svanemerket

Bokashi-kompostering godkjennes på lik linje som varmkompost.

Plassering av bingen

Plasseringen og bruken av kompostbingen skal ikke være til sjenanse for naboer og andre, med tanke på lukt, skadedyr, insekter og lignende.

Kompostbingen bør plasseres på et plant underlag og der det er skygge om sommeren.

Matavfallsbeholder

Når du inngår avtale om kompostering, velger du selv om du vil benytte deg av kommunens beholder til matavfall eller ikke. Du får en reduksjon i renovasjonsgebyret du betaler til kommunen, dersom du ikke benytter deg av matavfallsbeholderen.

Ikke tilskudd til innkjøp

Kommunen gir dessverre ikke tilskudd til innkjøp av komposteringsutstyr. Årsaken til det er at miljøeffekten av å samle inn matavfallet og utnytte ressursene i dette til biogass og gjødsel er svært god. 

Om du trenger mer informasjon om kompostering kan du ta kontakt med Innbyggertorg og be om å få snakke med oss på avdeling for avfall og gjenvinning.