Om renovasjon i tidligere Røyken og Hurum

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Avtaler og priser renovasjon

Kort fortalt

Alle hjem skal ha en renovasjonsavtale med kommunen. Renovasjonsgebyret du betaler dekker blant annet henting og behandling av avfallet ditt. Du er selv ansvarlig for å håndtere og kildesortere avfallet riktig før vi henter det hjemme hos deg.

Vil du opprette, eller endre avtale for renovasjon?

Hvis du nettopp har flyttet til Asker kommune må du opprette en renovasjonsavtale med oss.

Du kan endre størrelse på beholdere ved behov, eller få ny dersom en av beholderne dine er ødelagt.

Innbyggerservice hjelper deg med å sette opp en ny avtale og finne beholdere og løsninger som passer best for deg eller dere.

Årlige gebyrer

Priser (tidligere Asker)

Renovasjonsgebyret deles opp i et grunnbeløp og et variabelt beløp.

Vi tilbyr sommertømming for hytter og fritidseiendommer fra 15. april til 15. oktober.

Grunnbeløp

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjonen i Asker.

Pris grunnbeløp: 1 783 kr per år, inkludert mva. 

Variabelt beløp

Variabelt beløp regnes ut i forhold til volum av restavfallsbeholderen din. Det betyr at du kan ha så store beholdere til kildesortert avfall du vil, uten noen ekstra kostnad. Med andre ord, kildesortering lønner seg også økonomisk.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter selvkostprinsippet. Dette betyr at du betaler for det renovasjonen koster - ikke mer og ikke mindre.

Dette er de variable beløpene

Type beholder til restavfall Pris inkludert mva.
2-hjuls beholder (140 - 360 l) kroner per liter 16,90
4-hjuls beholder (660 - 1000 l) kroner per liter 15,90
Stor container (> 1100 l) kroner per liter 12,00

Priser for tilleggstjenester i tidligere Asker

Type tjeneste Pris inkludert mva.
Ekstrabeløp for henteavstand 10 - 20 m per år 1 193,00
Ekstrabeløp for henteavstand 20 - 30 m per år 1 590,00
Ekstratømming papir og plastemballasje per henting* 453,00
Ekstratømming rest- og matavfall per henting* 453,00
Ekstratømming rest- og matavfall, mellomuke, per stk.** 181,00
Ekstratømming nedgravd container, per stk. 1 673,23
Ekstratømming stålcontainer, per stk. 1 332,24
Opprydning ved avfallsløsning ved tømming 1 586,00
Rengjøring av 2-hjuls beholder, per stk.*** 168,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder, per stk.*** 252,00
Rengjøring av nedgravde containere, per stk.*** 1 674,00
Komposteringsfratrekk hvis ikke matavfallsbeholder per år -261,00
Sekk til restavfall (kun øyrenovasjon) 2 544,58
Sekk til restavfall (1/2, kun øyrenovasjon) 1 272,29

*) En ekstratømming gjelder enten alt mat- og restavfall, eller papir, papp, drikkekartong og plastemballasje på hentepunktet.

**) Tømming i mellomuke kan bestilles for 3 måneder om gangen i sommerhalvåret (15. april - 15. oktober).

***) Ved vask av beholdere kan ventetiden være opptil ti dager for vanlige beholdere og opptil 30 dager for nedgravde beholdere. Hvis man ønsker vask uten å vente kan man betale et oppmøtegebyr på kroner 1 200.

Priseksempler for tidligere Asker

Eksempler på ulike abonnementer Pris i kroner inkludert mva. per år per husstand
Standardavtale, 140 liter til restavfall 4 149,00
Storhusholdning, 240 liter til restavfall 5 839,00
Samarbeid 2 husstander om 140 liter til restavfall 2 966,00
Samarbeid 2 husstander om 240 liter til restavfall
eller
Samarbeid 3 husstander om 360 liter til restavfall
3 811,00
Samarbeid 4 husstander om 360 liter til restavfall 3 304,00
Samarbeid 5 husstander om 660 liter til restavfall 4 013,80
Samarbeid 10 husstander om 660 liter til restavfall 2 898,40
Samarbeid 50 husstander om 3000 liter restavfall, nedgravd løsning 2 797,00
Samarbeid 100 husstander om 5000 liter restavfall, nedgravd løsning 2 628,00
4-ukers hentefrekvens restavfall (standardavtale) 2 966,00
Ekstratømming rest- og matavfall i sommerhalvåret* 1 267,00
Hytterenovasjon standard sommer 2 575,00
Hytterenovasjon standard hele året 4 149,00

*) Ekstratømming i mellomukene i 3 måneder

Priser (tidligere Røyken og Hurum)
Priser
Abonnementer og tilleggstjenester Pris inkludert mva.
Standard renovasjon 4 149,00
Samarbeid renovasjon 3 356,00
Storfamilie renovasjon 5 839,00
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 774,00
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 980,81
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 5 224,00
Hytterenovasjon standard sommer 2 699,00
Hytterenovasjon samarbeid sommer  2 159,00
Hytterenovasjon standard helårs 4 149,00
Hytterenovasjon samarbeid helårs  3 406,00
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 610,00
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 488,00
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 793,00
Gangtillegg, 10-20 meter per år 1 193,00
Gangtillegg, 20-30 meter per år 1 590,00
Ekstrasekker til restavfall, pr. stk. 100,00

 

Mer informasjon om beholderstørrelser og avfallsløsninger finner du her.

Kvartalsvis fakturering

Fakturaer sendes ut hvert kvartal med forfall i slutten av mars, juni, september og desember.

Hva dekker renovasjonsgebyret du betaler til kommunen?

Det er vårt ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet ditt på en miljøvennlig måte. 

Renovasjonsgebyret du betaler, dekker blant annet:

 • innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak som for eksempel Ombruksfestivalen
 • administrasjon i kommunen

Dette er ditt ansvar

Før vi henter avfallet hjemme hos deg, er det viktig at du:

 • kildesorterer avfallet ditt
 • plasserer beholderne dine riktig ute
 • vasker beholderne når de er skitne (vi anbefaler én gang i året - særlig beholderne for matavfall og restavfall)
 • rydder rundt beholderne hvis avfallet flyter over 
 • ikke fyller opp beholderne slik at lokket ikke kan lukkes helt igjen
 • måker bort snø og strør veien i perioder med mye snø og is 
 • holder veien fri for greiner og andre hindringer, slik at renovasjonsbilen og mannskapet kan komme helt frem til beholderne gjennom hele året

Fritak fra renovasjonsavgift

Informasjon om fritak for hytter.

Digitalt søknadsskjema er for tiden ikke tilgjengelig. Send derfor skriftlig søknad på e-post med dokumentasjon vedlagt.

For å få innvilget fritak fra renovasjonsavgift må eiendommen stå ubebodd i minst seks måneder. Det kan søkes om fritak for maks 12 måneder, og senest én måned før ønsket fritaksperiode. Dersom man ønsker fritak utover 12 måneder, må ny søknad sendes før utløp av forrige fritaksperiode.

Dette må du legge ved søknaden:

Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved. Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen etc.

Dokumentasjon, som bilder eller tilstandsrapport, som viser at eiendommen er revet/kondemnabel.