Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avtaler og priser renovasjon

Kort fortalt

Alle hjem skal ha en renovasjonsavtale med kommunen. Renovasjonsgebyret du betaler dekker blant annet henting og behandling av avfallet ditt. Du er selv ansvarlig for å håndtere og kildesortere avfallet riktig før vi henter det hjemme hos deg.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Fra 01.01.20 får du vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing vil bli fakturert samlet kvartalsvis, med forfall i mars, juni, september og desember. Se også oversikt over ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Årlige gebyrer for renovasjon

Priser Asker nord (tidligere Asker)

Renovasjonsgebyret deles opp i et grunnbeløp og et variabelt beløp.

Grunnbeløp

Grunnbeløpet sikrer at alle husholdninger er med og betaler en andel av kostnadene for å drive renovasjonen i Asker.

Pris grunnbeløp: 1 783 kr per år, inkludert mva. 

Pris grunnbeløp for hytter og fritidsboliger er 1 392 kr per år, inkludert mva. I tillegg kommer et variabelt beløp basert på 50 % av volumet til restavfallsbeholderen. For hytter på øyene er det variable beløpet basert på sekken til restavfall.

Variabelt beløp

Variabelt beløp regnes ut i forhold til volum av restavfallsbeholderen din. Det betyr at du kan ha så store beholdere til kildesortert avfall du vil, uten noen ekstra kostnad. Med andre ord, kildesortering lønner seg også økonomisk.

Renovasjonsgebyret blir fakturert etter selvkostprinsippet. Dette betyr at du betaler for det renovasjonen koster - ikke mer og ikke mindre.

Dette er de variable beløpene

Type beholder til restavfall Pris inkludert mva.
2-hjuls beholder (140 - 360 l) kroner per liter 16,90
4-hjuls beholder (660 - 1000 l) kroner per liter 15,90
Stor container (> 1100 l) kroner per liter 12,00

 

Priser for tilleggstjenester

Type tjeneste Pris inkludert mva.
Ekstrabeløp for henteavstand 10 - 20 m per år 1 193,00
Ekstrabeløp for henteavstand 20 - 30 m per år 1 590,00
Ekstratømming papir og plastemballasje per henting* 453,00
Ekstratømming rest- og matavfall per henting* 453,00
Ekstratømming rest- og matavfall, mellomuke, per stk.** 181,00
Ekstratømming nedgravd container, per stk. 1 673,23
Ekstratømming stålcontainer, per stk. 1 332,24
Opprydning ved avfallsløsning ved tømming 1 586,00
Rengjøring av 2-hjuls beholder, per stk.*** 168,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder, per stk.*** 252,00
Rengjøring av nedgravde containere, per stk.*** 1 674,00
Komposteringsfratrekk hvis ikke matavfallsbeholder per år -261,00
Hel sekk til restavfall (kun øyrenovasjon) 2 544,58
Halv sekk til restavfall (kun øyrenovasjon) 1 272,29

*) En ekstratømming gjelder enten alt mat- og restavfall, eller papir, papp, drikkekartong og plastemballasje på hentepunktet.

**) Tømming i mellomuke kan bestilles for 3 måneder om gangen i sommerhalvåret (15. april - 15. oktober).

***) Ventetiden kan være opptil ti dager for vanlige beholdere og opptil 30 dager for nedgravde beholdere. Hvis man ønsker vask uten å vente kan man betale et oppmøtegebyr på kroner 1 200.

Priseksempler

Eksempler på ulike abonnementer Pris i kroner inkludert mva. per år per husstand
Standardavtale, 140 liter til restavfall 4 149,00
Storhusholdning, 240 liter til restavfall 5 839,00
Samarbeid 2 husstander om 140 liter til restavfall 2 966,00
Samarbeid 2 husstander om 240 liter til restavfall
eller
Samarbeid 3 husstander om 360 liter til restavfall
3 811,00
Samarbeid 4 husstander om 360 liter til restavfall 3 304,00
Samarbeid 5 husstander om 660 liter til restavfall 4 013,80
Samarbeid 10 husstander om 660 liter til restavfall 2 898,40
Samarbeid 50 husstander om 3000 liter restavfall, nedgravd løsning 2 797,00
Samarbeid 100 husstander om 5000 liter restavfall, nedgravd løsning 2 628,00
4-ukers hentefrekvens restavfall (standardavtale) 3 438,00
Ekstratømming rest- og matavfall i sommerhalvåret* 1 267,00
Hytterenovasjon standardavtale sommer** 2 575,00
Hytterenovasjon standardavtale hele året 4 149,00
Øyrenovasjon for fastboende (hel sekk) 4 327,58
Øyrenovasjon for fastboende (halv sekk) 3 055,29
Øyrenovasjon for hytter (hel sekk)** 3 936,58
Øyrenovasjon for hytter (halv sekk)** 2 664,29

*) Ekstratømming i mellomukene i 3 måneder.

**) Vi tilbyr sommertømming for hytter og fritidseiendommer fra 15. april til 15. oktober.

Priser Asker sør (tidligere Røyken og Hurum)

Her finner du priser for abonnementer og tilleggstjenester som gjelder for området som tidligere var kommunene Røyken og Hurum.

Les mer om de forskjellige beholderløsningene vi tilbyr og hva som inngår i avtalene her.

Priser for abonnementer

Abonnementer Pris inkludert mva.
Standard renovasjon* 4 149,00
Samarbeid renovasjon* 3 356,00
Storfamilie renovasjon* 5 839,00
Standard renovasjon med hjemmekompostering* 3 888,00
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering* 3 095,00
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering* 5 578,00
Hytterenovasjon standard sommer 2 699,00
Hytterenovasjon samarbeid sommer  2 159,00
Hytterenovasjon standard helårs 4 149,00
Hytterenovasjon samarbeid helårs  3 406,00

*Dersom du har større beholder til restavfall enn det som inngår i avtalen, må du betale ekstra. Prisen er på kroner 16,90 per ekstra liter. Bruk lenken over tabellen for å se hva som inngår i de ulike avtalene.   

Priser for tilleggstjenester

Tilleggstjenester Pris inkludert mva.
Ekstra avfallshenting om sommeren*, standard 610,00
Ekstra avfallshenting om sommeren*, samarbeid 488,00
Ekstra avfallshenting om sommeren*, storfamilie 793,00
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m** 646,60
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m** 646,60
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m** 323,30
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m*** 323,30
Ekstrasekker til restavfall, pr. stk. 100,00
Ekstratømming rest- og matavfall per henting**** 305,00
Ekstratømming papir og plastemballasje per henting**** 305,00
Ekstratømming nedgravd container, per stk. 1673,23
Rengjøring av 2-hjuls beholder, per stk.***** 168,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder, per stk.***** 252,00
Rengjøring av nedgravde containere, per stk.***** 1 674,00

*) Ekstra henting av mat- og restavfall i juni, juli og august. Avfallet hentes dermed ukentlig.

**) Gjelder beholdere på 2 hjul.

***) Gjelder beholdere på 4 hjul.

****) En ekstratømming gjelder enten alt mat- og restavfall, eller alt av papir, papp, drikkekartong og plastemballasje på hentepunktet.

*****) Ventetiden kan være opptil ti dager for vanlige beholdere og opptil 30 dager for nedgravde beholdere. Hvis man ønsker vask uten å vente kan man betale et oppmøtegebyr i tillegg på kroner 1 200.


Egne priser for næringskunder finner du her.

Hva dekker renovasjonsgebyret du betaler til kommunen?

Det er vårt ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet ditt på en miljøvennlig måte. 

Renovasjonsgebyret du betaler, dekker blant annet:

 • innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak som for eksempel Ombruksfestivalen
 • administrasjon i kommunen

Dette er ditt ansvar

Før vi henter avfallet hjemme hos deg, er det viktig at du:

 • kildesorterer avfallet ditt
 • plasserer beholderne dine riktig ute
 • vasker beholderne når de er skitne (vi anbefaler én gang i året - særlig beholderne for matavfall og restavfall)
 • rydder rundt beholderne hvis avfallet flyter over 
 • ikke fyller opp beholderne slik at lokket ikke kan lukkes helt igjen
 • måker bort snø og strør veien i perioder med mye snø og is 
 • holder veien fri for greiner og andre hindringer, slik at renovasjonsbilen og mannskapet kan komme helt frem til beholderne gjennom hele året

Vil du opprette, eller endre avtale for renovasjon?

Hvis du nettopp har flyttet til Asker kommune må du opprette en renovasjonsavtale med oss.

Du kan endre størrelse på beholdere ved behov, eller få ny dersom en av beholderne dine er ødelagt.

Innbyggerservice hjelper deg med å sette opp en ny avtale og finne beholdere og løsninger som passer best for deg eller dere.

Fritak fra renovasjonsavgift

Gjelder det hytterenovasjon? Se egen informasjon om fritak for hytter.

For å få innvilget fritak fra renovasjonsavgift må eiendommen stå ubebodd i minst seks måneder sammenhengende. Du kan søke om fritak for maks 12 måneder av gangen, og senest én måned før ønsket fritaksperiode.

Det betyr at dersom du har fått innvilget fritak og har behov for lenger fritaksperiode, må du sende ny søknad senest én måned før utløp av forrige fritaksperiode og legge ved oppdatert dokumentasjon.

Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder.

Søk om fritak fra renovasjonsavgift

Dette må du legge ved søknaden:

Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved. Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder eller tilstandsrapport. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen eller lignende.

Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet.