Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kildesorter avfallet ditt - hva kastes hvor, og hva skjer med det?

Kort fortalt

Når vi kildesorterer avfallet vårt, kan vi bruke mange av ressursene på nytt – matavfall blir til klimavennlig drivstoff for biler og busser, mens papiravfall kan gjøres om til notatbøker. Her er en oversikt over hvordan du kildesorterer avfallet ditt hjemme, og noe av det du må levere selv.

Her finner du en sorteringsoversikt som du kan printe ut og henge opp der du sorterer. Merk at oversikten inneholder nye, nasjonale avfallssymboler og fargekoder. Disse symbolene vil gradvis bli tatt i bruk i hele landet. Mer informasjon om dette kommer.

Klikk på avfallstypene under for å lese mer om dem.

Matavfall

Slik gjør du det

 • Se, lukt og smak på maten først! Mat som har gått ut på “best før”-dato, kan ofte spises etterpå.
 • Ta av emballasjen før du samler avfallet i grønn pose.
 • Knyt matavfallsposen og kast den i riktig beholder utendørs med brunt lokk.

Tom for poser?

Slik får du tak i nye matavfallsposer.

Hva er matavfall?

Sjekk hva du kan kaste i beholderen din til matavfall på sortere.no.

Hva skjer med avfallet ditt?

Matavfallet blir kjørt til Greve biogass sitt anlegg i Vestfold - Den Magiske Fabrikken. Her gjøres avfallet om til klimanøytral biogass og biogjødsel. 

Les mer om hva som foregår på "Den magiske fabrikken".

Restavfall

Slik gjør du det

 • Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes eller leveres til ombruk.
 • Kast restavfallet i en bærepose og legg den i utebeholderen for restavfall som har grått/svart lokk.

Hva kan du kaste i beholderen for restavfall?

Vi ser at mye av restavfallet fra husstandene i Asker kommune inneholder ting som kunne vært kildesortert. Sjekk derfor om ting kan kildesorteres før du kaster det i restavfallet.

På sortere.no finner du eksempler på ting som kan kastes som restavfall.

Hva skjer med avfallet?

Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon.

Papp, papir og drikkekartong

  

Slik gjør du det

 • Gjør pappesker og kartonger så flate som mulig. Riv de opp i mindre deler dersom det er nødvendig.
 • Skyll drikkekartonger i kaldt vann.
 • Dette avfallet skal ikke kastes i bærepose. Du kan for eksempel samle det i en papirposer eller en beholder inne, før du kaster det i beholderen med grønt lokk ute.
 • Dersom du av og til har litt ekstra papp som ikke får plass til oppi beholderen, kan dette settes pent ved siden av. Pappen må da være brettet eller buntet sammen slik at det blir enkelt for renovatøren å ta det med.

Hva kan du kaste i papiravfallet?

Lær mer om papiravfall på sortere.no

Hvorfor kildesortere papp, papir og drikkekartong?

Gjenvinning av papp, papir og drikkekartong åpner for at skogproduksjon kan brukes til andre formål som energi og produksjon av drivstoff.
Fibrene i papir kan bli brukt igjen 6-8 ganger før de blir utslitt. Papiravfall kan gjenvinnes til blant annet skrivepapir, tegneblokker, toalettpapir og pizzaesker. 

Bli med i trekningen av 100 000 kroner!

Skyll, brett, og stapp minst seks drikkekartonger i en syvende kartong, slik at det blir en kubbe. Skriv navn og telefonnummer på kubben før du kaster den – hver «kubbe» er et lodd. Trekningen skjer fire ganger i året, og vi har hatt flere vinnere i Asker. Kanskje du er den neste?

Les mer om returkartonglotteriet her.

Plastemballasje

Slik gjør du det

 • Plastemballasje som det har vært mat eller drikke i, må være ren før den kastes – skyll i kaldt vann og bruk gjerne en oppvaskbørste.
 • Samle plasten i gjennomsiktig sekk eller egen utebeholder med blått lokk.

Tom for sekker til plastemballasje?

Her finner du ut hvordan du får tak i nye sekker.

Hva kan du kaste?

Det er kun emballasje fra mat- og drikkevarer samt andre husholdningsartikler vi samler inn. Annen plast skal i restavfallet. Husk også at isopor skal i restavfallet. Les mer om plastemballasje på sortere.no.

Hvorfor kildesortere plast?

Kildesortering og gjenvinning av plast sparer oss for utvinning av olje som er en ikke-fornybar ressurs. Plasten vi kildesorterer i Asker blir først sendt til sorteringsanlegg i Tyskland med tog og noe til Finland. Der blir plasten sortert i 5-7 ulike kvaliteter og typer plast. Deretter blir plasten solgt videre til gjenvinningsanlegg (hovedsakelig i Tyskland, noe til Belgia, Polen, Nederland, Estland og Finland) som gjør om plasten til små granulat (små «erter») som blir brukt som råvare i produksjon av nye plastprodukter og emballasje. Deretter blir granulatene/ råvaren solgt til produsenter og bedrifter som ønsker dette i sin produksjon.

Les mer om hva plasten din blir til hos Grønt Punkt Norge som drifter returordningen for norsk plastemballasje.

 

Glass- og metallemballasje

 

Slik gjør du det

 • Skrap ut eventuelle rester, skyll emballasjen i kaldt vann og rist den drypptørr.
 • Det går greit om det er et tynt fettlag igjen i emballasjen.

Du leverer glass- og metallemballasje til et av våre returpunkter for avfall eller i egen beholder/container hjemme dersom du har det.

Du kan også levere det til Yggeset gjenvinningsstasjon eller Follestad gjenvinningsstasjon.

Dette kan du levere

Det er kun emballasje fra mat- og drikkevarer og eventuelt andre husholdningsprodukter som skal leveres. Andre produkter av glass og metall skal ikke sorteres her (eks. stekepanner, skruer, termos, vindusglass, knust drikkeglass), men skal derimot kastes som restavfall eller leveres på en av gjenvinningsstasjonene.

sortere.no kan du lese mer om hva du kan levere og ikke levere, og hva som skjer med emballasjen.

Farlig avfall

Slik gjør du det

Farlig avfall kan leveres gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som er skadelig for mennesker, dyr og miljø.

Eksempler på farlig avfall er:

 • Alt av batterier
 • Lyspærer
 • Maling
 • Impregnert trevirke
 • Spraybokser
 • Brannslukkere
 • Gassbeholdere

Les mer om farlig avfall på sortere.no eller på vår side om farlig avfall.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

 

Slik gjør du det

EE-avfall kan du levere gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon, Follestad gjenvinningsstasjon eller til forhandlere som selger tilsvarende produkt. De fleste dagligvarebutikker tar for eksempel imot små batterier og lyspærer.

Hva er EE-avfall?

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er alle produkter som enten går på batteri eller bruker strøm. Disse produktene inneholder sjeldne metaller som det kan være vanskelig å utvinne naturlig. Derfor er det ekstra viktig at du sorterer dette slik at metallene forblir i kretsløpet.

Eksempler på EE-avfall er:

 • Mobiltelefoner og nettbrett
 • Kaffetrakter
 • Strykejern
 • Blinkesko
 • Ledninger
 • Lamper
 • Hvitevarer

Les mer om EE-avfall på sortere.no.

Klær, fottøy og tekstiler

 

Kaster du klærne i restavfallet?

Ikke gjør det –  tenk ombruk! Lever tekstilene dine til et tekstiltårn, så gir vi tingene dine et nytt liv. Slik sparer vi miljøet for unødvendig bruk av ressurser.

Slik gjør du det

 • Du kan levere klær, sko, belter, gardiner, sengetøy og alt av tekstiler og tilbehør.
 • Det du leverer må være rent og tørt.
 • Det gjør ingenting om tekstilene er hullete eller slitt - da går de til materialgjenvinning. Merk gjerne posen med "til gjenvinning", så blir det enklere for de som sorterer tekstilene som kommer inn.

Lever tekstilene til et av returpunktene i kommunen eller til Yggeset eller Follestad gjenvinningsstasjon. Her finner du det som er nærmest deg.

Hva skjer med det du leverer?

Klærne og tekstilene du leverer til Fretex eller UFF Norge blir enten brukt om igjen, redesignet eller levert til materialgjenvinning. Det som ikke kan selges i butikkene, lages om til noe nytt  – en gammel, slitt skinnjakke kan bli en veske for nettbrett. Ødelagte klær deles opp, og blir til pussefiller.

 

Hageavfall

 

Større mengder hageavfall

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter som brukes i hager og parker.

Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner. Svartlistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen, men kastes separat i container til restavfall på stasjonen.

Mindre mengder hageavfall og planterester

Har du mindre mengder hageavfall, avskårne blomster, potteplanter og lignende, kan dette kastes i restavfallet hjemme eller komposteres på egen eiendom. Dette skal ikke kastes i matavfallet siden det kan inneholde plantevernmidler.

Hjemmehenting

For deg som bor i tidligere Røyken er det et ekstra tilbud der vi henter hageavfallet ditt hjemme hos deg én gang i året, i begynnelsen av mai-måned. Innsamlingsdagen kommer opp i tømmekalenderen din.

Medisiner og smittefarlig avfall

Slik gjør du det

 • Ubrukte medisiner og medisinrester skal leveres til apoteket.
 • Sprøyter med spiss, sprøytespisser og andre skarpe eller spisse gjenstander som kan være smittefarlige, pakkes godt inn og kastes i restavfallet. Du kan for eksempel pakke i en plastflaske og lignende.
 • Annet smittefarlig avfall pakkes inn og kastes også i restavfallet, for eksempel diabetespenner i plast.