Avfall som hentes hjemme hos deg

  • matavfall samles i grønn biopose og legges i beholder med brunt lokk. Liten beholder til kjøkkenbenken til de grønne posene får du på Servicetorget.

Les mer om hva som skjer med matavfallet etter at du legger det i beholderen din.

  • papir/papp/drikkekartong (PPD) legges i beholder med grønt lokk
  • ren plastemballasje legges i plastsekker som skal stå ved siden av PPD beholderen på tømmedag, eller i egen beholder til plastemballasje med blått lokk
  • farlig avfall og  elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres i rød boks som tømmes to ganger i året, til miljøbilen som stopper flere sentrale steder i kommunen 2 ganger i året (stoppesteder og -tider blir annonsert) eller gratis til Yggeset. I tillegg kan alt miljøfarlig avfall leveres til forhandlere av lignende produkter.
  • Avfall som ikke kan gjenvinnes (restavfall) legges i beholder med grått lokk.

Du kan også levere farlig avfall og EE-avfall til miljøbilen, du finner tider og steder for miljøbilen her.

Rengjør plastemballasjen

Plastemballasje er all plast som har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, for eksempel potetgull- og kaffeposer (aluminiumsfarget plast), plastflasker og plastfolie. Skyll bort matrester med kaldt vann; går ikke dette kaster du plastemballasjen i restavfallet. 

Isopor er restavfall

Isopor skal nå sorteres som restavfall, ikke som plastemballasje. Unntaket er små isoporbrett brukt til matvarer som kjøttdeig og lignende.

Har du isopor du ikke får plass til i restavfallsbeholderen, kan du enten levere det på Yggeset avfallspark eller bestille en ekstratømming av restavfall og sette isoporen i en sekk ved siden av beholderen.

For bestilling av ekstratømming, kontakt Servicetorget på 66 90 90 90.

Feilsorterte beholdere kan ikke tømmes

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter. Dette gir mange miljøgevinster, men materialgjenvinning er bare mulig når avfallet er riktig sortert. Derfor kan vi ikke tømme feilsorterte beholdere sammen med beholdere som er riktig sortert. Da ødelegges kvaliteten på hele billasset.
Har du spørsmål rundt dette, kontakt oss.

Avfall du selv kan levere

  • Glass- og metallemballasje leveres på flere returpunkter i kommunen.
  • Klær, fottøy og tekstiler leveres i tekstiltårn på flere returpunkter i kommunen.
  • Større artikler som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, frysere, elektriske artikler, hageavfall, bildekk leveres på Yggeset avfallspark. Det samme gjelder farlig avfall og større mengder husholdningsavfall. 

For mer informasjon om kildesortering kan du se sortere.no.