For informasjon om kildesortering og hva som skal kastes hvor, se sortere.no

Avfall som hentes hjemme hos deg

  • matavfall samles i grønn matavfallspose og legges i beholder med brunt lokk. Liten beholder til kjøkkenbenken til de grønne posene får du på Servicetorget.

Les mer om hva som skjer med matavfallet etter at du legger det i beholderen din.

  • Papir/papp/drikkekartong (PPD) legges i beholder med grønt lokk.
  • Ren plastemballasje legges i plastsekker som skal stå ved siden av PPD beholderen på tømmedag, eller i egen beholder til plastemballasje med blått lokk.
  • Farlig avfall og  elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) kan leveres i rød boks som tømmes to ganger i året, til miljøbilen som stopper flere sentrale steder i kommunen 2 ganger i året, eller gratis til Yggeset gjenvinningsstasjon. I tillegg kan alt miljøfarlig avfall leveres til forhandlere av lignende produkter.
  • Avfall som ikke kan gjenvinnes (restavfall) legges i beholder med grått lokk.

Du kan også levere farlig avfall og EE-avfall til miljøbilen, stoppesteder og -tider annonseres halvårlig.

Rengjør plastemballasjen

Plastemballasje er all plast som har vært mat, drikke eller andre husholdningsvarer i, for eksempel plastflasker og plastfolie. Skyll bort matrester med kaldt vann; går ikke dette kaster du plastemballasjen i restavfallet. 

Vednett og presenninger skal ikke sorteres som plastemballasje, men må kastes i restavfallet.

Isopor er restavfall

Isopor skal sorteres som restavfall, ikke som plastemballasje. Unntaket er små isoporbrett brukt til matvarer som kjøttdeig og lignende.

Har du isopor du ikke får plass til i restavfallsbeholderen, kan du enten levere det på Yggeset gjenvinningsstasjon eller bestille en ekstratømming av restavfall og sette isoporen i en sekk ved siden av beholderen.

For bestilling av ekstratømming, kontakt Servicetorget på 66 90 90 90.

Feilsorterte beholdere kan ikke tømmes

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter. Dette gir mange miljøgevinster, men materialgjenvinning er bare mulig når avfallet er riktig sortert. Derfor kan vi ikke tømme feilsorterte beholdere sammen med beholdere som er riktig sortert. Da ødelegges kvaliteten på hele billasset.
Har du spørsmål rundt dette, kontakt oss.

Medisiner og smittefarlig avfall

Ubrukte medisiner og medisinrester skal leveres til apoteket.

Sprøyter med spiss, sprøytespisser og andre skarpe eller spisse gjenstander som kan være smittefarlige pakkes godt inn og kastes i restavfallet. Eksempel på innpakning kan være en plastflaske og lignende. Annet smittefarlig avfall pakkes inn og kastes også i restavfallet, for eksempel diabetespenner i plast.

For institusjoner, helsetjenester og næringsdrivende gjelder egne forskrifter for behandlingen av smittefarlig avfall. "Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv." finner du her.

Avfall du selv kan levere

  • Glass- og metallemballasje leveres på flere returpunkter i kommunen.
  • Klær, fottøy og tekstiler leveres i tekstiltårn på flere returpunkter i kommunen.
  • Større artikler som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, frysere, elektriske artikler, hageavfall, bildekk leveres på Yggeset gjenvinningsstasjon. Det samme gjelder farlig avfall og større mengder husholdningsavfall. 

For mer informasjon om kildesortering kan du se sortere.no.

Juletrær

Det er ingen innsamling av juletrær i regi av kommunen. Vi anbefaler å klippe eller hugge av grenene og kappe opp stammen til ved. Grenene kastes i restavfallet eller komposteres på egen eiendom.

Du kan også levere juletreet gratis på Yggeset gjenvinningsstasjon.

Returkartonglotteriet lever!

Ved å levere kartongen din sammen med resten av papiravfallet, kan du være med i trekningen av 10 000 kr. Hver kartong er et lodd!

For å være med i trekningen må du skylle, brette og merke kartongen med navn og telefonnummer. Du kan også vinne 100 000 kr, men da må du stappe minst seks drikkekartonger i en syvende kartong slik at det blir en kubbe. Det går også an å levere skolemelkkartonger. Da holder det med fire kartonger oppi den femte.

Trekningen skjer fire ganger i året, og vi har hatt flere vinnere i Asker. Hittil i 2018 har vi faktisk hatt to vinnere. Kanskje du er den neste? Lykke til!