Asker kommunes matavfall leveres til Den magiske fabrikken ca. en times kjøring unna Asker.

Det er innovasjon, og en helhetlig tankegang på hvordan beholde mest mulig av ressursene i avfallet, som gjør at Greve biogass sitt anlegg i Vestfold har fått tilnavnet Den Magiske Fabrikken.

Magien ligger i kretsløpet

Avfallshåndtering i dag handler mye om kretsløp og sirkulærøkonomi som er store, tunge ord. Det hele er egentlig ganske enkelt, jo mer av ressursene i avfallet vi kan holde inne i kretsløpet, jo mindre blir den totale belastningen forbruket vårt. Matavfallet fra Asker blir blandet med gjødsel fra husdyr i området og omgjort til biogass og biorest ved forråtnelse.

Biogassen gjøres om til et klimanøytralt drivstoff som kan erstatte fossile drivstoff som diesel, som de gjør på de fleste renovasjonsbilene i Asker. Bioresten er det materiale som er igjen av matavfallet etter at biogassen er hentet ut og inneholder mye næringsstoffer som fosfor. Derfor blir bioresten gjort flytende og solgt til det lokale landbruket.

Det er også fler av produktene fra prosessen som skal utnyttes, for eksempel er det bygget et veksthus som utnytter CO2 slik at plantene vokser fortere.

For mye mat blir kastet

Matavfall har vi alle, fra kaffegrut og teposer til yoghurten som gikk ut på dato eller kyllingfileten som har fått pels. På et år kaster faktisk hver og en av oss omtrent 46 kg mat som kunne vært spist, det er skremmende høyt med tanke på hvor ressurskrevende det er å produsere mat. For selv om vi velger den beste mulige behandlingen av matavfall er det ikke mulig å hente ut alt. Det er derfor viktig å ta vare på ressursene før de blir til avfall. 

Bilder fra Den Magiske Fabrikken

Matavfallet fra Asker ankommer Den Magiske Fabrikken Asker kommunes utsendte følger nøye med når prosessene i biogassproduksjonen forklares De fargerike tankene er lett å se på avstand. Her vil nå Askers matavfall produsere klimanøytralt drivstoff og høykvalitetsgjødsel. På toppen av de fargerike tankene, som er stedet biogassen blir dannet Biogass ferdig som drivstoff klar til å tankes rett utenfor Den Magiske Fabrikken