Matavfall er en verdifull ressurs

Matavfallet vårt gjøres om til miljøvennlig drivstoff og gjødsel til landbruket.

Magien ligger i kretsløpet

Avfallshåndtering i dag handler mye om kretsløp og sirkulærøkonomi som er store, tunge ord. Det hele er egentlig ganske enkelt – jo mer av ressursene i avfallet vi holder inne i naturens kretsløp, desto mindre belaster vi miljøet med forbruket vårt. Disse ressursene kan være næringsstoffer for planter, og energi.

Hva er Den Magiske Fabrikken?

Greve biogass sitt anlegg i Vestfold har fått tilnavnet Den Magiske Fabrikken. Her utvikles det innovative løsninger som sørger for at vi beholder, og fortsatt kan bruke mest mulig av de verdifulle ressursene i avfallet vårt. Mesteparten av matavfallet fra Askers innbyggere leveres hit.

Hva skjer med matavfallet? 

På Den Magiske Fabrikken blir matavfallet blandet med gjødsel fra lokale husdyr. Dette blir til biogass og biorest når det brytes ned.

  • Biogassen gjøres om til et klimanøytralt drivstoff – dette kan erstatte fossile drivstoff, som diesel. Blant annet bruker renovasjonsbilene i Asker kommune biogass som drivstoff. 
  • Bioresten er materiale som er igjen av matavfallet etter at biogassen er hentet ut. Dette materialet inneholder næringsstoffer for jord og planter, som for eksempel fosfor. Denne bioresten gjøres om til en flytende masse, som selges til det lokale landbruket.

På Den Magiske Fabrikken skilles også «grønn CO2» fra biogass, som leveres til nærliggende veksthus. Slik kan plantene vokse fortere. Blant annet dyrkes det små tomater, “klimatomater”, i et veksthus rett ved siden av. Disse tomatene kan kjøpes på noen dagligvarebutikker i Asker. Her brukes også gjødsel laget av bioresten fra anlegget.

Vi kaster for mye mat

Matavfall har vi alle, fra kaffegrut og teposer til skrell og skall fra frukt og grønt. Hvert år kaster hver og en av oss omtrent 37 kg mat som kunne vært spist, som er skremmende høyt med tanke på hvor ressurskrevende det er å produsere mat. Selv med gode løsninger for behandling av matavfall er det ikke mulig å hente ut alle ressursene. Det er derfor viktig å kaste minst mulig mat som kunne blitt spist. 

Her er ti tips til hvordan du kan redusere matsvinnet ditt.