Standardløsning

En standardløsning inkluderer følgende per husstand:

  • 140 liter til matavfall
  • 140 liter til restavfall
  • 240 liter til papir, papp og drikkekartong
  • Sekker eller 240 liter til plastemballasje

Ønsker du beholder til plastemballasje, send en melding gjennom vår gratis mobilapp "Min renovasjon" (Android / Apple) eller ta kontakt med Servicetorget

Samarbeid om felles beholdere

Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere kan velge en fellesløsning. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har. Ta kontakt med Servicetorget så hjelper vi til å finne rette beholderstørrelser!

Typer avfallsbeholdere
MATAVFALL RESTAVFALL PAPIR, PAPP, DRIKKEKARTONG PLASTEMBALLASJE
ANTALL HJUL
140 liter 140 liter 140 liter 140 liter 2
240 liter 240 liter 240 liter 240 liter 2
- 360 liter  - 360 liter 2
660 liter 660 liter - 4

Fellesløsning med beholdere

Fellesløsninger med beholdere består av beholdere opp til 660 liter. Kontakt gjerne Servicetorget så kan vi anbefale beholdere til ditt samarbeid. På siden "beregne volum i fellesløsning" finner du tall hvis du ønsker å gjøre egne beregninger eller så kan du også se i tabellen under.
I en fellesløsning deles kostnadene likt. Generelt blir renovasjonsgebyret lavere i en fellesløsning enn for enkelthusstander. I fellesløsninger med fem eller flere husstander og 660 l restavfallsbeholder tømmes rest- og matavfall ukentlig.

Matavfallsposer

Er du tom for matavfallsposer kan du hente en ny rull i dagligvarebutikkene eller på Servicetorget. På Servicetorget kan du også få grønn boks til avfallsposene for å ha på kjøkkenet.

Matavfallsposer er ferskvare og kan bli sprø og ubrukelige om de blir for gamle. Nye poser vil alltid være lett tilgjengelige. Du trenger derfor ikke ta mer enn en rull av gangen.

Posene skal kun brukes til matavfall; de er ganske kostbare og utgiftene til disse belastes alle våre abonnenter over renovasjonsgebyret. Så trenger du poser til oppbevaring av andre ting bør du heller kjøpe egne poser til dette.

Sekker til plastemballasje

Sekker til plastemballasje deles ut ved behov. Går du tom for sekker til plastemballasje kan du knytte en pose på avfallsbeholderen din, så vil renovatøren dele ut en rull til deg neste tømmedag. Du kan også hente selv hos Servicetorget.

Det er også mulig å bestille en egen beholder til plastemballasjen, bare kontakt Servicetorget.

Rødboks

Har du behov for en ny rødboks, kan det også hentes på Servicetorget.