Avfallsbeholdere, sekker og poser

På denne siden finner du en oversikt over hvilke beholderstørrelser og løsninger vi tilbyr. Du finner også informasjon om hvordan du får tak i nye sekker til plastemballasje og poser til matavfall.

Beholderløsning

Du som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, kan velge mellom ulike løsninger og størrelser for avfallsbeholderne du har ute. Her er en oversikt over beholderløsninger og størrelsene vi tilbyr samt tømmefrekvens.

Standardløsning for én bolig

Med en standardløsning får du: 

 • En 140 liter beholder til matavfall (tømmes hver andre uke)
 • En 140 liter beholder til restavfall (tømmes hver andre uke)
 • En 140 liter beholder til glass- og metallemballasje (tømmes hver åttende uke)
 • En 240 liter beholder til papir, papp og drikkekartong (tømmes hver fjerde uke)
 • Enten sekker til plastemballasje som settes ut på tømmedag eller en 240 liter beholder til plastemballasje (tømmes hver fjerde uke)

Beholdertyper og størrelser

Dersom du ønsker andre størrelser enn standardløsningen, kan du bestille følgende beholdere:

 • Matavfall: 140 liter og 240 liter
 • Restavfall: 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter
 • Papir, papp og drikkekartong: 140 liter, 240 liter, 360 liter og 660 liter
 • Plastemballasje: 140 liter, 240 liter og 360 liter eller sekker som settes ut ved tømmedag
 • Glass- og metallemballasje: 140 liter, 240 liter og 360 liter 

Standard beholderløsning dekkes av renovasjonsgebyret. Ønsker du større beholder til matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje eller papp, papir og drikkekartong, kan du få dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder til restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret.

Ta kontakt med Innbyggertorgene, så hjelper vi deg med å finne riktig størrelse.

Mål og dimensjoner på beholderne finner du nederst på siden om plassering av avfallsbeholdere.

Del avfallsbeholdere med naboen

Med felles avfallsbeholdere kan dere spare plass og penger. Kostnadene deler dere likt.

Samarbeidsløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger, avhenger av antallet husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har. 

Bli enig med naboen eller naboene om hva dere ønsker, og gi beskjed til Innbyggertorgene om endringen.

Tømmefrekvens

Som standard for husholdninger tømmes mat- og restavfall hver andre uke.

Plastemballasje og papp, papir og drikkekartong tømmes hver fjerde uke.

Vi går gradvis over til ny, nordisk merkeordning. Ler mer om de nye symbolene og fargene her. 

Sekker og poser

Matavfallsposer og matavfallskurv

Slik får du tak i nye matavfallsposer

 • Du kan knyte en matavfallspose på håndtaket på matavfallsbeholderen din, så ser renovatøren at du trenger en ny rull. Rullen får du neste gang vi henter avfallet ditt.
 • Du kan også hente en ny rull selv i en av dagligvarebutikkene som har dette (bare i gamle Asker), eller hos Innbyggertorgene. 
 • Om du deler avfallsløsning med mange andre, for eksempel i boligselskap eller vel, kan styret eller vaktmester bestille en større mengde med ruller. Ta kontakt med Innbyggertorgene for bestilling, eller send melding via appen Min Renovasjon. Husk å oppgi hvor mange ruller dere trenger og hvor eller til hvem de skal leveres.

Posene skal kun brukes til matavfall

Matavfallsposene er kostbare, og utgiftene dekkes av renovasjonsgebyret du betaler til kommunen. Ikke bruk posene hvis du skal oppbevare andre ting enn matavfall.

Matavfallskurv

Matavfallsposene er tilpasset størrelsen på de grønne matavfallskurvene som Asker kommune deler ut gratis. Denne kurven kan du ha på kjøkkenet ditt og sortere matavfallet i. Kurven kan du enten hente selv hos et innbyggertorg, eller bestille hjem via appen Min Renovasjon.

Om du har en annen kildesorteringsløsning på kjøkkenet, kan posene dessverre oppleves som for små. Vi er klar over dette, og har derfor planlagt å bestille større poser ved neste anledning.

En midlertidig løsning kan være å putte en grønn matavfallskurv fra Asker oppi den større kildesorteringsløsningen.

Sekker til plastemballasje

Begynner rullen å bli tynn?

Knyt en plastsekk på håndtaket på beholderen din til papp, papir og drikkekartong, så ser renovatøren at du trenger en ny rull. Rullen får du neste gang vi henter avfallet ditt. 

Har du ikke flere sekker igjen?

Da kan du knyte på en vanlig bærepose på beholderen. 

Du kan også hente en rull med sekker hos Innbyggertorgene.

Deler du avfallsløsning med mange andre?

Om du bor i for eksempel et boligselskap eller vel med felles avfallsløsning, kan styret eller vaktmester bestille en større mengde med ruller. Ta kontakt med Innbyggertorgene for bestilling eller send melding via appen Min Renovasjon. Husk å oppgi hvor mange ruller dere trenger og hvor eller til hvem de skal leveres.

Andre tjenester

Endre beholderstørrelse

Vil du endre størrelse på beholderne?

Kontakt Innbyggertorgene, eller send en melding via appen Min Renovasjon. Det kan ta opptil 15 virkedager før beholderne blir levert. 

Får du ikke plass til alt avfallet i beholderen?

Du kan levere ekstra avfall til gjenvinningsstasjonen. Sjekk egen oversikt over hva du kan levere og ikke levere på sidene til Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon.

Du kan også kan bestille ekstratømming av avfall mot et tilleggsgebyr. Les mer om dette her.

Ødelagt beholder

Er en av beholderne dine ødelagt eller mangler du et lokk eller et hjul? Meld fra til oss via appen Min Renovasjon eller ta kontakt med Innbyggertorgene, så kommer vår beholderdriftspatrulje og fikser det for deg innen 15 virkedager.

Ekstra papp

Papp og papir som ikke får plass i beholderen kan enten oppbevares innendørs til neste tømmedag, eller leveres på gjenvinningsstasjonen. Renovatør tar ikke lenger med papp som er satt ved siden av beholderen da pappen ofte blir ødelagt av å stå ute og ikke kan materialgjenvinnes. 

Husk at du også kan bestille større beholder til papp, papir og kartong uten ekstra kostnad. 

Beholdervask

Trenger avfallsbeholderne dine en vask? I perioden fra mars og ut oktober kan du bestille dette gjennom oss. Ta kontakt via appen Min Renovasjon eller med og gi beskjed om hvilke beholdere du vil ha vasket.

For å unngå ubehagelig lukt anbefaler vi årlig vask av avfallsbeholderne.

Hjemmekompostering

Ønsker du å kompostere hage- og matavfall selv? Da må du inngå en kontrakt  med Asker kommune.

Du som har inngått en avtale om kompostering med oss, kan velge om du vil bruke matavfallsbeholder eller en godkjent kompostbinge. De som velger å ikke ha en beholder til matavfall får en liten reduksjon i renovasjonsgebyret.

Rødboks for farlig avfall (tidligere Asker)

For deg som bor i tidligere Asker kommune er det tilbud og hjemmehenting av farlig avfall og EE-avfall to ganger i året. Dette gjelder dessverre ikke for deg som bor i leilighet. Dato for innsamling vil komme fram i tømmekalenderen din.

Avfallet legges i en rødboks. Har du ikke rødboks eller har behov for en ny kan du hente dette hos et innbyggertorg eller bestille ved å sende en melding i appen Min Renovasjon.

Her kan du lese mer om hva du kan levere og ikke levere gjennom rødboksordningen.