Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Avfallsbeholdere, sekker og poser

Begynner rullen din med matavfallsposer å bli tynn, eller vil du bytte avfallsbeholderne du har ute? Her finner du ut hvordan du får tak i nye, og hvilke beholderstørrelser og løsninger vi tilbyr. 

Beholderstørrelser

Beholderstørrelser og løsninger i Asker nord (gamle Asker)

Du som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, kan velge mellom ulike løsninger og størrelser for avfallsbeholderne du har ute. Her er en oversikt over beholderløsninger og størrelsene vi tilbyr samt tømmefrekvens.

Standardløsning for én bolig

Med en standardløsning får du: 

 • En 140 liter beholder for matavfall
 • En 140 liter beholder for restavfall
 • En 240 liter beholder til papir, papp og drikkekartong
 • Sekker eller en 240 liter beholder til plastemballasje

Del avfallsbeholdere med naboen

Med felles avfallsbeholdere kan dere spare plass og penger. Kostnadene deler dere likt.

Fellesløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange, og hvor store beholdere dere trenger, avhenger av antallet husstander som skal samarbeide, og hvor mye avfall dere har. 

Tømmefrekvens

Som standard for husholdninger tømmes mat- og restavfall hver andre uke.

I et samarbeid der fem eller flere husstander deler en restavfallsbeholder på 660 liter, kan vi hente mat- og restavfallet hver uke.

Plastemballasje og papp, papir og drikkekartong tømmes hver tredje uke.

Beholdertypene og størrelsene

Oversikt over beholdertypene og størrelsene vi tilbyr
Matavfall Restavfall Papir, papp og drikkekartong Plastemballasje
140 liter 140 liter 140 liter 140 liter
240 liter 240 liter 240 liter 240 liter
- 360 liter  - 360 liter
660 liter 660 liter -

Ønsker du større beholder til matavfall, plastemballasje eller papp, papir og drikkekartong, kan du få dette uten ekstra kostnader. 

Ønsker du større beholder til restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret.

Ta kontakt med Innbyggerservice, så hjelper vi deg med å finne riktig størrelse.

Beholderstørrelser og løsninger i Asker sør og midt (Røyken og Hurum)

Du som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, kan velge mellom ulike løsninger og størrelser for avfallsbeholderne du har ute. Her er en oversikt over beholderløsninger og størrelsene vi tilbyr samt tømmefrekvens.

Standardløsning for én bolig

Med en standardløsning får hver husstand tre eller fire beholdere:

 • En 260 liter to-delt beholder for matavfall og restavfall
  ELLER en 140 liter beholder for matavfall og en 140 liter beholder for restavfall
 • En 240 liter beholder for papp, papir og drikkekartong
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje

Plastemballasje sorteres i egen plastsekk.

Del avfallsbeholdere med naboen

Med felles avfallsbeholdere kan dere spare plass og penger. Kostnadene deler dere likt.

Fellesløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange, og hvor store beholdere dere trenger, avhenger av antallet husstander som skal samarbeide, og hvor mye avfall dere har. 

Tømmefrekvens

Som standard for husholdninger tømmes mat- og restavfall hver andre uke.

Plastemballasje og papp, papir og drikkekartong tømmes hver fjerde uke.

Beholdertypene og størrelsene

Oversikt over beholdertypene og størrelsene vi tilbyr
MATAVFALL* RESTAVFALL* PAPIR, PAPP, DRIKKEKARTONG GLASS- OG METALLEMBALLASJE
140 liter 140 liter 140 liter 140 liter
240 liter 240 liter 240 liter 240 liter
- 360 liter  - -
660 liter 660 liter -

*I tillegg har vi en to-delt beholder til både mat- og restavfall. Totalt volum på denne er 260 liter (160 liter til restavfall og 100 liter til matavfall).

Ønsker du større beholder til matavfall, plastemballasje eller papp, papir og drikkekartong, kan du få dette uten ekstra kostnader. 

Ønsker du større beholder til restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret.

Ta kontakt med Innbyggerservice, så hjelper vi deg med å finne riktig størrelse.

Sekker og poser

Matavfallsposer og matavfallskurv

Slik får du tak i nye matavfallsposer

 • Du kan knyte en matavfallspose på håndtaket på matavfallsbeholderen din, så ser renovatøren at du trenger en ny rull. Rullen får du neste gang vi henter avfallet ditt.
 • Du kan også hente en ny rull selv i en av dagligvarebutikkene som har dette (bare i gamle Asker), eller hos Innbyggerservice. 
 • Er du del av et større samarbeid kan styret eller vaktmester i sameiet / borettslaget bestille ruller med matavfallsposer som leveres til adressen.

Posene skal kun brukes til matavfall

Matavfallsposene er kostbare, og utgiftene dekkes av renovasjonsgebyret du betaler til kommunen. Ikke bruk posene hvis du skal oppbevare andre ting enn matavfall.

Matavfallskurv

Matavfallsposene er tilpasset størrelsen på de grønne matavfallskurvene som Asker kommune deler ut gratis. Denne kurven kan du ha på kjøkkenet ditt og sortere matavfallet i. Kurven kan du enten hente selv hos Innbyggerservice eller bestille hjem via appen Min Renovasjon.

Om du har en annen kildesorteringsløsning på kjøkkenet, kan posene dessverre oppleves som for små. Vi er klar over dette, og har derfor planlagt å bestille større poser ved neste anledning. En midlertidig løsning kan være å putte en grønn matavfallskurv fra Asker oppi den større kildesorteringsløsningen.

Sekker til plastemballasje

Begynner rullen å bli tynn?

Knyt en plastsekk på håndtaket på beholderen din til papp, papir og drikkekartong, så ser renovatøren at du trenger en ny rull. Rullen får du neste gang vi henter avfallet ditt. 

Har du ikke flere sekker igjen?

Da kan du knyte på en vanlig bærepose på beholderen. 

Du kan også hente en rull med sekker hos Innbyggerservice.

Andre tjenester

Endre beholderstørrelse

Vil du endre størrelse på beholderne?

Kontakt Innbyggerservice, eller send en melding via appen Min Renovasjon. Det kan ta opptil 15 virkedager før beholderne blir levert. 

Får du ikke plass til alt avfallet i beholderen?

Du kan levere ekstra avfall til gjenvinningsstasjonen. Sjekk egen oversikt over hva du kan levere og ikke levere på sidene til Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon.

Husk at du også kan bestille ekstratømming av avfall mot et tilleggsgebyr. Les mer om dette her.

Ødelagt beholder

Er en av beholderne dine ødelagt eller mangler du et lokk eller et hjul? Meld fra til oss via appen Min Renovasjon eller ta kontakt med Innbyggerservice, så kommer vår beholderdriftspatrulje og fikser det for deg innen 15 virkedager.

Ekstra papp

Dersom du av og til har litt ekstra papp som ikke får plass til oppi beholderen din, kan dette settes pent ved siden av. Pappen må da være brettet eller buntet sammen slik at det blir enkelt for renovatøren å ta det med.

Husk at du også kan bestille større beholder til papp, papir og kartong uten ekstra kostnad. Store mengder papp må du levere på gjenvinningsstasjon.

 Ekstra papp_Bærum.jpg

Beholdervask

Trenger avfallsbeholderne dine en vask? Dette kan du bestille gjennom oss via appen Min Renovasjon eller ved å kontakte . Informasjon om priser finner du her.

Hjemmekompostering

Ønsker du å kompostere hage- og matavfall selv? Da må du inngå en kontrakt  med Asker kommune.

Du som har inngått en avtale om kompostering med oss, kan velge om du vil bruke matavfallsbeholder eller en godkjent kompostbinge. De som velger å ikke ha en beholder til matavfall får en liten reduksjon i renovasjonsgebyret.  

Les mer om hjemmekompostering her.

 

Rødboks for farlig avfall (tidligere Asker)

For deg som bor i tidligere Asker kommune er det tilbud og hjemmehenting av farlig avfall og EE-avfall to ganger i året. Dette gjelder dessverre ikke for deg som bor i leilighet. Dato for innsamling vil komme fram i tømmekalenderen din.

Avfallet legges i en rødboks. Har du ikke rødboks eller har behov for en ny kan du hente dette hos Innbyggerservice eller bestille ved å sende en melding i appen Min Renovasjon.

Her kan du lese mer om hva du kan levere og ikke levere gjennom rødboksordningen.