Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avfallsbeholdere, sekker og poser

Begynner rullen din med matavfallsposer å bli tynn, eller vil du bytte avfallsbeholderne du har ute? Her finner du ut hvordan du får tak i nye, og hvilke beholderstørrelser og løsninger vi tilbyr. 

Beholderstørrelser og løsninger i Asker nord (tidligere Asker)

Du som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, kan velge mellom ulike løsninger og størrelser for avfallsbeholderne du har ute. Her er en oversikt over beholdereløsninger og størrelsene vi tilbyr samt tømmefrekvens:

Standardløsning for en bolig

Med en standardløsning får du: 

 • 140 liter til matavfall
 • 140 liter til restavfall
 • 240 liter til papir, papp og drikkekartong
 • Sekker eller 240 liter til plastemballasje

Del avfallsbeholdere med naboen

Med felles avfallsbeholdere kan dere spare plass og penger. Kostnadene deler dere likt.

Fellesløsninger består av beholdere på opptil 660 liter. Hvor mange, og hvor store beholdere dere trenger, avhenger av antallet husstander som skal samarbeide, og hvor mye avfall dere har. 

Tømmefrekvens

Som standard for husholdninger tømmes mat- og restavfall hver andre uke.

I et samarbeid der fem eller flere husstander deler en restavfallsbeholder på 660 liter, kan vi hente mat- og restavfallet hver uk

Plastemballasje og papp, papir og drikkekartong tømmes hver tredje uke.

Her er en oversikt over beholdertypene og størrelsene vi tilbyr:

MATAVFALL RESTAVFALL PAPIR, PAPP, DRIKKEKARTONG PLASTEMBALLASJE
ANTALL HJUL
140 liter 140 liter 140 liter 140 liter 2
240 liter 240 liter 240 liter 240 liter 2
- 360 liter  - 360 liter 2
660 liter 660 liter - 4


Ønsker du større beholder til 
matavfall, plastemballasje eller papp, papir og drikkekartong, kan du få dette uten ekstra kostnader. 

Ønsker du større beholder til restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsgebyret.

Ta kontakt med Innbyggerservice, så hjelper vi dere med å finne riktig størrelse.

Beholderstørrelser og løsninger i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum)

Du som bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, kan velge mellom ulike løsninger og størrelser for avfallsbeholderne du har ute. Her er en oversikt over beholdereløsninger og størrelsene vi tilbyr:

Standardløsning

Med en standardløsning får hver husstand tre beholdere:

 • En 260 liter todelt beholder. I den ene delen sorteres matavfall og i den andre delen sorteres restavfall.
 • En 240 liter beholder for papp, papir og drikkekartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.

Plastemballasje sorteres i egen plastsekk.

Storfamilieløsning

Har din husstand behov for mer plass til avfallet, kan du velge en storfamilieløsning med fire beholdere:

 • En 140 liter beholder for matavfall.
 • En 240 liter beholder for restavfall.
 • En 240 liter beholder for papp, papir og drikkekartong.
 • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.

Plastemballasje sorteres i egen plastsekk.

Samarbeid om felles beholdere

Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere og som kan greie seg med mindre plass, kan velge en samarbeidsløsning. Hvor mange og hvor store beholdere dere får, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har. Ønsker du mer informasjon om samarbeidsløninger kan du kontakte Innbyggerservice.

Matavfallsposer

Slik får du tak i nye

 • Du kan knyte en matavfallspose på en av beholderne dine ute, så ser renovatøren at du trenger en ny rull. Rullen får du neste gang vi henter avfallet ditt.
 • Du kan også hente en ny rull selv i en av dagligvarebutikkene som har dette (bare i gamle Asker), eller hos Innbyggerservice. Hos Innbyggerservice kan du også få en grønn boks til å ha på kjøkkenet og sortere matavfallet ditt i.
 • Er du del av et større samarbeid kan styret eller vaktmester i sameiet / borettslaget bestille ruller med matavfallsposer som leveres til adressen.

Posene skal kun brukes til matavfall

Matavfallsposene er kostbare, og utgiftene dekkes av renovasjonsgebyret du betaler til kommunen. Ikke bruk posene hvis du skal oppbevare andre ting enn matavfall.

Sekker til plastemballasje

Begynner rullen å bli tynn?

Knyt en sekk på en av beholderne ute, så ser renovatøren at du trenger nye. Rullen får du neste gang vi henter avfallet ditt. 

Har du ikke flere sekker igjen?

Da kan du knyte en vanlig bærepose på en av beholderne. 

Du kan også hente en rull med sekker hos Innbyggerservice.

Vil du endre størrelse på beholderen?

Vil du endre størrelse på beholderne, eller er en av de du har ødelagt?

Kontakt Innbyggerservice, eller send en melding via appen Min Renovasjon. 

Får du ikke plass til avfallet i beholderen?

Du kan levere ekstra avfall til Yggeset eller Follestad gjenvinningsstasjon.

Du som bor i tidligere Asker kan også bestille ekstratømming. Les mer om dette her.

For deg som bor i tidligere Røyken eller Hurum kan du bestille sekk til ekstra restavfall.

Rødboks for farlig avfall (tidligere Asker)

Har du behov for en ny rødboks kan du hente dette hos Innbyggerservice eller bestille ved å sende en melding i appen Min Renovasjon.

Hjemmekompostering

Ønsker du å kompostere hage- og matavfall selv? Da må du inngå en kontrakt  med Asker kommune.

Du som har inngått en avtale om kompostering med oss, kan velge om du vil bruke matavfallsbeholder eller en godkjent kompostbinge. De som velger å ikke ha en beholder til matavfall får en liten reduksjon i renovasjonsgebyret.  

Les mer om hjemmekompostering her.