Standardløsning

En standardløsning inkluderer følgende per husstand:

  • 140 liter til matavfall
  • 140 liter til restavfall
  • 240 liter til papir, papp og drikkekartong
  • Sekker eller 240 liter til plastemballasje

Ønsker du beholder til plastemballasje, send en melding gjennom vår gratis mobil-app "Min renovasjon" (Android / Apple) eller ta kontakt med Servicetorget

Samarbeid om felles beholdere

Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere kan velge en samarbeidsløsning. Hvor mange og hvor store beholdere dere trenger, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har. Ta kontakt med Servicetorget så hjelper vi til å finne rette beholderstørrelser!

Typer avfallsbeholdere
MATAVFALLRESTAVFALLPAPIR, PAPP, DRIKKEKARTONGPLASTEMBALLASJE
ANTALL HJUL
140 liter 140 liter 140 liter 140 liter 2
240 liter 240 liter 240 liter 240 liter 2
- 360 liter  - 360 liter 2
660 liter 660 liter - 4

Fellesløsning med beholdere

Fellesløsninger med beholdere består av beholdere opp til 660 liter. Kontakt gjerne Servicetorget så kan vi anbefale beholdere til ditt samarbeid. På siden "beregne volum i fellesløsning" finner du tall hvis du ønsker å gjøre egne beregninger eller så kan du også se i tabellen under.
I en fellesløsning deles kostnadene likt. Generelt blir renovasjonsgebyret lavere i en fellesløsning enn for enkelthusstander. I fellesløsninger med fem eller flere husstander tømmes rest- og matavfall ukentlig.

Bioposer

Er du tom for bioposer kan du hente en ny rull i dagligvarebutikkene eller på Servicetorget. På Servicetorget kan du også få grønn boks til bioposene for å ha på kjøkkenet.

Bioposer er ferskvare og kan bli sprø og ubrukelige om de blir for gamle. Nye poser vil alltid være lett tilgjengelige. Du trenger derfor ikke ta mer enn en rull av gangen.

Posene skal kun brukes til matavfall; de er ganske kostbare og utgiftene til disse belastes alle våre abonnenter over renovasjonsgebyret. Så trenger du poser til oppbevaring av andre ting bør du heller kjøpe egne poser til dette.

Sekker til plastemballasje

Sekker til plastemballasje blir delt ut på høsten hvert år. Går du tom for sekker til plastemballasje kan du hente flere hos Servicetorget. Det er også mulig å bestille en egen beholder til plastemballasjen, bare kontakt Servicetorget.

Rød boks

Har du behov for en ny Rød boks, kan det også hentes på Servicetorget.

Sekker til restavfall

Er du en av de som fremdeles har sorte plastsekker til restavfallet ditt? Disse blir delt ut to ganger i året, juni og desember.