Bedrifter og næringsdrivende kan bestille avfallshenting fra kommunen, dersom avfallet i sammensetning og omfang passer inn i kommunens henteordning for husholdninger.

Abonner på én eller flere avfallstyper

Det betales for hver avfallstype. Dette gjør at det kan etableres abonnement for henting av en eller flere av de prisede avfallstypene. Restavfallet kan kun hentes dersom matavfall kildesorteres utenom.

Beholdere inkludert i prisen

Utlevering og utskifting av beholdere i størrelse 140 liter til 660 liter (unntaksvis 1000 liter), og sekker til plastemballasje, matavfallskurver (7 liter) og bioposer til matavfallet (7 liter og/eller 50 liter) er inkludert i prisen.

Vi tilbyr ikke stålcontainere med sideinnkast på 6 m3 og 8 m3, selv om vi tilbyr tømming av disse. 

Hentefrekvens

Næringskunder i kommunens renovasjonsordning får tømt mat- og restavfall en gang i uken, med unntak av Asker sentrum hvor vi henter inntil tre ganger per uke.

Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong tømmes hver tredje uke. I Asker sentrum henter vi denne avfallstypen hver uke.

Bestille eller endre beholdere

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på utebeholderne, kan dette bestilles ved å kontakte Servicetorget, eller ved å sende en e-post til kommunalteknikk@asker.kommune.no.

Gebyr og priser

Årlig gebyr beregnes slik:

Literpris x volum av beholder/container for hver avfallstype.

Årsgebyret tar utgangspunkt i de ordinære tømmefrekvensene kommunen opererer med. 

  • Rest- og matavfall: Ukentlig tømming. 
  • Plastemballasje og papp/papir/drikkekartong: Tømming hver tredje uke.

Det kan i noen tilfeller avtales andre tømmefrekvenser enn disse. I Asker sentrum er det for eksempel tømming av mat- og restavfall tre ganger i uken, og papir/papp/drikkekartong og plastemballasje tømmes ukentlig. Her og i andre områder med særavtaler multipliseres prisen med hvor mange ganger tømmehyppigheten økes i forhold til ordinær tømmefrekvens oppgitt ovenfor.

Priser (alle priser er kr per liter)
Avfallstype Beholder under 1100 liter Beholder over 1100 liter
Restavfall 15,10 12,06 
Matavfall 11,00  
Papir/papp/kartong 6,38 5,10
Plastemballasje 6,71 5,29
Glass- og metallemballasje 8,00  

Ekstratømming alle typer avfall i beholdere: 440 kroner

Ekstratømming nedgravde avfallsløsninger: 1 100 kroner

(Prisene er eksklusiv merverdiavgift)