Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avfallsløsninger og priser for bedrifter og næringsdrivende

Kort fortalt

Bedrifter og næringsdrivende står fritt til å velge hvem som skal hente avfallet. 

Vi kan hente “husholdningslignende avfall”. Dette betyr at avfallet må passe inn i vår henteordning for husholdninger i omfang og sammensetning.

Dette tilbyr vi 

Dere velger selv hvilke avfallstyper vi skal hente, enten det er én eller flere. Priser for hver avfallstype finner du lenger nede. Vi kan hente matavfall, restavfall, plastemballasje, papp, papir og drikkekartong og glass- og metallemballasje. 

Utlevering, utskifting og reparasjon av beholdere er inkludert i prisen. Vi tilbyr størrelser fra 140 liter til 660 liter, og utlevering av sekker til plastemballasje, matavfallskurver (7 liter), og poser til matavfallet (7 liter og/eller 50 liter).

For å bestille renovasjonsavtale med oss, ta kontakt med Innbyggerservice.

Hvor ofte henter vi avfallet?

Her finner du den ordinære tømmefrekvensen som gjelder i de ulike områdene i kommunen.

Tidligere Asker

  • Mat- og restavfall tømmes én gang i uken
  • Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong tømmes hver tredje uke
  • Glass- og metallemballasje tømmes hver åttende uke

Tidligere Røyken og Hurum

  • Mat- og restavfall tømmes hver andre uke
  • Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong tømmes hver fjerde uke
  • Glass- og metallemballasje tømmes hver åttende uke

Bestille eller endre beholdere

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på beholderne, kan dette bestilles ved å kontakte Innbyggerservice.

Gebyr og priser

Årlig gebyr beregnes slik:

Literpris x volum av beholder/container for hver avfallstype.

Årsgebyret tar utgangspunkt i de ordinære tømmefrekvensene kommunen opererer med i de ulike områdene. Se eget avsnitt lenger opp.

Det kan i noen tilfeller avtales andre tømmefrekvenser enn disse. I Asker sentrum er det for eksempel tømming av mat- og restavfall inntil tre ganger i uken, og papir/papp/drikkekartong og plastemballasje tømmes ukentlig. Her og i andre områder med særavtaler multipliseres prisen med hvor mange ganger tømmehyppigheten økes i forhold til ordinær tømmefrekvens oppgitt ovenfor.

Alle priser er kroner per liter og eksklusiv merverdiavgift

Gebyr og priser
Avfallstype Beholdere under 1100 liter Beholdere over 1100 liter
Restavfall 16,64 13,28
Matavfall 12,16  
Papir/papp/kartong 7,04 5,68
Plastemballasje 7,44 5,84
Glass- og metallemballasje 2,00 2,00


Ekstratømming papir og plastemballasje per gang:
484 kroner

Ekstratømming mat- og restavfall per gang: 484 kroner

Ekstratømming nedgravd container, per stk: 1673,23 kroner

Ekstratømming stålcontainer, per stk: 1332,24

Dere kan selv levere næringsavfall og farlig avfall

Bedrifter og næringsdrivende kan levere avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Follestad gjenvinningsstasjon tar ikke imot næringsavfall. 

Farlig avfall må registreres digitalt

Bedrifter og næringsdrivende som skal levere farlig avfall til Yggeset gjenvinningsstasjon, må på forhånd registrere seg som bruker hos Avfallsdeklarering.no og fylle ut et elektronisk skjema.

Slik får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått, og hvem som har tatt hånd om det.

Deklarasjonsplikten for farlig avfall er hjemlet i "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall" (Avfallsforskriften, kapittel 11, § 11-12.) 

Hva er farlig avfall?

Les mer om farlig avfall