Røyken og Hurum beholder renovasjonstjenester fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) til 1. mars 2020

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Avfallsløsninger og priser for bedrifter og næringsdrivende

Kort fortalt

Bedrifter og næringsdrivende står fritt til å velge hvem som skal hente avfallet. 

Vi kan hente “husholdningslignende avfall”. Dette betyr at avfallet må passe inn i vår henteordning for husholdninger i omfang og sammensetning.

Dette tilbyr vi 

Dere velger selv hvilke avfallstyper vi skal hente, enten det er én eller flere. Priser for hver avfallstype finner du lenger nede. Vi kan hente matavfall, plastemballasje, papp, papir og drikkekartong og/eller restavfall. 

Utlevering, utskifting og reparasjon av beholdere er inkludert i prisen. Vi tilbyr størrelser fra 140 liter til 660 liter, og utlevering av sekker til plastemballasje, matavfallskurver (7 liter), og bioposer til matavfallet (7 liter og/eller 50 liter).

For å bestille renovasjonsavtale med oss, ta kontakt med Innbyggerservice.

Hvor ofte henter vi avfallet?

Næringskunder i kommunens renovasjonsordning får tømt mat- og restavfall en gang i uken, med unntak av Asker sentrum hvor vi henter inntil tre ganger per uke.

Plastemballasje, papp, papir og drikkekartong tømmes hver tredje uke. I Asker sentrum henter vi denne avfallstypen hver uke.

Bestille eller endre beholdere

Har du behov for å endre antallet eller størrelsen på utebeholderne, kan dette bestilles ved å kontakte Innbyggerservice.

Gebyr og priser

Årlig gebyr beregnes slik:

Literpris x volum av beholder/container for hver avfallstype.

Årsgebyret tar utgangspunkt i de ordinære tømmefrekvensene kommunen opererer med. 

  • Rest- og matavfall: Ukentlig tømming. 
  • Plastemballasje og papp/papir/drikkekartong: Tømming hver tredje uke.

Det kan i noen tilfeller avtales andre tømmefrekvenser enn disse. I Asker sentrum er det for eksempel tømming av mat- og restavfall tre ganger i uken, og papir/papp/drikkekartong og plastemballasje tømmes ukentlig. Her og i andre områder med særavtaler multipliseres prisen med hvor mange ganger tømmehyppigheten økes i forhold til ordinær tømmefrekvens oppgitt ovenfor.

Priser

 

Alle priser er kroner per liter

Avfallstype Beholder under 1100 liter Beholder over 1100 liter
Restavfall 16,64 13,28
Matavfall 12,16  
Papir/papp/kartong 7,40 5,68
Plastemballasje 7,44 5,84
Glass- og metallemballasje 2,00 2,00


Ekstratømming papir per gang:
484 kroner

Ekstratømming plastemballasje per gang: 484 kroner

Ekstratømming mat- og restavfall per gang: 484 kroner

Prisene er eksklusiv merverdiavgift.

Dere kan selv levere næringsavfall og farlig avfall

Bedrifter og næringsdrivende kan levere avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Follestad gjenvinningsstasjon tar ikke imot næringsavfall. 

Farlig avfall må registreres digitalt

Bedrifter og næringsdrivende som skal levere farlig avfall til Yggeset gjenvinningsstasjon, må på forhånd registrere seg som bruker hos Avfallsdeklarering.no og fylle ut et elektronosk skjema.

Slik får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått, og hvem som har tatt hånd om det.

Deklarasjonsplikten for farlig avfall er hjemlet i "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall" (Avfallsforskriften, kapitell 11, § 11-12.) 

Hva er farlig avfall? 

Les mer om farlig avfall her.