Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Spørsmål og svar om kommunale gebyrer

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om kommunale gebyrer i Asker. Vi håper du også finner svar på det du lurer på!

Hva er nytt i 2021?

Fakturaen for 1. kvartal 2021 ble sendt ut sammen med et vedlegg som beskriver hva som er nytt av året og skal hjelpe deg til å forstå hva du betaler for. Se vedlegg til faktura for 1. kvartal 2021 (PDF).

Finn fakturainformasjon og opplysninger om eiendommen din på "Min side"

På "Min side" får du oversikt over dine betalte, ubetalte og delbetalte fakturaer fra Asker kommune. Du kan også hente ut kopi av fakturaene du har fått etter 1.1.2020. 

På samme side finner du opplysninger om egen eiendom med historikk og data på vannforbruk, tidligere innbetalinger, renovasjonstjenester og feiegebyr.

Logg deg inn på "Min side" (krever BankID)

Om fakturaen

Forstå faktura

Hva betyr postene på fakturaen?

Er beskrivelsene av gebyrene på fakturaen vanskelig å forstå? Under gir vi deg forklaring av postene.

Merk at alle poster på fakturaen er oppgitt uten merverdiavgift (mva).

Fakturatekst Forklaring
Vannforbruk i fjor/ avløpforbruk i fjor
Ditt vannforbruk i fjor, registrert via vannmåleren eller fra tidspunktet vannmåler ble montert.
Innbetalt vann i fjor/ innbetalt avløp i fjor Hva du betalte på forskudd (á konto) i fjor.
Vann á konto En forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som er definert i fakturaen.
Forbruk vann etter areal Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter hvor mange kvadratmeter du bor på.
Avløp á konto
En forhåndsberegning av avløpskostnadene for din bolig i perioden som er definert i fakturaen.
Forbruk avløp etter areal Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter hvor mange kvadratmeter du bor på.
Fastledd vann pr. boenhet
Den faste delen av vanngebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Fastledd avløp pr. boenhet
Den faste delen av avløpsgebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Grunnbeløp renovasjon
Dette beløpet er likt for alle husstander i Asker og sikrer at alle er med og betaler en andel av kostnadene med å drifte renovasjonstjenesten.
Gebyr for restavfall, liten/stor beholder

Dette er et variabelt beløp som regnes ut i fra volumet på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall, jo dyrere blir det. Det betyr at god kildesortering vil lønne seg.

Om du deler beholder til restavfall med én eller flere naboer, blir dette beløpet delt likt på alle sammen.

Feiegebyr  Hva du betaler for at feieren kommer og feier skorsteinen din. Du betaler ett gebyr per skorstein som er i bruk.
Tilsyn ildsted 
Hva du betaler for tilsyn av skorsteiner og ildsteder i boligen. Du betaler ett gebyr per boenhet som har fyringsanlegg. 

 

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura 4 ganger i året. Faktureringsmåneden er mars, mai, august og oktober. Betalingsfristen er ca. 30 dager.

Du får faktura 4 ganger i året selv om du ikke benytter deg av vann og avløp, renovasjon og feiing gjennom hele året.

Hvem blir fakturaen sendt til?

Vi sender fakturaen til den som står oppført som eier i eiendomsregisteret eller matrikkel. Vi henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk. 

Dersom eiendommen står i navnet til en avdød person, må informasjonen oppdateres i registeret til Statens Kartverk.

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Samfunnsutvikling v/Byggesak på e-post:

Jeg sitter i uskiftet bo. Kan jeg endre navn på fakturamottaker?

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattesten til Statens kartverk.

Betale faktura

På hvilke måter kan jeg betale fakturaen? (Vipps, E-faktura osv.)

Visste du at du kan motta fakturaen fra oss på den måten som passer deg best? Du kan velge mellom ulike måter å betale fakturaen på, men merk at de fleste betalingsmåtene er en avtale mellom deg og banken din. Det betyr at du må ta kontakt direkte med banken dersom du ønsker å opprette en betalingsavtale.

Du kan betale fakturaen på følgende måter:

Type faktura Hvordan fungerer den? Hvordan oppretter jeg avtale?
E-faktura Elektronisk faktura som du aktivt må godkjenne i nettbanken for at den skal bli betalt.

Du oppretter avtale om e-faktura med banken din. I nettbanken velger du opprett e-fakturaavtale.

Avtalegiro Elektronisk faktura der beløpet automatisk blir trukket av kontoen på forfallsdato.

Du oppretter avtale med banken din.

 • I nettbanken velger du avtalegiro. KID-nummeret er din referanse.
 • Legg fakturaen til betaling og bekrefte forslaget om avtalegiro med Asker kommune.
 • NB! Legger du inn beløpsgrense i avtalen, gjelder denne for alle fakturaer fra Asker kommune.

Det er dessverre ikke mulig å se selve fakturaen når du har avtalegiro. For å få tilgang til fakturaen, kan du opprette e-faktura-avtale.

Avtalegiro med E-faktura Elektronisk faktura der beløpet automatisk blir trukket av kontoen din ved forfallsdato. Du oppretter avtale med banken din. I nettbanken ligger dette som en valgfri tjeneste. Du kan velge om du ønsker å få et varsel.
Vipps Elektronisk faktura som du må godkjenne i Vipps for at den skal bli betalt. Forutsetter at du har lastet ned Vipps app.
Digipost/e-Boks Har du opprettet digital postkasse mottar du all post fra stat og kommune direkte til denne. Du legger fakturaen på forfall i nettbanken, som med vanlig faktura. Har du brevgiro, skriver du ut fakturaen og klipper av innbetalingsdelen.
Papirversjon Fakturaen kommer per brev i postkassa di. Hvis du har elektronisk faktura, men foretrekker å få den i posten, må du si opp avtalene du har med banken din. Dette gjør du i nettbanken eller ved å kontakte banken.
EHF Faktura for næringsvirksomhet. Krever et organisasjonsnummer som er registrert i ELMA. Avtale mellom Asker kommune og bedrifter.
E-post Asker kommune tilbyr foreløpig ikke faktura tilsendt på e-post. Du må velge et av alternativene over.
Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret.

Kan jeg utsette betaling eller dele opp fakturaen?

Forespørsel om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling sendes på e-post til . Husk å merke henvendelsen med fakturanummer og navn på fakturamottaker.

Jeg har fått purring på ubetalt faktura

Vennligst sjekk om du har mottatt faktura i nettbanken eller på Vipps.

Ta kontakt med oss på e-post om du trenger kopi av opprinnelig faktura.

For næringslivet

Hvordan kan vi få bilag til regnskapet?

Ta kontakt med oss på e-post  dersom firmaet mangler nødvendig bilag.


Hvis du ikke finner svar på det du lurer på over, ta kontakt med oss:

 • Endring av fakturamottaker eller spørsmål til vann- og avløpsgebyret, ta kontakt på e-post: 

 • Endring av fakturamottaker eller spørsmål til renovasjon, ta kontakt på e-post: 

 • Spørsmål om tilgodebeløp, utbetaling og motregning, ta kontakt på e-post: 

Husk å oppgi avtalenummer, gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr) og adressen det gjelder. Denne informasjonen vil hjelpe oss med å behandle saken raskere.

Vann og avløp

Hvordan beregnes vannforbruket mitt?

Vi beregner et vannforbruk på 1,5 m3 (kubikkmeter) per m2 (kvadratmeter) av boligen. Hvis ikke eiendommen er oppgitt med kvadratmeter i eiendomsregisteret (matrikkel) blir boligen antatt til å være 120 m2. Beregnet forbruk er da 120 m2 x 1,5 m3 = 180 m3.

Les mer om priser og beregninger for vann- og avløpstjenester.

Hva er normalt forbruk av vann for én person?

En person bruker i gjennomsnitt 50-70 kubikkmeter vann per år. Det tilsvarer ca. 50.000-70.000 liter. 

Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per innbygger per døgn (liter/person/døgn) er 178 liter. Kilde: SSB, 2020.

Á konto-beløpet har økt siden i fjor. Hva er grunnen til det?

Á-kontobeløpet er basert på fjorårets vannforbruk.

Jeg betaler for mye á konto. Hvordan korrigerer jeg dette?

Dersom det gjelder totalt for året, gjør vi en avregning på fakturaen du får for første kvartal neste år. Gjelder det generelt kan vi justere forbruket på neste faktura, uansett hvilket kvartal det gjelder.

Ta kontakt med oss på

Kubikkmeterforbruket mitt er feil, og vil gi galt grunnlag på fakturaen?

Det løser vi med en avregning på fakturaen for første kvartal kommende år. Ta kontakt med oss på e-post

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale vann- og avgiftsgebyret?

Fraflytting eller fravær fra bolig gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Er bebyggelsen på eiendommen fjernet eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, må du betale årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet eller plugget på hoved/fellesledning.

Ta kontakt med rørlegger eller entreprenør dersom du ønsker å koble fra eller plugge.

Jeg har hatt et høyere forbruk enn det som er forskuddsbetalt. Hva skjer da?

Hvis du har betalt for lite à konto (på forskudd) vil du bli belastet for differansen i fakturaen du mottar for 1. kvartal året etter.

Hvorfor betaler jeg á konto når jeg har fjernavlest vannmåler?

Á konto betyr at du betaler for et estimert vannforbruk (basert på fjorårets forbruk). Avregningen av vannforbruket blir beregnet og justert én gang i året, normalt i løpet av første kvartal påfølgende år.

Fakturering av borettslag

Det er eier av fast eiendom som er ansvarlig for å betale gebyrer til kommunen. Det vil si eier av det enkelte gårds-/bruksnummer/eventuelt seksjonsnummer. 

I borettslag er selve borettslaget hjemmelshaver, og dermed også abonnent hos kommunen. Borettslaget mottar én faktura på vann- og avløpsgebyrer for hver andelseier. Denne fakturaen spesifiserer andelens adresse, fastledd og á konto- beløp for vann og avløp, men ikke andelseiers navn. Borettslaget mottar i tillegg vannmåleravlesningen for hver enkelt andel. 

Fordelingen av de kommunale gebyrene foregår internt i borettslaget. Den interne organiseringen og fordelingen av kostnader internt i borettslaget er privatrettslige forhold som kommunen ikke blander seg inn i.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

«Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Viken» regulerer vann- og avløpsgebyrene i Asker.

Les forskriften på Lovdata.

Hvilke faktorer påvirker årsgebyret for vann og avløp?

Årsgebyret for vann-, avløp- og renovasjonstjenestene blir fakturert etter selvkostprinsippet. Det betyr at du betaler for det det koster å produsere tjenestene, og at gebyrene ikke nødvendigvis følger normal prisutvikling. Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.

Gebyrøkningen de siste årene innenfor vann og avløp skyldes hovedsaklig oppgradering av vannledningsnettet. I tillegg spiller kostnader knyttet til investeringer i vannverk og renseverk inn på gebyrene.

Hva er nytt med årsgebyret for vann og avløp fra tidligere år?

Asker kommune har innført ny gebyrmodell fra og med 2020, som består av et fastledd (abonnement) og et variabelt ledd. Fastleddet faktureres per boenhet og skal dekke inn kostnader knyttet til levering av tjenesten. Den variable delen settes fremdeles etter forbruk.

Askers gamle gebyrmodell med kun variabelt ledd, kommer abonnenter med lavt forbruk til gode. De vil bære mindre andel av kostnadene enn en abonnent med høyt forbruk. Modellen med fastledd og variabelt ledd gir en kostnadsfordeling hvor alle er med på å dekke inn de faste kostnadene kommunen har ved å produsere vann- og avløpstjenestene. Du kan fortsatt påvirke det variable leddet gjennom forbruk og vannsparing.

Hva inngår i gebyret for vann? Se film som forklarer hva du betaler for.

Vi har laget en film som beskriver hvilke oppgaver og funksjoner som inngår i beløpet du betaler for å få vann i krana.

Vannmåler

Se spørsmål og svar om vannmåler.

Tømming av septik

Se spørsmål og svar om private avløpsanlegg.

Renovasjon

Hvorfor har renovasjonsgebyret økt?

Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre. Tjenesten dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.

Gebyrøkningen de siste årene skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjons- og gjenvinningsbransjen. Tilbudsprisen fra leverandører har blitt høyere.

I tillegg har kommunen måttet inngå en del kortere kontrakter for perioden fremover inntil renovasjonstjenesten i den nye kommunen kan harmoniseres. På sikt forventer vi at prisene i Asker vil være på samme nivå som i andre kommuner med tilsvarende tjenestenivå.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor og har hytte i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet på en miljøvennlig måte.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

 • forsvarlig innsamling av avfallet
 • videre transport og behandling av avfallet
 • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
 • reparasjon og utskiftning av beholdere
 • drift av gjenvinningsstasjonene
 • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
 • miljøvennlige tiltak som for eksempel Hallenskog ombrukslager og Ombruksfestivalen
 • administrasjon i kommunen
Hvordan blir det variable beløpet / restavfallsbeløpet regnet ut?

Det variable beløpet regnes ut i fra volumet på restavfallsbeholderen din. Jo større volum til restavfall du har, jo dyrere blir denne delen av gebyret.

Riktig literpris ganges med antall liter som restavfallsbeholderen din rommer. På fakturaen står literprisen i kolonnen "sats" og antall liter i kolonnen "grunnlag".

Oversikt over literprisene finner du på Avtaler og priser renovasjon.

Om dere er flere som deler beholdere, blir denne delen av gebyret fordelt likt på alle sammen. Dette kommer fram i kolonnen "andel". Om det står 1/1 betyr det at du betaler hele beløpet.

Hensikten med det variable beløpet er å sikre at god kildesortering vil lønne seg. Du kan ha så store og så mange beholdere til kildesortert avfall som du vil, uten at det koster noe ekstra.

Min bolig/fritidsbolig er ikke i bruk. Må jeg betale renovasjonsgebyr?

Alle som eier en bolig eller en hytte i Asker er pliktige til å betale de kommunale eiendomsavgiftene. Renovasjonsgebyret må man betale uavhengig av hvor mye eiendommen brukes.

Det er mulig å søke om fritak fra renovasjonsgebyret. Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel. For andre eiendommer er kravet at eiendommen står ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende. 

Fritak fra renovasjonsgebyr

Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel. For andre eiendommer er kravet at eiendommen står ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende.

For å kunne vurdere om fritak kan innvilges må man fylle ut et søknadsskjema og legge ved dokumentasjon. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Det er søkers ansvar å fremskaffe dokumentasjon.

Eksempler på dokumentasjon: Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder eller tilstandsrapport. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen eller lignende.

Viktig informasjon

 • Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at man må søke i god tid før ønsket fritaksperiode og senest én måned før.
 • Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder sammenhengende.
 • Dersom du har fått innvilget fritak og har behov for lenger fritaksperiode, må du sende ny søknad senest én måned før utløp av forrige fritaksperiode og legge ved oppdatert dokumentasjon.

Søk om fritak fra renovasjonsgebyr

Hvorfor betaler jeg hele året når jeg kun har sommerrenovasjon?

Kommunale avgifter faktureres kvartalsvis. Det betyr at totalbeløpet for sommerrenovasjon blir fordelt på fire terminer. Totalbeløpet står oppgitt i kolonnen ‘årspris’. Perioden som står oppgitt er hvilket kartal fakturaen gjelder.

Andre spørsmål om renovasjon

Se ofte stilte spørsmål om renovasjon.

Feiing og tilsyn

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester på vegne av Asker kommune. Du kan lese mer på nettsidene til ABBR eller ta kontakt på e-post

Forskrift om gebyr for feie- og tilsynstjenester
Feiing av hytte og fritidsbolig

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester stiller også krav til feiing og tilsyn av fritidsboliger. Kommunen er pålagt å utføre denne tjenesten, og fastsetter gebyrene etter selvkostprinsippet.

Les mer om feiing og tilsyn av fritidsboliger.

Fritak for gebyr

Dersom du har fjernet ildsteder eller plombert skorsteinen, kan du søke om fritak for gebyr.

Jeg har fått et nytt ildsted. Må jeg melde fra om det?

Dersom du har montert et eller flere nye ildsteder, må du melde fra til oss om dette.