Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Har du spørsmål til bestilling, bytte eller avlesning av vannmåler? Vi har besvart de vanligste spørsmålene vi får om dette på denne siden.

Bestilling, montering og bytte

Hvorfor må jeg ha fjernavlest vannmåler?

Kommunestyrene i de tre tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker har vedtatt at alle husstander må ha fjernavlest vannmåler innen 2021.

Tre gode grunner til å montere vannmåler:

 • Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk: Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
 • Du slipper jobben med å lese av vannmåleren (tidligst 2021): Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
 • Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere: Det betyr at vanntap og vannskader minimeres, noe som er en fordel økonomien din, huset ditt og miljøet!
Hva koster det å montere fjernavlest vannmåler?

Prisen på montering varierer. Be om en pris fra flere rørleggere før du bestiller. Se regler for vannmåler i Forskrift for vann og avløpsgebyr i Asker kommune

 • Kostnader med installasjon av vannmåler dekkes av abonnenten.
 • Kommunen foretar utskiftning av målere, og dekker denne kostnaden.

Prisen er også avhengig om du ønsker å montere tilbakeslagsventil og reduksjonsventil, eller ikke.

Får jeg tilskudd til å montere vannmåler?

Du må selv dekke utgiftene til montering av fjernavlest vannmåler.

Fram til 31.12.20 fikk husstander i Asker nord (tidligere Asker kommune) et tilskudd på 1 500 kroner. Tilskuddsordningen gjaldt for perioden 01.06.2019 til 31.12.2020, og inkluderte montering i eksisterende boliger som ikke hadde vannmåler. Tilskuddet gjaldt ikke for nyoppførte boliger.

Hvordan finansieres bytte av nye fjernavleste vannmålere, og er det noen gevinst for kommunen?

Vannmålerne finansieres gjennom kommunenes selvkostfond, som er en del av vann- og avløpsgebyrene. Innføring av fjernavleste vannmålere er vedtatt i tidligere Røyken, Hurum og Asker kommuner.

Normalt skiftes vannmålere periodisk hvert 10. år. De nye målerne har en levetid på 15 år, slik at arbeidskostnaden totalt sett reduseres. Ved fjernavlesning sparer kommunen utgifter til utsending av målerkort og innsamlingen av vannmålertall blir automatisert.

Hva slags type vannmåler får jeg?

Vannmåleren du får er en ultralyd vannmåler, Qalcosonic W1.

 • Qalcosonic husvannmålere og tilbehøret oppfyller disse internasjonale godkjenningene: MID, OMIL R49, EN 14154.
 • Material målerør: Kompositt.
 • Standard størrelse: DN 20 (3/4”) - 105 mm, DN 15 (1/2”) - 80mm.
 • Energiforbruk: 2 stk. litiumbatterier. Levetid ca. 16 år.
 • Måleren har ingen spesielle krav til renhold eller vedlikehold.

NB! Plombering/garantisegl på vannmåleren må ikke bli ødelagt. Det vil ugyldiggjøre kalibrering og garanti.

Hvorfor må jeg montere vannmåler?

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha fjernavlest vannmåler innen 2020. Les vedtaket i kommunestyret og hvorfor det er viktig at du får montert vannmåler.

Når vannmåler er montert, må rørlegger gi beskjed til Asker kommune slik at faktureringen av vannforbruket ditt blir riktig.

Hvordan får jeg byttet vannmåler?

Drammen Rørservice AS bytter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får beskjed på SMS med forslag til tidspunkt når utskiftning nærmer seg. Les mer om bytte av vannmåler.

Bestille ny vannmåler?

Hvordan bestiller jeg ny vannmåler?

Har du ikke vannmåler fra før, må du kontakte en rørlegger som hjelper deg med bestillingen. Les mer om bestilling og bytte av vannmåler.

Avlesning

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.

Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte. Les mer om eierforhold i Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Asker.

Jeg forstår ikke hvordan jeg leser av vannmåleren jeg har.

Vi har laget en oversikt over de mest brukte vannmålerne i vår kommune, og kort beskrevet hvordan du leser av:

Finn din type vannmåler og se hvordan du leser den av.

Finner du ikke din vannmåler i oversikten, ta kontakt med oss på telefon 66 70 00 00 eller e-post 

Jeg får ikke lest av vannmåleren fordi det er så vanskelig å komme til. Hva gjør jeg?

Det er huseiers ansvar å sørge for at vannmåler er tilgjengelig for avlesning. Dersom det er vanskelig å se hva som står på vannmåleren, kan du be om hjelp fra en venn eller nabo.

Hvorfor må jeg manuelt lese av en fjernavlest vannmåler?

Vannmåleren vi monterer, både ved nyinstallering og bytte, er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

Utbyggingen av infrastrukturen, som skal støtte fjernavlesning, pågår. Inntil arbeidet er ferdigstilt, vil vannmåleravlesningen være manuell. Det betyr at du kan forvente å motta målekort for vannforbruket ditt også i 2020.

Jeg har ikke brukt hytta mi i år. Må jeg lese av vannmåleren?

Du må lese av vannmåleren selv om bolig, fritidsbolig, bygg eller lignende ikke er i bruk. Dersom du ikke sender oss dette, må vi beregne forbruket etter arealet på bygget. Slik beregner vi vannforbruket ditt.

Det estimerte forbruket blir korrigert ved neste års avregning.

Blir avlesningen min kontrollert for feil?

Vi kontrollsjekker de fleste måleravlesninger, men gjør oppmerksom på at vi ikke klarer å fange opp alle.

For eksempel vil du bli kontaktet hvis vi oppdager at

 • du har skrevet for mange tall
 • avlesningen viser et vesentlig større forbruk enn tidligere
 • du registrerer «0» (null) i avlesningen, og vi ikke forstår hvorfor

Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter. Tilbakemeldingen kan du gi på .

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på målerkortet jeg har fått. Hva gjør jeg?

Logg deg inn på registreringssiden www.asker.kommune/avlesning og sjekk om riktig målernummeret vises der. Er målernummeret fortsatt feil, ber vi om at du sender oss et bilde der målernummer og målerstand kommer tydelig fram.

Bildet kan du sende på e-post:

Målerstanden vises ikke eller skjermen er tom. Hva gjør jeg?

I slike tilfeller vil vannforbruket bli stipulert (beregnet).

Send oss et bilde av vannmåleren din, sammen med informasjon om adresse og antall husstandsmedlemmer. Dette kan du sende på e-post: .

Vi gir beskjed til rørlegger om at din vannmåler må byttes.

Det er feil i målerkortet jeg har fått. Hva gjør jeg?

Er det feil i adresse, gnr/bnr, målernummer eller målerstand, ta kontakt på e-post

Jeg har solgt huset og overtakelse skjer rett etter frist for avlesning. Kan jeg vente med å lese av vannmåleren?

Ja, hvis overtakelse skjer i rimelig tid etter fristen. Dersom måleren ikke blir lest av, vil du etter hvert få en purring.

Jeg har fått ny vannmåler, og får ikke registrert forbruket fordi det er lavere enn på forrige avlesning. Hva gjør jeg?

Får du ikke registrert avlesningen på www.asker.kommune.no/avlesning ber vi deg om å sende oss et bilde av vannmåleren.

Dette kan du sende på e-post:

Jeg har mistet vannmålerkortet. Hvordan registrerer jeg forbruket mitt?

Ta kontakt med oss på telefon 66 70 00 00 eller e-post

Jeg har fått vannmåleravlesningskort, men har ikke vannmåler installert enda.

Dette må vi sjekke opp. Vennligst send oss en melding på e-post til:

Jeg får vann fra privat vannverk. Hvorfor får jeg målekort fra Asker kommune?

Du får avlesningskort fordi du betaler avløp til Asker kommune. For at du skal betale riktig beløp for avløpet, må du lese av vannmåleren.

Du betaler avløp etter fastledd/abonnement og à konto (estimert forbruk basert på fjorårets forbruk) til Asker kommune.

Om vannmåleren

Hva slags type vannmåler får jeg?

Vannmåleren du får er en ultralyd vannmåler, Qalcosonic W1. Les detaljert beskrivelse av vannmåleren.

 • Qalcosonic husvannmålere og tilbehøret oppfyller disse internasjonale godkjenningene: MID, OMIL R49, EN 14154.
 • Material målerør: Kompositt.
 • Standard størrelse: DN 20 (3/4”) - 105 mm, DN 15 (1/2”) - 80mm.
 • Energiforbruk: 2 stk. litiumbatterier. Levetid ca. 16 år.
 • Måleren har ingen spesielle krav til renhold eller vedlikehold.

NB! Plombering/garantisegl på vannmåleren må ikke bli ødelagt. Det vil ugyldiggjøre kalibrering og garanti.

Overføring av data fra fjernavlest vannmåler. Hvordan skjer det?

Data om vannforbruket ditt sendes fra måleren til Asker kommune via radionettverket. Vannmåleren sender signaler hver 6. time (4 ganger i døgnet) med maks 2 sekunders varighet.

Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger. Det er samme type signaler som blir avgitt fra TV-apparater, datamaskiner, trådløse nettverk (WI-FI), husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babycall/-overvåking, dørklokker, mobiltelefoner, husalarmer og aircondition/klimaanlegg.

Personvern og bruk av vannmålerdata

Alle vannmålerdata sendes kryptert eller kodet. Det vil si at ingen kan lese tallene fra måleren uten å ha en krypteringsnøkkel (kodenøkkel) som består av 32 forskjellige bokstaver, tall og tegn. Denne nøkkelen er det Asker kommune som har.

Alle data fra vannmåleren er håndtert i forhold til Personopplysningsloven.

Er det strålefare forbundet med fjernavleste vannmålere?

De nye smarte vannmålerne sender data via et radionettverk. Dataoverføringen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 ganger svakere enn en mobiltelefon.

Se sak på dinside.no

Er de nye vannmålerne ferdig kalibrert ved utlevering?

Målerne er godkjent etter MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) for kjøp og salg, og kalibrert før utlevering.

 • De er innenfor 2 % nøyaktighet mellom minimum flow Q1 og nominell flow Q3.
 • Målerne har forhold Q3/Q1 på R250 som gir høy nøyaktighet også for lave flow.
 • De blir normalt ikke utlevert med annen dokumentasjon enn det som står på måleren. Det er heller ikke et krav til det i henhold til MID.
Kan vannmåleren fryse?

Ja. Vannmåleren må være plassert i et frostfritt rom. Som regel er den montert i tilknytning til hovedkrana, som også trenger frostfrie omgivelser.

Dersom vannmåleren fryser i stykker, blir huseier belastet for kostnaden.

Bør jeg fjerne vannmåleren på hytta i vinterhalvåret?

Det trenger du ikke, av følgende årsaker: 

 • Hovedkrana i hytta må være plassert på et frostfritt sted, og vannmåler skal monteres i nærheten av denne.
 • Har du eget røranlegg bør du tømme det for vann for å unngå at rørene fryser. Vannmåler bør monteres i kum sammen med stengeventil/hovedkran som krever frostfrie omgivelser.
 • Dersom hytta er koblet til felles sommervann, må du ha mulighet til å tømme vannrørene om vinteren. Trenger du hjelp til å bygge en god løsning, anbefaler vi at du tar kontakt med en rørlegger.
Vannmåleren viser at noe er feil. Hvordan tolker jeg koden den oppgir?

På side 14 i dokumentet som beskriver vannmåleren Qalcosonic W1 blir feilkodene forklart.

Har du spørsmål om dette kan du også ta kontakt med oss på telefon
66 70 00 00 eller e-post

Vannforbruk og faktura

Se ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Ta kontakt

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på over, ta kontakt med oss på telefon 66 70 00 00 eller e-post