Ofte stilte spørsmål om vannmåler

Har du spørsmål til bestilling, bytte eller avlesning av vannmåler? Vi har besvart de vanligste spørsmålene vi får om dette på denne siden.

Avlesning

Hvorfor må jeg manuelt lese av en digital vannmåler?

Vannmåleren vi monterer, både ved nyinstallering og bytte, er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

En av årsakene til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen, er at vi foreløpig ikke har full signalkontakt med alle digitale vannmålere. 

Det skyldes blant annet topografien i kommunen, som innebærer en del fjell og kupert terreng. Etterhvert som vi bygger flere basestasjoner (signalmottakere), vil vi kunne fjernlese en større andel vannmålere.

Det vil si at gradvis vil flere og flere innbyggere slippe å lese av sine vannmålere.

Se film om hvordan den digitale vannmåleren fungerer.

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

Vi har laget en oversikt over de mest brukte vannmålerne i vår kommune, og kort beskrevet hvordan du leser av:

Finn din type vannmåler og se hvordan du leser den av.

Finner du ikke din vannmåler i oversikten, ta kontakt på telefon 66 70 00 00.

Hvem har ansvaret for å lese av vannmåleren?

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.

Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte. Les mer om eierforhold i Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Asker.

Jeg får ikke lest av vannmåleren fordi det er så vanskelig å komme til

Det er huseiers ansvar å sørge for at vannmåler er tilgjengelig for avlesning. Dersom det er vanskelig å se hva som står på vannmåleren, kan du be om hjelp fra en venn eller nabo.

Jeg har ikke brukt hytta mi i år. Må jeg lese av vannmåleren?

Du må lese av vannmåleren selv om bolig, fritidsbolig, bygg eller lignende ikke er i bruk. Dersom du ikke sender oss dette, må vi stipulere forbruket ditt. Slik beregner vi vannforbruket ditt.

Blir avlesningen min kontrollert for feil?

Vi kontrollsjekker de fleste måleravlesninger, men gjør oppmerksom på at vi ikke klarer å fange opp alle.

For eksempel vil du bli kontaktet hvis vi oppdager at

 • du har skrevet for mange tall
 • avlesningen viser et vesentlig større forbruk enn tidligere
 • du registrerer «0» (null) i avlesningen, og vi ikke forstår hvorfor

Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter.

Nummeret på vannmåleren min stemmer ikke med nummeret på SMSen jeg har fått

Vennligst ta kontakt på telefon 66 70 00 00 og . Husk å oppgi navn, adresse og mobilnummer i e-posten din. 

Målerstanden vises ikke eller skjermen er tom. Hva gjør jeg?

Dette må vi sjekke opp. Vennligst ta kontakt på telefon 66 70 00 00 eller send e-post til . Husk å oppgi navn, adresse og mobilnummer i e-posten din. 

I slike tilfeller vil vannforbruket bli stipulert (beregnet). Vi gir beskjed til rørlegger om at din vannmåler må byttes.

Jeg har solgt huset og overtakelse skjer rett etter frist for avlesning. Kan jeg vente med å lese av vannmåleren?

Nei, hvis du mottar en SMS må du lese av vannmåleren til fristen.

Jeg har fått ny vannmåler, og får ikke registrert forbruket fordi det er lavere enn på forrige avlesning

Får du ikke registrert avlesningen ber vi deg ta kontakt på telefon 66 70 00 00 og . Husk å oppgi navn, adresse og mobilnummer i e-posten din. 

Jeg har fått beskjed om å lese av vannmåleren min, men har ikke vannmåler

Dette må vi sjekke opp. Vennligst ta kontakt på telefon 66 70 00 00 og . Husk å oppgi navn, adresse og mobilnummer i e-posten din. 

Jeg får vann fra privat vannverk. Hvorfor må jeg lese av vannmåleren?

Det er fordi du betaler for avløp til Asker kommune. For at du skal betale riktig beløp for avløpet, må vannmåleren leses av, forklart ved at "vann inn, er vann ut".

Bestilling, montering og bytte

Hvorfor må jeg ha digital vannmåler?

Det har blitt vedtatt at alle husstander må ha montert digital vannmåler av kommunestyrene i de tre tidligere kommunene Røyken, Hurum og Asker.

To gode grunner til å montere vannmåler:

 • Du får en måling basert på faktisk forbruk: Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
 • Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere: Det betyr at vanntap og vannskader minimeres, noe som er en fordel økonomien din, huset ditt og miljøet!
Hva koster det å montere fjernavlest vannmåler?

Prisen på montering varierer. Be om en pris fra flere rørleggere før du bestiller. Se regler for vannmåler i Forskrift for vann og avløpsgebyr i Asker kommune

 • Kostnader med installasjon av vannmåler dekkes av abonnenten.
 • Kommunen foretar utskiftning av målere, og dekker denne kostnaden.

Prisen er også avhengig om du ønsker å montere tilbakeslagsventil og reduksjonsventil, eller ikke.

Hvordan finansieres bytte av nye fjernavleste vannmålere, og er det noen gevinst for kommunen?

Vannmålerne finansieres gjennom kommunenes selvkostfond, som er en del av vann- og avløpsgebyrene. Innføring av fjernavleste vannmålere er vedtatt i tidligere Røyken, Hurum og Asker kommuner.

Normalt skiftes vannmålere periodisk hvert 10. år. De nye målerne har en levetid på 15 år, slik at arbeidskostnaden totalt sett reduseres.

Ved fjernavlesning sparer kommunen utgifter til utsending av målerkort, og innsamlingen av vannmålertall blir automatisert.

Hvorfor må jeg montere vannmåler?

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha fjernavlest vannmåler. Les vedtaket i kommunestyret og hvorfor det er viktig at du får montert vannmåler.

Når vannmåler er montert, må rørlegger gi beskjed til Asker kommune slik at faktureringen av vannforbruket ditt blir riktig.

Hvordan får jeg byttet vannmåler?

Drammen Rørservice AS bytter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får beskjed på SMS med forslag til tidspunkt når utskiftning nærmer seg. Les mer om bytte av vannmåler.

Bestille ny vannmåler?

Hvordan bestiller jeg ny vannmåler?

Har du ikke vannmåler fra før, må du kontakte en rørlegger som hjelper deg med bestillingen. Les mer om bestilling og bytte av vannmåler.

Brudd på kobling til vannmåler

Dersom det har oppstått en vannlekkasje som følge av brudd på koblingen til vannmåleren (en kupling), må du straks kontakte rørlegger.

Du vil få refundert dine utlegg til rørlegger dersom du returnerer den defekte koblingen sammen med dokumentasjon på utlegget til Asker kommune v/Vann og vannmiljø. Adressen er Fusdalbråten 4.

Har vannlekkasjen medført skader på eiendom/inventar, må du melde dette til forsikringsselskapet ditt. Forsikringsselskapet vil følge opp saken med leverandør av koblingen.

Om vannmåleren

Hva slags type vannmåler får jeg?

Vannmåleren du får er en ultralyd vannmåler, Qalcosonic W1.

 • Qalcosonic husvannmålere og tilbehøret oppfyller disse internasjonale godkjenningene: MID, OMIL R49, EN 14154.
 • Material målerør: Kompositt.
 • Standard størrelse: DN 20 (3/4”) - 105 mm, DN 15 (1/2”) - 80mm.
 • Energiforbruk: 2 stk. litiumbatterier. Levetid ca. 16 år.
 • Måleren har ingen spesielle krav til renhold eller vedlikehold.

NB! Plombering/garantisegl på vannmåleren må ikke bli ødelagt. Det vil ugyldiggjøre kalibrering og garanti.

Overføring av data fra fjernavlest vannmåler. Hvordan skjer det?

Data om vannforbruket ditt sendes fra måleren til Asker kommune via radionettverket. Vannmåleren sender signaler hver 6. time (4 ganger i døgnet) med maks 2 sekunders varighet.

Radiokommunikasjon er en trådløs form for kommunikasjon som benytter elektromagnetiske bølger, også kalt radiobølger. Det er samme type signaler som blir avgitt fra TV-apparater, datamaskiner, trådløse nettverk (WI-FI), husholdningsapparater, fjernkontroller til biler, babycall/-overvåking, dørklokker, mobiltelefoner, husalarmer og aircondition/klimaanlegg.

Personvern ved digitale vannmålere
Er det strålefare forbundet med fjernavleste vannmålere?

De nye smarte vannmålerne sender data via et radionettverk. Dataoverføringen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 ganger svakere enn en mobiltelefon.

Se sak på dinside.no

Er de nye vannmålerne ferdig kalibrert ved utlevering?

Målerne er godkjent etter MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) for kjøp og salg, og kalibrert før utlevering.

 • De er innenfor 2 % nøyaktighet mellom minimum flow Q1 og nominell flow Q3.
 • Målerne har forhold Q3/Q1 på R250 som gir høy nøyaktighet også for lave flow.
 • De blir normalt ikke utlevert med annen dokumentasjon enn det som står på måleren. Det er heller ikke et krav til det i henhold til MID.
Kan vannmåleren fryse?

Ja. Vannmåleren må være plassert i et frostfritt rom. Som regel er den montert i tilknytning til hovedkrana, som også trenger frostfrie omgivelser.

Dersom vannmåleren fryser i stykker, blir huseier belastet for kostnaden.

Bør jeg fjerne vannmåleren på hytta i vinterhalvåret?

Vannmåleren kan ikke bli fjernet uten avtale med kommunen.

Hva kan du gjøre for å sikre vannmåleren? 

 • Hovedkrana i hytta må være plassert på et frostfritt sted, og vannmåler skal monteres i nærheten av denne.
 • Har du eget røranlegg bør du tømme det for vann for å unngå at rørene fryser. Vannmåler bør monteres i kum sammen med stengeventil/hovedkran som krever frostfrie omgivelser.
 • Dersom hytta er koblet til felles sommervann, må du ha mulighet til å tømme vannrørene om vinteren. Trenger du hjelp til å bygge en god løsning, anbefaler vi at du tar kontakt med en rørlegger.
Vannmåleren viser at noe er feil. Hvordan tolker jeg koden den oppgir?

På side 14 i dokumentet som beskriver vannmåleren Qalcosonic W1 blir feilkodene forklart.

Har du spørsmål om dette kan du også ta kontakt med oss på telefon
66 70 00 00 eller e-post

Vannforbruk og faktura

Se ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Klage på vedtak

Dersom du har fått et pålegg om å montere vannmåler kan du klage på dette. Du kan ikke klage på et varsel om pålegg. Se egen side om hvordan du kan klage på vedtak innen vann og avløp.

Ta kontakt

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med Asker kommune på telefon 66 70 00 00 eller e-post: