Bytting av vannmålere

Vi arbeider med å bytte ut vannmålere som er ødelagte (viser feil tall eller er blanke/sorte).

Du vil bli kontaktet av vår rørlegger Drammen rørservice AS.

Oppdager du at din vannmåler er ødelagt - ta kontakt med med beskrivelse av feil, navn, mobilnummer og hvilken adresse det gjelder.

Bestilling og bytte av digital vannmåler

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha digital vannmåler montert. Dette gjelder også nye bygg, bygninger der det utføres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner (innvendige eller utvendige).

Bilde av vannmåler

Rørlegger bestiller digital vannmåler

Skjema for å bestille vannmåler for rørleggere

Det må bli sendt dokumentasjon til kommunen.

Har du ikke vannmåler fra før, må du kontakte et godkjent rørleggerfirma som bestiller vannmåler for deg. De kan også gi råd om tekniske løsninger for eneboliger og flermannsboliger.

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler i din boenhet.

Har du bolig som er bygget før 1991?

Hvis boligen din er bygget før 1991 bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåler blir montert. Snakk med rørleggeren din om dette. 

Du finner mer informasjon om jording på elportalen.no/jording og elportalen.no/elsikkerhet (for rørleggere).

Send inn dokumentasjon på at vannmåler er montert

Når vannmåleren er montert, må rørleggeren på vegne av deg (tiltakshaver) sende oss dokumentasjon på at vannmåleren er på plass. Dokumentasjonen må inneholde:

 • Gårds- og bruksnummer på eiendommen (pluss eventuelt seksjonsnummer)
 • Nummer på vannmåleren
 • Informasjon om hvor måleren er plassert
 • Bilde av den monterte vannmåleren
 • Dato for montering

Dokumentasjonen sender du på e-post til:

Din nye digitale vannmåler eies og skiftes av kommunen. Du vil få beskjed når det er tid for å skifte måleren.

Les mer om vannmåleren Qalcosonic W1 (PDF).

Bytte fra mekanisk til digital vannmåler

Drammen Rørservice AS skifter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får melding på SMS med forslag til tidspunkt for når du skal skifte vannmåler. 

Vi oppfordrer deg til å svare raskt: JA hvis tidspunktet passer, NEI hvis det ikke passer. Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

Selve byttet er gratis, men dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader. Du kan redusere sjansene for det ved å forberede følgende:

 • Du må vite hvor vannmåleren din er plassert.
 • Du må rydde plass rundt vannmåleren, og det må være mulig å komme til. Dette gjelder spesielt hvis vannmåler er plassert i en luke eller i en kasse.
 • Test hovedkranen og sjekk at den holder tett.
 • Sjekk om det er montert frimutter over og under vannmåler. Disse bidrar til at vannmåler kan skiftes uten ekstra arbeid.

Er du usikker på punktene over, ta kontakt med Drammen Rørservice AS på telefon 32 89 77 55.

Se film - slik fungerer den digitale vannmåleren

Nysgjerrig på hvordan den digitale vannmåleren virker? Sett av to minutter og se filmen som svarer på de vanligste spørsmålene vi får om den digitale vannmåleren.

Vannmåleren som blir montert, både ved nyinstallering og bytte, er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

Utbyggingen av infrastrukturen, som skal støtte fjernavlesning, pågår. Inntil arbeidet er ferdigstilt, vil en del vannmålere bli fjernavlest, mens noen fortsatt må leses av manuelt.

Se film som forklarer hva som inngår i fakturaen du betaler for vann.

Fordeler ved digital vannmåler

Når utbyggingen av infrastrukturen i Asker kommune er ferdigstilt, kan de digitale vannmålerne gi deg flere fordeler:

 • Du får en måling basert på faktisk forbruk: Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
 • Du slipper jobben med å lese av vannmåleren: Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.

Vannmåleravlesning

Informasjon om vannmåleravlesning.

Bakgrunn for digitale vannmålere i Asker

Fristen for å montere eller bytte til digital vannmåler gikk ut 31.  desember 2020. Har du ikke fulgt opp dette, blir du belastet et administrasjonsgebyr.

Personvern ved digitale vannmålere

Se personvernerklæring ved digitale vannmålere.

Spørsmål om vannmåler

Har du spørsmål om vannmåler, sjekk gjerne "Ofte stilte spørsmål om vannmåler"

Du kan også kontakte Innbyggertorget på telefon 66 70 00 00 eller på e-post: