Vannmåleravlesning

Det er tid for vannmåleravlesning

Kort fortalt

Vannmåleravlesningen i Asker kommune skjer én gang i året. Vannmålerens målerstand ved avlesningstidspunkt er grunnlaget for beregning av din husstands vann- og avløpsgebyr kommende år.

Årets avlesning av vannmålerne står for døren. Avlesningen vil foregå både digitalt og manuelt. Her beskriver vi hva det betyr og hvordan du skal forholde deg til det.

Slik foregår årets vannmåleravlesning

Manuell avlesning

Må du lese av vannmåleren (manuelt) får du beskjed om det på SMS, sammen med informasjon om hva du skal gjøre. Har du flere vannmålere, vil du få én SMS per måler. Det er viktig at du svarer på rett SMS med riktig avlesning.

Merk at du vil motta SMS fra et nummer som er uvanlig langt (16 siffer). Nummeret er en unik ID for akkurat din vannmåler. Denne skal sikre at du kan lese av vannmåleren direkte på SMS.

SMS-meldingen erstatter det fysiske målerkortet som tidligere ble brukt. Kan du av ulike årsaker ikke motta eller besvare SMS, vil du få informasjon i din digitale postkasse (Digipost eller e-Boks) med kode og nettside for registrering.

Slik registrerer du vannmålerstanden på SMS

Du kan få hjelp

Har du fått informasjon i din digitale postkasse og synes det er vanskelig å forstå hva du skal gjøre, kan du be om hjelp fra Innbyggerservice eller få bistand av en av våre flinke medarbeidere på et av innbyggertorgene i Asker sentrum, Borgen, Holmen, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Spikkestad eller Tofte.

Husk å notere ned "Kode for avlesning" dersom du trenger bistand.

Frist for avlesning

 • Frist for avlesning per SMS: 10. desember 2021.
 • Frist for avlesning via digital postkasse: 20. desember 2021.

Digital avlesning

Veldig mange vil få lest av sin vannmåler digitalt. Er du en av dem, skjer det automatisk og du trenger ikke å gjøre noe. Du vil få en bekreftelse på SMS fra Asker kommune når avlesningen er utført.

Dersom du har flere vannmålere, kan det være at vi ikke har fått lest av alle automatisk. Hvis dette gjelder deg, vil du motta SMS eller melding i din digitale postkasse. Husk å registrere vannmålerstand på riktig målernummer.

Sjekk vannforbruket ditt

Du kan sjekke din registrerte vannmålerstand på Min side (krever innlogging med BankID).

Hvorfor må jeg lese av vannmåleren når den er digital?

En av årsakene til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen, er at vi foreløpig ikke har full signalkontakt med alle digitale vannmålere. 

Det skyldes blant annet topografien i kommunen, som innebærer en del fjell og kupert terreng. Etterhvert som vi bygger flere basestasjoner (signalmottakere), vil vi kunne fjernlese en større andel vannmålere.

Det vil si at gradvis vil flere og flere innbyggere slippe å lese av sine vannmålere.

Tidslinje for vannmåleravlesningen

 1. Fullført:

  30.11: SMS går ut til alle

  Forberedelse til årets vannmåleravlesning

 2. Fullført:

  07.12: SMS bekrefter at vannmåleren er avlest

  Mottaker er deg som får vannmåleren digitalt avlest

 3. Fullført:

  08.12: SMS med informasjon om manuell avlesing

  Mottaker er deg som må lese av vannmåleren manuelt

 4. Fullført:

  10.12: Utsendelse av målekort til digital postkasse

  Mottaker er deg vi ikke når på SMS

 5. Fullført:

  10.12: Frist for avlesning på SMS

  Gjelder deg som skal registrere målestand på SMS

 6. Fullført:

  20.12: Frist for avlesning digital postkasse

  Gjelder deg som ikke har registrert målerstand per SMS

 7. Fullført:

  16.01: Stipulering av vannforbruk

  Gjelder deg som ikke har registrert målerstand

 8. Ikke fullført:

  15.02: Ferdigstilling av avlesning 2021

  Ny á-konto er beregnet for 2022

Jeg har ikke vannmåler

Husstander som ikke har montert vannmåler får stipulert vannforbruket sitt etter arealet på boligen. Les mer om priser og beregninger for vann og avløp.

Vanlige spørsmål om vannmåler

Se ofte stilte spørsmål om vannmåler og få svar på de vanligste spørsmålene vi får om vannmåleren.

Du kan også få hjelp av Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 hvis du ikke finner svar på det du lurer på.