Vannmåleravlesning i Asker kommune

Kort fortalt

 • I Asker kommune skjer vannmåleravlesningen én gang i året, som regel i desember måned.
 • Avlesningen av vannmåleren danner grunnlaget for din husstands vann- og avløpsgebyr kommende år.
 • De aller fleste får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.

Vannmåleravlesningen foregår både digitalt og manuelt. Her beskriver vi hva det betyr og hvordan du kan forholde deg til det.

Manuell avlesning

Må du lese av vannmåleren manuelt får du beskjed om det på SMS. Svar kun med tall. Merk at du vil motta SMS fra et nummer som er uvanlig langt (14 siffer). Dette nummeret er en unik ID for akkurat den vannmåleren som skal bli målt inn.

Når du har flere vannmålere, vil du motta en SMS per vannmåler. Det er et målernummer i SMS-en, den står også på vannmåleren. Dette kontrollerer at du sender inn riktig målerstand til riktig vannmåler.

SMS-meldingen erstatter det fysiske målerkortet som ble brukt tidligere. Kan du av ulike årsaker ikke motta eller besvare sms, vil du automatisk få informasjon i din digitale postkasse (Digipost eller e-Boks) om hva du skal gjøre.

Få hjelp med avlesningen

Har du fått informasjon i din digitale postkasse og synes det er vanskelig å forstå hva du skal gjøre, kan du be om hjelp fra innbyggertorget på telefon 66 70 00 00 eller få bistand på et av våre lokale innbyggertorg i Asker sentrum, Borgen, Holmen, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Tofte og Spikkestad.

Hvorfor jeg må lese av en digital vannmåler

Asker kommune får ikke kontakt med alle de digitale vannmålerne, som er årsaken til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen.

En av grunnene til det er topografien i kommunen, som innebærer en del fjell og kupert terreng. Dette er faktorer som påvirker signalstyrken fra vannmålerne.

Vi jobber med å løse utfordringene, og inntil vi har sikre og gode data fra alle digitale vannmålere, blir avlesningen gjennomført automatisk for noen og manuelt for andre.

Se video som beskriver hvordan de digitale vannmålerne skal fungere:

Automatisk avlesning - sjekk Min Side

De aller fleste får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.

Dersom du har flere vannmålere kan det være at ikke alle har blitt lest av automatisk. Hvis det gjelder deg vil du få en sms eller informasjon i din digitale postkasse. Husk å registrere vannmålerstand på riktig målernummer.

Du kan sjekke din forrige registrerte målerstandMin side.

Tidslinje for vannmåleravlesning

 1. Ikke fullført:

  SMS blir sendt til husstand som må lese av vannmåleren manuelt

  Mottaker er husstander som må lese av vannmåleren manuelt

 2. Ikke fullført:

  Informasjon blir sendt i digital postkasse

  Mottaker er husstander vi ikke når på SMS

 3. Ikke fullført:

  Frist for innrapportering av målerstand

  Gjelder alle husstander som har vannmåler

Har du ikke vannmåler?

Husstander som ikke har montert vannmåler får stipulert vannforbruket sitt etter arealet på boligen. Les mer om priser og beregninger for vann og avløp.

Personvern ved digital vannmåler

Personvernerklæringen beskriver hvordan Asker kommune samler inn og bruker informasjonen fra den digitale vannmåleren.

Få svar på flere spørsmål om vannmåler

Se ofte stilte spørsmål om vannmåler og få svar på de vanligste spørsmålene vi får om vannmåleren.

Du kan også ta kontakt med innbyggertorget på telefon 66 70 00 00.