Stor pågang

Vi har for tiden stor pågang med vannmåleravlesning både på telefon og e-post.

Vi vil svare ut e-postene som kommer inn på

Vannmåleravlesning i Asker kommune

Kort fortalt

  • Fra 2024 vil vannmåleravlesning skje 4 ganger i året. Den første avlesningen skjer i midten av mars.
  • De aller fleste får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.
  • Avlesningen av vannmåleren danner grunnlaget for din husstands vann- og avløpsgebyr for neste faktura.

I april blir fakturaen sendt ut for vann og avløp.

Vannmåleravlesningen foregår både digitalt og manuelt. Asker kommune får ikke kontakt med alle de digitale vannmålerne, og dette er årsaken til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen.

Melding og svar på SMS

Må du lese av vannmåleren manuelt, får du beskjed om det på SMS i løpet av 14-15.mars. Svar på SMS-en - kun med tall. Merk at du vil motta SMS fra et nummer som er uvanlig langt (14 siffer). Dette nummeret er en unik ID for akkurat den vannmåleren som skal bli målt inn.

Har du flere vannmålere, vil du motta en SMS per vannmåler. Det er et målernummer i SMS-en, dette står også på vannmåleren. Dette kontrollerer at du sender inn riktig målerstand til riktig vannmåler.

Har du fått brev?

Kan du av ulike årsaker ikke motta eller besvare SMS, får du brev i den digitale postkassen din, eller ordinært brev. I dette tilfellet må du lese av vannmåleren ved å klikke deg inn på leseav.no og skriv inn målerstanden der. 

Få hjelp med avlesningen

Har du fått SMS eller informasjon i din digitale postkasse og synes det er vanskelig å forstå hva du skal gjøre, kan du be om hjelp fra innbyggertorget på telefon 66 70 00 00 eller få bistand på et av våre lokale innbyggertorg i Asker sentrum, Borgen, Holmen, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Tofte og Spikkestad.

Ta kontakt med oss hvis du opplever dette: 

  • Du har fått beskjed om å lese av vannmåleren din, men har ikke vannmåler eller kan ikke se at du har vannmåler.
  • Nummeret på vannmåleren din stemmer ikke med nummeret på SMS-en du har fått sendt til deg. 
  • SMS-en er borte. Den kan ha blitt slettet.

Send e-post til med navn, mobilnummer og hvilken adresse det gjelder eller tlf. 66 70 00 00.

Vi må kontakte rørlegger og din vannmåler må bli byttet, hvis dette har skjedd:

  • Målerstanden vises ikke eller skjermen er tom/svart.
  • Målerstanden viser samme tall selv om du bruker vann.

Send e-post til med navn, mobilnummer og hvilken adresse det gjelder. Vi vil da stipulere forbruket. Vannmåleren vil bli byttet fortløpende. Du vil bli kontaktet av vår rørlegger. Les mer om bytting av vannmålere.

Etter avlesning 

Vi tar en kontroll på vannmåleravlesningene. Dersom du får en henvendelse fra oss er det ditt ansvar å melde tilbake det vi spør etter. Du vil få en faktura basert på avlesningen. 

Automatisk avlesning - sjekk Min Side

De aller fleste får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.

Dersom du har flere vannmålere kan det være at ikke alle har blitt lest av automatisk. Hvis det gjelder deg vil du få en sms eller informasjon i din digitale postkasse. Husk å registrere vannmålerstand på riktig målernummer.


Hvorfor jeg må lese av en digital vannmåler

Asker kommune får ikke kontakt med alle de digitale vannmålerne, som er årsaken til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen.

En av grunnene til det er topografien i kommunen, som innebærer en del fjell og kupert terreng. Dette er faktorer som påvirker signalstyrken fra vannmålerne.

Vi jobber med å løse utfordringene, og inntil vi har sikre og gode data fra alle digitale vannmålere, blir avlesningen gjennomført automatisk for noen og manuelt for andre.

Se video som beskriver hvordan de digitale vannmålerne skal fungere:

Har du ikke vannmåler?

Husstander som ikke har montert vannmåler får stipulert vannforbruket sitt etter arealet på boligen. Les mer om priser og beregninger for vann og avløp.

Personvern ved digital vannmåler

Personvernerklæringen beskriver hvordan Asker kommune samler inn og bruker informasjonen fra den digitale vannmåleren.

Få svar på flere spørsmål om vannmåler

Se ofte stilte spørsmål om vannmåler og få svar på de vanligste spørsmålene vi får om vannmåleren.

Du kan også ta kontakt med innbyggertorget på telefon 66 70 00 00.