Stor pågang

Vi har for tiden stor pågang med vannmåleravlesning både på telefon og e-post.

Vi vil svare ut e-postene som kommer inn på

Vannmåleravlesning i Asker kommune

Kort fortalt

  • I Asker kommune skjer vannmåleravlesningen én gang i året, som regel i desember måned.
  • De aller fleste får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.
  • Avlesningen av vannmåleren danner grunnlaget for din husstands vann- og avløpsgebyr kommende år.

Slik skjer årets vannmåleravlesning 

Vannmåleravlesningen foregår både digitalt og manuelt. Asker kommune får ikke kontakt med alle de digitale vannmålerne, og dette er årsaken til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen.

Melding og svar på SMS

Må du lese av vannmåleren manuelt, får du beskjed om det på SMS 30. november. Svar på SMS-en - kun med tall. Merk at du vil motta SMS fra et nummer som er uvanlig langt (14 siffer). Dette nummeret er en unik ID for akkurat den vannmåleren som skal bli målt inn.

Har du flere vannmålere, vil du motta en SMS per vannmåler. Det er et målernummer i SMS-en, dette står også på vannmåleren. Dette kontrollerer at du sender inn riktig målerstand til riktig vannmåler.

Kan du ikke svare på SMS og har fått brev?

Kan du av ulike årsaker ikke motta eller besvare SMS, får du brev i den digitale postkassen din, eller ordinært brev - dette sendes ut fra 4. desember. I dette tilfellet må lese av vannmåleren ved å klikke deg inn på leseav.no og skriv inn målerstanden der.

Opplever du at displayet er sort og ikke viser tall, send en e-post til med bilde av vannmåleren, navn, mobilnummer og hvilken adresse det gjelder. Vi vil da stipulere forbruket for 2023, og vannmåleren vil bli byttet i starten av 2024.

Få hjelp med avlesningen

Har du fått SMS eller informasjon i din digitale postkasse og synes det er vanskelig å forstå hva du skal gjøre, kan du be om hjelp fra innbyggertorget på telefon 66 70 00 00 eller få bistand på et av våre lokale innbyggertorg i Asker sentrum, Borgen, Holmen, Heggedal, Slemmestad, Sætre, Tofte og Spikkestad.

Automatisk avlesning - sjekk Min Side

De aller fleste får lest av sin vannmåler automatisk, og da trenger du ikke å gjøre noe.

Dersom du har flere vannmålere kan det være at ikke alle har blitt lest av automatisk. Hvis det gjelder deg vil du få en sms eller informasjon i din digitale postkasse. Husk å registrere vannmålerstand på riktig målernummer.


Hvorfor jeg må lese av en digital vannmåler

Asker kommune får ikke kontakt med alle de digitale vannmålerne, som er årsaken til at en del innbyggere må lese av sin vannmåler manuelt og rapportere målerstanden tilbake til kommunen.

En av grunnene til det er topografien i kommunen, som innebærer en del fjell og kupert terreng. Dette er faktorer som påvirker signalstyrken fra vannmålerne.

Vi jobber med å løse utfordringene, og inntil vi har sikre og gode data fra alle digitale vannmålere, blir avlesningen gjennomført automatisk for noen og manuelt for andre.

Se video som beskriver hvordan de digitale vannmålerne skal fungere:

Har du ikke vannmåler?

Husstander som ikke har montert vannmåler får stipulert vannforbruket sitt etter arealet på boligen. Les mer om priser og beregninger for vann og avløp.

Personvern ved digital vannmåler

Personvernerklæringen beskriver hvordan Asker kommune samler inn og bruker informasjonen fra den digitale vannmåleren.

Få svar på flere spørsmål om vannmåler

Se ofte stilte spørsmål om vannmåler og få svar på de vanligste spørsmålene vi får om vannmåleren.

Du kan også ta kontakt med innbyggertorget på telefon 66 70 00 00.