Personvern ved digitale vannmålere i Asker kommune

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Asker kommune samler inn og bruker informasjonen fra den digitale vannmåleren.

Kommunestyret i Asker kommune besluttet i november 2018 at alle abonnenter skal ha digital vannmåler. Innføringen av digitale vannmålere er et ledd i en nødvendig modernisering av måling av vannforbruket.

Digitale vannmålere gjør at vi blant annet får

  • regelmessig registrering av vannforbruk hos abonnenten
  • automatisk avlesning av målerne
  • korrekt avregning basert på faktisk vannforbruk og grunnlag for fakturering
  • på sikt få mulighet til å avdekke eventuelle vannlekkasjer i boligen

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Opplysninger om vannforbruk er personopplysninger når de kan knyttes til enkeltpersoner. Bruk av informasjonen  fra vannmåleren er derfor regulert av personopplysningsloven.

Det betyr at Asker kommune må ha lov å innhente denne informasjonen, og kun kan innhente og bruke den informasjonen som er nødvendig for de formålene som behandlingsgrunnlaget tilsier.

Grunnlaget for å innhente informasjon om vannmålerdata fra innbyggerne i Asker kommune er:

Hva slags informasjon blir behandlet og hva blir informasjonen brukt til?

  • Det er opplysninger om vannforbruket knyttet til et målernummer på en bestemt adresse som blir registrert.
  • Informasjonen blir benyttet som grunnlag for fakturering av de kommunale vann- og avløpsgebyrene.
  • Informasjon om vannforbruk understøtter også Asker kommunes digitale tjenester for å sikre kvalitet på levering og optimalisere distribusjonsnettverket.

Blir informasjonen behandlet på en sikker måte?

Asker kommune skal forsikre seg om at informasjonssikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt når vannmålerdata kommuniseres mellom husstand og kommunens systemer.

Alle vannmålerdata er kryptert, som betyr at ingen kan lese tallene fra måleren uten å ha en krypteringsnøkkel. Denne er det kun Asker kommune som har tilgang til.

Slik fungerer den digitale vannmåleren

Se animasjonsfilm som forklarer hvordan signaler fra den digitale vannmåleren når fram til Asker kommune og danner grunnlaget for fakturaen for vann- og avløpsgebyret.

Personvern i Asker kommune

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i Asker kommune.