Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår er en avtale mellom kommunen og abonnentene som får vann- og avløpstjenester fra Asker kommune.

15. juni 2022 vedtok Asker kommune Standard abonnementsvilkår (SA) for vann og avløp, som gjelder hele kommunen. 

Tidligere abonnementsvilkår for gamle Asker kommune, gamle Røyken kommune og gamle Hurum kommune utgår.

Avtalen sikrer både abonnent og kommune

SA ivaretar forholdet mellom kommunen som eier av de offentlige vann- og avløpsledningene og den enkelte abonnent/eier av private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner.

SA sikrer at sanitæranlegg blir bygget, driftet og vedlikeholdt slik at de ikke påfører skade, funksjonsforstyrrelser eller lignende.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er basert på Kommunenes sentralforbunds versjon fra 2017, og består av:

VA-normen går foran

Dersom det oppstår situasjoner som kommer i konflikt med Asker kommunes vann- og avløpsnorm (VA-norm), er det VA-normen som er førende.

VA-normen beskriver retningslinjene for hvordan innbyggerne skal sikres god vannforsyning og effektiv avløpshåndtering, og setter standarden for hvordan vann- og avløpsanlegg skal bygges i kommunen.