Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Vannmåler

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha fjernavlest vannmåler innen 2020. Dette gjelder også nye bygg, bygninger der det gjøres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner (innvendige eller utvendige).

Bilde av vannmåler

Hvorfor fjernavlest vannmåler?

  • Du sparer penger: Hvis du har vannmåler, betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann, som faktureres forskuddsvis á konto. Les mer om utregning av vann- og avløpsgebyrer. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes vannavgiften din ut ifra størrelsen på huset ditt. En vannmåler gjør derfor at kommunen fordeler kostnadene på vann- og avløpstjenestene på en mer rettferdig måte. 
  • Du slipper jobben med å lese av vannmåleren selv: Tallene sendes trådløst til kommunen (all informasjon vi mottar er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data).
  • Det er enklere å avdekke lekkasjer og rørbrudd: Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din – og miljøet!

Kommunestyret har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere i løpet av 2020. Her kan du lese saksfremlegget og vedtaket

Abonnenter som ikke har installert en fjernavlest vannmåler innen utgangen av 2020, vil fra januar 2021 først få et varsel, og deretter eventuelt et pålegg.

Bestilling av fjernavlest vannmåler

Har du ikke vannmåler fra før, må du kontakte et godkjent rørleggerfirma for bestilling. De kan også gi råd om tekniske løsninger for eneboliger og flermannsboliger.

Rørlegger er ansvarlig for å bestille vannmåler i vårt elektroniske bestillingsskjema, og vil få beskjed på e-post når vannmåleren kan hentes.

Hvis boligen din er eldre enn 1991, bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåleren blir montert. Snakk med rørleggeren din om dette. Du finner mer informasjon om jording på elportalen.no/jording og elportalen.no/elsikkerhet (for rørleggere).

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.

Tilskudd til montering

Du må selv dekke utgiftene til montering av fjernavlest vannmåler, men du som bor i tidligere Asker kommune kan få et tilskudd på 1 500 kroner. Tilskuddsordningen gjelder kun installering i eksisterende boliger, i perioden 01.06.2019 til 31.12.2020. Nye boliger får ikke tilskudd.

Dokumentasjon eller montering

Når vannmåleren er installert, må du eller rørleggeren din sende inn dokumentasjon på at vannmåleren er på plass. Dokumentasjonen må inneholde:

  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen (pluss eventuelt seksjonsnummer)
  • Nummer på vannmåleren
  • Hvor i huset vannmåleren er plassert
  • Bilde av den monterte vannmåleren

Dokumentasjonen sender du på e-post til: . Trenger du hjelp til å ta bilde og/eller sende inn dokumentasjon, spør rørleggeren din om hjelp.

De nye fjernavleste vannmålerne eies og skiftes av kommunen etter om lag 15 år. Du vil få beskjed når det er tid for å skifte måleren.

Les mer om vannmåleren Qalcosonic W1.

Bytte av vannmåler

Drammen Rørservice AS skifter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får beskjed på SMS med forslag til tidspunkt for det.

Før Drammen Rørservice kan skifte vannmåler hos deg, må du sørge for at stedet der vannmåleren skal skiftes er tilgjengelig. I tillegg må stoppekranen fungere slik at vannet kan stenges.

Om tilbakeslagsventil og reduksjonsventil

Asker Kommune krever foreløpig ikke tilbakeslagsventil og reduksjonsventil ved nyinnstallering av fjernavlest vannmåler i eksisterende boliger/abonnenter. Derimot er det et krav til nye abonnenter å montere tilbakeslagsventil og reduksjonsventil ved hovedinntaket.

Kontakt oss om vannmåler

Har du spørsmål til montering eller bytte av vannmåler, ta kontakt med innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller på e-post:

Bor du i tidligere Røyken og Hurum og har spørsmål om avlesning via Netti, ta kontakt med Hurum Kraft.