Bestilling og bytte av vannmåler

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha vannmåler beregnet for fjernavlesning. Dette gjelder også nye bygg, bygninger der det utføres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner (innvendige eller utvendige).

Bilde av vannmåler

Fristen for å montere eller bytte til fjernavlest vannmåler gikk ut 31.  desember 2020.

Har du ikke fulgt opp dette, vil du bli belastet et administrasjonsgebyr på 2.500 kroner. Gebyret gjelder deg som ikke har montert fjernavlest vannmåler eller fortsatt har mekanisk vannmåler.

Status for fjernavlesning i Asker

Vannmåleren som blir montert, både ved nyinstallering og bytte, er bygget med fremtidens teknologi slik at den er teknisk klar for fjernavlesning.

Utbyggingen av infrastrukturen, som skal støtte fjernavlesning, pågår. Inntil arbeidet er ferdigstilt, vil en del vannmålere bli fjernavlest, mens noen fortsatt må leses av manuelt.

Bestilling av fjernavlest vannmåler

Har du ikke vannmåler fra før, må du kontakte et godkjent rørleggerfirma som bestiller vannmåler for deg. De kan også gi råd om tekniske løsninger for eneboliger og flermannsboliger.

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.

Bestill vannmåler (For rørleggere)

Har du bolig som er bygget før 1991?

Hvis boligen din er bygget før 1991 bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåler blir montert. Snakk med rørleggeren din om dette. 

Du finner mer informasjon om jording på elportalen.no/jording og elportalen.no/elsikkerhet (for rørleggere).

Dokumentasjon på at vannmåler er montert

Når vannmåleren er montert, må du eller rørleggeren din sende inn dokumentasjon på at vannmåleren er på plass. Denne dokumentasjonen må inneholde:

 • Gårds- og bruksnummer på eiendommen (pluss eventuelt seksjonsnummer).
 • Nummer på vannmåleren.
 • Hvor i huset vannmåleren er plassert.
 • Dato for montering.
 • Bilde av den monterte vannmåleren.

Dokumentasjonen sender du på e-post til:

De nye fjernavleste vannmålerne eies og skiftes av kommunen etter ca. 15 år. Du vil få beskjed når det er tid for å skifte måleren.

Les mer om vannmåleren Qalcosonic W1 (PDF).

Bytte til fjernavlest vannmåler

Drammen Rørservice AS skifter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får melding på SMS med forslag til tidspunkt for når du skal skifte vannmåler. 

Vi oppfordrer deg til å svare raskt: JA hvis tidspunktet passer, NEI hvis det ikke passer. Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

Selve byttet er gratis, men dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader. Du kan redusere sjansene for det ved å forberede følgende:

 • Du må vite hvor vannmåleren din er plassert.
 • Du må rydde plass rundt vannmåleren, og det må være mulig å komme til. Dette gjelder spesielt hvis vannmåler er plassert i en luke eller i en kasse.
 • Test hovedkranen og sjekk at den holder tett.
 • Sjekk om det er montert frimutter over og under vannmåler. Disse bidrar til at vannmåler kan skiftes uten ekstra arbeid.

Er du usikker på punktene over, ta kontakt med Drammen Rørservice AS på telefon 32 89 77 55.

Fordeler ved fjernavlest vannmåler

Når utbyggingen av infrastrukturen i Asker kommune er ferdigstilt, kan de fjernavleste vannmålerne gi deg flere fordeler:

 1. Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk: Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
 2. Du slipper jobben med å lese av vannmåleren: Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
 3. Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere: Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din – og miljøet!

Spørsmål om vannmåler

Har du spørsmål om vannmåler, sjekk gjerne "Ofte stilte spørsmål om vannmåler"

Du kan også kontakte Innbyggerservice på telefon 66 70 00 00 eller på e-post:

Bor du i tidligere Røyken og Hurum og har spørsmål om avlesning via Netti, ta kontakt med Hurum Kraft.

Vannmåleravlesning

Registrering av vannmålerstand.