Vannmåler

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha fjernavlest vannmåler innen 2020. Dette gjelder også nye bygg, bygninger der det gjøres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner (innvendige eller utvendige). Med vannmåler betaler du kun for ditt faktiske vannforbruk.

Fjernavlest vannmåler

Kommunestyret har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere i løpet av 2020. Her kan du lese saksfremlegget og vedtaket

 • Abonnenter som har en vannmåler fra før av (mekanisk), vil få byttet denne ut med en fjernavlest vannmåler. Drammen rørservice tar kontakt for å avtale tidspunkt for når dette gjøres.
 • Abonnenter som ikke har installert en fjernavlest vannmåler innen utgangen av 2020, vil fra januar 2021 bli fulgt opp fra kommunens side - først med et varsel og så eventuelt med et pålegg.

Har du vannmåler sammen med andre?

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.

Hva er fordelene med en fjernavlest vannmåler?

 • Du sparer penger: Hvis du har vannmåler, betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes vannavgiften din ut ifra størrelsen på huset ditt. En vannmåler gjør derfor at kommunen fordeler kostnadene på vann- og avløpstjenestene på en mer rettferdig måte.
 • Du slipper jobben med å lese av vannmåleren selv: Tallene sendes trådløst til kommunen (all informasjon vi mottar er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data).
 • Det vil være lettere å avdekke lekkasjer og rørbrudd. Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din – og miljøet!

Slik bestiller du fjernavlest vannmåler

 • Du bestiller installering av vannmåler hos et godkjent rørleggerfirma. De kan også gi råd om tekniske løsninger for eneboliger og flermannsboliger.
 • Rørleggeren er ansvarlig for å bestille vannmåler i vårt elektroniske bestillingsskjema.
 • Rørleggeren får deretter beskjed på e-post fra kommunen om når vannmåleren kan hentes.

Hvis boligen din er eldre enn 1991, bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåleren blir montert. Snakk med rørleggeren din om dette.

Du finner mer informasjon om jording på elportalen.no/jording og elportalen.no/elsikkerhet (for rørleggere).

Om tilbakeslagsventil og reduksjonsventil

Asker Kommune krever foreløpig ikke tilbakeslagsventil og reduksjonsventil ved ny-innstallering av fjernavlest vannmåler i eksisterende boliger/abonnenter.

Derimot er det et krav for nye abonnenter å montere tilbakeslagsventil og reduksjonsventil ved hovedinntaket.

Tilskudd til installering av fjernavlest vannmåler

Du får et tilskudd på 1 500 kroner hvis du installerer en fjernavlest vannmåler i boligen din i perioden 01.06.2019 til 31.12.2020. Dette gjelder kun for eksisterende boliger. Nye boliger får ikke tilskudd. Etter denne perioden gis det ikke tilskudd.

Slik går du frem

Når vannmåleren er installert, må du eller rørleggeren din sende inn dokumentasjon på at vannmåleren er installert på e-post: 

Dette må dokumentasjonen inneholde:

 • gårds- og bruksnummer på eiendommen (pluss eventuelt seksjonsnummer)
 • nummer på vannmåleren
 • hvor i huset vannmåleren er plassert
 • bilde av den monterte vannmåleren

Trenger du hjelp til å ta bilde og/eller sende inn dokumentasjon? Spør rørleggeren din om hjelp. Tilskuddet vil bli trukket fra på den første fakturaen du mottar for kommunale vann- og avløpsavgifter.

Hvem betaler for vannmåleren?

 • Du dekker selv utgifter i forbindelse med installasjon av vannmåler (gjelder frem til 31.12.2020). Se avsnitt med informasjon om tilskudd.
 • De som allerede har vannmåler, slipper å betale for den nye modellen (den skiftes og bekostes av kommunen).
 • De nye fjernavleste vannmålerne eies og skiftes av kommunen etter om lag 15 år. Du vil få beskjed når det er tid for å skifte måleren.

Fjernavlesning og avlesing av manuelle vannmålere

De som har fjernavlest vannmåler trenger ikke å registrere målerstand: den blir lest av automatisk i forbindelse med fakturering.

De som fremdeles har gamle vannmålere (manuelle), må lese av målerstanden én gang i året (i desember). Dette får du varsel om. Du registrerer målestand med mobiltelefonen eller ved å bruke avlesningskort.

Har du spørsmål knyttet til vannmåler eller avlesning, kan du ta kontakt med Innbyggerservice.