Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Vannmåler må installeres i alle nye bygg, bygninger der det gjøres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner innvendig eller utvendig. Alle andre abonnenter kan montere vannmåler frivillig. Dette kan ofte lønne seg økonomisk.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren leses av en gang i året, i desember. Dette får du varsel om. Du registrerer da målestand fra våre nettsider, med mobiltelefon eller ved å bruke avlesningskort.

Installering av vannmåler

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma.

Når dato for montering er avtalt med rørleggerfirmaet, kan vannmåleren hentes hos Kommunalteknisk avdeling av huseier eller rørlegger. Vannmåleren leier du av kommunen.

Har du installert vannmåler er det ikke anledning til å gå tilbake til stipulert forbruk.

Priser

Installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Den kommunale vannavgiften betaler du ut fra hvor mye du bruker.

Utskiftning av vannmåler

Vannmålere eies og skiftes av kommunen etter 10 år.  Du vil få beskjed fra oss når det er tid for å skifte måleren.

Har du spørsmål angående din vannmåler eller om avlesningen; ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er megler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.