Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Vannmåler må installeres i alle nye bygg, bygninger der det gjøres påbygg og ved forandring av sanitære installasjoner innvendig eller utvendig. Etter 2021 må alle ha installert vannmåler.

I år må du lese av vannmåleren innen 1. november

  • Vannmåleravlesning er nå avsluttet for 2019.
  • Hvis du ikke sendte inn avlesning innen 1. november, vil du bli stipulert for ditt vannforbruk i 2019. Dette vil bli avregnet på neste årsavregning.

Fakturering

Forbruk av vann og/eller avløp for november og desember vil bli beregnet ved stipulering basert på avlesningen som foretas nå og vil bli avregnet på neste årsavregning. Her kan du lese mer om fakturering.

Vannmåler

Har du spørsmål angående din vannmåler eller om avlesningen kan du ta  kontakt med Kommunalteknisk avdeling.

Alle skal ha vannmåler innen 2021

Kommunestyret har vedtatt at alle husstander i Asker skal ha fjernavleste vannmålere. Her kan du lese saksfremlegget og vedtaket Det betyr at de som ikke frivillig har installert vannmåler før 31.12.2020 vil få et varsel om å installere vannmåler og eventuelt påfølgende pålegg etter 2020.

Bor du i et sameie eller blokk hvor det er installert felles vannmåler, er du ikke pålagt å installere vannmåler for din boenhet.

Med en vannmåler betaler du kun for ditt faktiske forbruk av vann. Dette gir den mest rettferdige måten å fordele kostnadene på vann- og avløpstjenestene i Asker.

Installering av vannmåler

  • Installering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma. De gir også råd om tekniske løsninger for eneboliger og flermannsboliger.
  • Rørlegger er ansvarlig for å bestille vannmåler i vårt elektroniske bestillingsskjema.
  • Rørlegger vil motta beskjed på e-post fra kommunen om når vannmåleren kan hentes hos Kommunalteknisk avdeling av huseier eller rørlegger.

I boliger eldre enn 1991 bør alltid en elektriker foreta en kontroll av jordingsanlegget i boligen når vannmåler monteres. Snakk med din rørlegger om dette. Du finner mer informasjon om jording på elportalen.no/jording  elportalen.no/elsikkerhet

Tilskudd til installering av vannmåler

I perioden 1.06.2019 til om med 31.12.2020 får du et tilskudd på kr 1500,- når du installerer vannmåler i din bolig. Utover denne perioden gis det ikke tilskudd.

  • Når vannmåleren er installert sender du som huseier eller rørlegger inn dokumentasjon om at vannmåleren er installert til postmottak@asker.kommune.no
  • Dokumentasjonen må inneholde: Gårds- og bruksnummer på eiendommen (pluss eventuelt seksjonsnummer), nummer på vannmåler, hvor i huset vannmåleren er plassert og bilde av montert vannmålerinstallasjon.
  • Spør eventuelt din rørlegger hvis du trenger hjelp til å ta bilde og sende inn dokumentasjonen.

Tilskuddet vil bli trukket fra på den første fakturaen du mottar for kommunale vann- og avløpsavgifter.

Priser

Utgifter i forbindelse med installasjon av vannmåler betaler du selv til rørlegger. Den kommunale vannavgiften betaler du ut fra hvor mye du bruker.

Utskiftning av vannmåler er kommunens ansvar

Fra og med 1.01.2021 skal alle ha fjernavleste vannmålere. Husstander som har installert vannmåler før 3.06 2019 vil bli kontaktet av Drammen rørservice AS. Ny måler skiftes og bekostes av kommunen.

Det er kun Drammen rørservice AS som har oppdraget med å skifte ut alle eksisterende vannmålere til fjernavleste vanmmålere for Asker kommune.

De nye fjernavleste vannmålerne eies og skiftes av kommunen etter 15 år.  Du vil få beskjed fra oss når det er tid for å skifte måleren.

Med et bevisst vannforbruk kan du spare penger og miljøet

Vannmåleren du får utdelt er en fjernavlest måler som nøyaktig måler ditt forbruk. Med et bevisst forhold til forbruk av vann kan du redusere utgiftene. I tillegg vil et plutselig unormalt vannforbruk sikre rask avdekking av lekkasjer og rørbrudd. Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for miljøet og din økonomi.

Når du kjøper bolig med vannmåler

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er megler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.