Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Innbyggertorgene er stengt

Innbyggertorgene er stengt frem til og med 18. januar i tråd med nasjonale anbefalinger, for å begrense smittetrykket. Forlengelse kan bli aktuelt.

På Borgen innbyggertorg kan man låne bøker fra bibliotekets bokomat og Kafe Kime er åpen for kafeens gjester.

Du kan fortsatt nå oss på telefon og e-post.

Les mer om gjeldende lokale og nasjonale koronaregler

Om innbyggertorgene

Fra januar 2020 ble innbyggertorgene etablert i Asker kommune? Hva er dette egentlig, og hvorfor er de etablert?

Kort fortalt

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Dette skal innbyggertorgene være

  • Åpne møteplasser og kulturarenaer på tvers av generasjoner og kulturer.
  • Et samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler.
  • Et sted hvor du kan få tjenestene nær der du bor. Du kan bestille time med saksbehandler, møte innbyggerservice (tidligere Servicetorget) og være med på aktiviteter.
  • En arena for nærdemokratiordninger.
    Basert på engasjement fra nærmiljøet. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

De tidligere seniorsentrene og deres aktiviteter ble videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.

For hvem?

Innbyggertorgene er for alle. Det er møtested hvor det er godt å være enten du har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere. Mange av aktivitetene er gratis. Sjekk innbyggertorget nær deg.

I samhandling med innbyggerne skal disse husene fylles med aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet. Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs når innbyggertorgene skapes. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov. Møteplassen skaper vi sammen.

Hvorfor innbyggertorg?

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Asker kommune har en egen direktør for medborgerskap i ledergruppen. Trolig den første stillingen i sitt slag i Norge. Asker har en sterk ambisjon om å styrke innbyggermedvirkning og engasjement gjennom utvikling av nærdemokrati og nye samhandlingsarenaer.

Nye Asker tuftes på FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 17 «Samhandling for å nå målene» er særlig relevant for tanken bak innbyggertorgene.

Engasjer deg 

På innbyggertorget finner du mange andre som gjør en frivillig innsats. Men, innbyggertorget trenger stadig flere frivillige - som vertskap og tilretteleggere og idemakere.

Å være frivillig er noe sosialt, og kan være et godt springbrett for videre arbeid. På innbyggertorget er det du og de andre, sammen med ansatte bestemmer hva som skal skje.

Kommunen legger til rette for lokaler og muligheter - slik at du og dere kan danse, spille bridge, trene sammen, gå tur, høre foredrag, spise god mat, lese aviser og bøker, teaterskole, lære deg data, eller rett og slett bare ta en kaffe med en god venn.

Ta kontakt med ditt lokale innbyggertorg for å melde deg som frivillig!