Om innbyggertorgene

Fra januar 2020 ble innbyggertorgene etablert i Asker kommune. Hva er dette egentlig, og hvorfor er de etablert?

Kort fortalt

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Dette skal innbyggertorgene være

  • Åpne møteplasser og kulturarenaer for alle, på tvers av generasjoner og kulturer.
  • Et sted for samarbeid mellom innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og kommune. 
  • Et sted du får tjenester nær der du bor - som informasjon og veiledning om kommunale tjenester, bibliotektjenester, og kulturaktiviteter.
  • En arena for nærdemokratiordninger

Tilbudene baseres på engasjement fra nærmiljøet og styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

De tidligere seniorsentrene og deres aktiviteter ble videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.

For hvem?

Innbyggertorgene er for alle. De er møtesteder hvor det er godt å være enten du har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere. Mange av aktivitetene er gratis. Sjekk innbyggertorget nær deg.

Sammen med innbyggerne skal innbyggertorgene fylles med aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet. Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs når innbyggertorgene formes. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov. Møteplassen skaper vi sammen.

Hvorfor innbyggertorg?

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Asker kommune har en egen direktør for medborgerskap i ledergruppen. Trolig den første stillingen i sitt slag i Norge. Asker har en sterk ambisjon om å styrke innbyggermedvirkning og engasjement gjennom utvikling av nærdemokrati og nye samhandlingsarenaer.

Nye Asker tuftes på FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 17 «Samhandling for å nå målene» er særlig relevant for tanken bak innbyggertorgene.

Engasjer deg 

På innbyggertorget treffer du mange andre som gjør en frivillig innsats. Men, innbyggertorget trenger stadig flere frivillige - som vertskap og tilretteleggere og idemakere.

Å være frivillig er sosialt, og kan være et godt springbrett for videre arbeid. På innbyggertorget er det du og de andre, sammen med de ansatte, som bestemmer hva som skal skje.

Kommunen legger til rette for lokaler og muligheter - slik at du og dere kan danse, spille bridge, trene sammen, gå tur, høre foredrag, spise god mat, lese aviser og bøker, delta på teaterskole, lære data, eller rett og slett bare ta en kaffe med en god venn.

Ta kontakt med ditt lokale innbyggertorg for å melde deg som frivillig!