Åpningstider i sommer

Åpningstider telefon
Ønsker du å komme i kontakt med kommunen på telefon 66 70 00 00 er telefonen betjent hverdager klokka 10.00 - 14.00 i uke 27 - uke 32 (1. juli - 11. august). 

Sætre innbyggertorg
Uke 27 - uke 31 (1. juli - 4. august)
Betjent åpningstid hverdager klokka 10.00 - 15.00. 
Tilgang til Meråpent bibliotek og forhåndsbookede lokaler klokka 08.00 – 22.00. 

Heggedal innbyggertorg
Uke 26 - 28 (24. juni - 14. juli) og uke 31 – 33 (29. juli – 16. august)
Betjent åpningstid hverdager klokka 10.00 - 15.00.
Tilgang til Meråpent bibliotek og forhåndsbookede lokaler klokka 08.00 – 22.00.

Stengt uke 29 - 30 (15. juli - 28. juli)
Tilgang til Meråpent bibliotek og forhåndsbookede lokaler klokka 08.00 – 22.00.

Borgen innbyggertorg
Stengt uke 27 – uke 30 (1. juli - 28. juli).

Asker innbyggertorg 
Stengt uke 27 – uke 31 (1. juli - 5. august).

Holmen innbyggertorg
Stengt 1. juli - 31. juli.

Slemmestad innbyggertorg
Stengt uke 27 - uke 31 (1. juli - 4. august).
Tilgang til Meråpent bibliotek og forhåndsbookede lokaler klokka 08.00 – 22.00.

Se egen oversikt over bibliotekets åpningstider.

Tofte innbyggertorg
Stengt uke 27 - uke 31. (1. juli - 4. august).

Om innbyggertorgene

Fra januar 2020 ble innbyggertorgene etablert i Asker kommune. Hva er dette egentlig, og hvorfor er de etablert?

Kort fortalt

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Dette skal innbyggertorgene være

  • Åpne møteplasser og kulturarenaer for alle, på tvers av generasjoner og kulturer.
  • Et sted for samarbeid mellom innbyggere, lag, foreninger, næringsliv og kommune. 
  • Et sted du får tjenester nær der du bor, det kan være informasjon og veiledning om kommunale tjenester, bibliotektjenester og kulturaktiviteter.
  • En arena for nærdemokratiordninger

Tilbudene baseres på engasjement fra nærmiljøet og styres av lokale initiativ, ønsker og behov.

De tidligere seniorsentrene og deres aktiviteter ble videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.

For hvem?

Innbyggertorgene er for alle. De er møtesteder hvor det er godt å være enten du har et ærend eller ikke, enten du er alene eller sammen med flere. Mange av aktivitetene er gratis. Sjekk innbyggertorget nær deg.

Sammen med innbyggerne skal innbyggertorgene fylles med aktiviteter som er åpne for alle i lokalmiljøet. Innbyggerne er kommunens viktigste ressurs når innbyggertorgene formes. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov. Møteplassen skaper vi sammen.

Hvorfor innbyggertorg?

For Asker kommune er det viktig å skape attraktive møteplasser, tilrettelagt for ulike befolkningsgrupper ute og inne.

Asker kommune har en egen direktør for medborgerskap i ledergruppen. Trolig den første stillingen i sitt slag i Norge. Asker har en sterk ambisjon om å styrke innbyggermedvirkning og engasjement gjennom utvikling av nærdemokrati og nye samhandlingsarenaer.

Nye Asker tuftes på FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 17 «Samhandling for å nå målene» er særlig relevant for tanken bak innbyggertorgene.