Fakta om vann- og avløpsgebyret

Kort fortalt

Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter og får en faktura for vann- og avløpsgebyret.

Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter til drift og investeringer dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene.

Dette inngår i det du betaler for vannet

Synes du at du betaler vel mye for vannet fra krana og for å gå på do? Da er du kanskje ikke klar over at summene dekker langt mer enn det som kommer fram på fakturaen.

Se filmen og bli klokere på hva som inngår i gebyret for vann:

Vann og avløp for 31 kroner døgnet

Vann- og avløpsgebyret er delt i to. Enkelt sagt betaler du for å få vann inn til huset ditt (vannforbruk) og for at det skal renne ut igjen (avløpshåndtering). I 2023 betaler innbyggere i Asker 31 kroner per døgn for vann og avløp.

Vann- og avløpsprosessen kort forklart

 • Det starter med at vann hentes fra vannkilden.
 • Deretter behandles vannet og renses etter strenge krav i et vannbehandlingsanlegg.
 • Vannet distribueres så ut i vannledningsnettet og hjem til deg.
 • Vannet du bruker ledes bort fra huset via rørene og ved hjelp av pumpestasjoner.
 • Videre blir avløpsvannet grundig renset. Slam blir gjort om til biomateriell.
 • Det rensede vannet blir til slutt ført ut og tilbake til naturen.

Overvåkning, drift og vedlikehold av prosessen skjer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Få svar på spørsmål om fakturaen

Vi har samlet de vanligste spørsmålene vi får om de kommunale gebyrene (vann og avløp, renovasjon og feiing). Se oftest stilte spørsmål om kommunale gebyrer.

Vann, avløp og selvkostprinsippet

 • Alle landets kommuner er lovpålagt å levere vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at du som bruker tjenestene kun skal betale det drift og vedlikehold av disse tjenestene faktisk koster. Kommunene kan ikke tjene penger/gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene.
 • Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.
 • Vann- og avløpstjenestene er en del av de kommunale gebyrene som justeres årlig og vedtas i kommunestyret i desember året før.
 • Det er Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Viken som gir føringer for utregning og innbetaling av vann- og avløpstjenestene i vår kommune.
 • Se priser og beregninger for vann og avløp i Asker.

Vann- og avløpsgebyret på 1 minutt