Priser og gebyrer

Innganger

Priser og beregninger

Priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer, forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Vet du hva du betaler for?

Synes du at du betaler vel mye for vannet fra krana og for å gå på do? Les mer, se filmen og få bedre innsikt i hva du betaler for.