Priser og gebyrer for vann og avløp

Innganger

Vet du hva du betaler for?

Synes du at du betaler vel mye for vannet fra krana og for å gå på do? Les mer, se filmen og få bedre innsikt i hva du betaler for.