Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Når skal anlegget tømmes?

Hyppighet på ordinær tømming av private anlegg er avhengig av typen anlegg

 • Har du toalett tilknyttet slamavskiller, tømmer vi hvert andre år. For hytte/fritidsbolig tømmer vi hvert fjerde år.
 • Har du gråvannstank eller synkekum tømmer vi hvert fjerde år.
 • Har du minirenseanlegg tømmer vi minst én gang i året.
 • Har du lukket tank tømmer vi minst én gang i året.

Det er IBKA Norge AS (tidligere NG Høyvatek) og deres underleverandør, Arnkværn miljø og renovasjon, som utfører tømming på vegne av Asker kommune. Det er ikke anledning til å benytte andre leverandører. Dette er i forskriften for tømming av avløpsanlegg. Dersom du tar kontakt med et annet firma, risikerer du å betale for dobbel tømming.

Du har selv ansvar for å kontakte vår leverandør dersom anlegget ditt er fullt før ordinær tømming. 

Ekstratømming

Har du behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, kan du kontakte IBKA direkte på telefon 21 89 78 28. Dette gjelder også for kontakt med Arnkværn.

Hvis du melder behov for ekstratømming minst fem virkedager i forkant, slipper du gebyr for ekstratømming og betaler samme pris som for ordinær tømming.

Du må selv gjøre klart anlegget for tømming

Du får varsel i forkant av ordinær tømming, med informasjon om en uke intervall når tømmingen kan skje. Du må sørge for at anlegget er lett tilgjengelig i denne perioden. Husk å oppdatere kontaktinformasjon på Kontakt- og reservasjonsregistre, slik at du får varslet.

Tømmingen kan skje selv om du ikke er hjemme, men du må sørge for at anleggene som skal bli tømt er lett tilgjengelige for tømming.

Er du klar for at anlegget ditt skal bli tømt?

 • Er anlegget synlig?
  Fjern snø, is, jord eller gress fra anlegget. Marker anlegget med en pinne slik at de som tømmer kan se anlegget på lang avstand.
 • Kan en lastebil komme fram på veien?
  Brøyt veien på vinteren og si ifra om andre forhold som kan hindre slambilen.
 • Har du bom til eiendommen?
  Du må sørge for at leverandør kommer seg gjennom bommen. 
 • Har du en plass hvor en lastebil kan stå?
  Slambilen må kunne stå lovlig parkert og ikke lenger en 40 meter unna avløpsanlegget. Hvis det er lenger til tanken, kan du ta kontakt med vår leverandør.

Kontakt leverandøren om det skulle være andre forhold som hindrer tømming av anlegget ditt.

Hvis leverandøren ikke får tømt anlegget ditt fordi det ikke er gjort klart for tømming, kan du få et oppmøtegebyr.

Dine plikter i forbindelse med tømming står i forskriften om tømming av avløpsanlegg.

Tømming av utedoer

Utedoer skal bli tømt etter behov. Tømming bestilles av et slamtømmer-firma.

Betaling og fakturering

Du får faktura fra Asker kommune når IBKA Norge AS har tømt anlegget ditt. Ved behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, får du en ekstra faktura fra kommunen.

Du får i tillegg et årlig tilsynsgebyr, som dekker kommunens utgifter til oppfølging og kontroll med anlegget.

Les mer om gebyrer for vann og avløp i Asker kommune.

Har du spørsmål om fakturaene, ta kontakt med oss på e-post

Har du spørsmål om avtalegiro, eFaktura, Vipps eller bankrelaterte henvendelser, ta kontakt på e-post 

 

Trenger du noe mer enn tømming?

Avtalen med vår renovatør gjelder bare tømming av anlegget ditt. Spyling og annen ekstrajobb må bli avtalt mellom deg og valgt renovatør.