Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Når skal anlegget tømmes?

Hyppighet på ordinær tømming av private anlegg er avhengig av typen anlegg

  • Har du toalett tilknyttet slamavskiller, tømmer vi hvert andre år. For hytte/fritidsbolig tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du gråvannstank eller synkekum tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du minirenseanlegg tømmer vi minst én gang i året.
  • Har du lukket tank tømmer vi minst én gang i året.

Det er IBKA Norge AS (tidligere NG Høyvatek) som utfører tømming på vegne av Asker kommune. Der er ikke anledning til å benytte andre leverandører. Dersom du tar kontakt med et annet firma, risikerer du å betale for dobbel tømming.

Du har selv ansvar for å kontakte vår leverandør dersom anlegget ditt er fullt før ordinær tømming. 

Ekstratømming

Har du behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, kan du kontakte IBKA direkte på telefon 21 89 78 28.

Hvis du melder behov for ekstratømming minst fem virkedager i forkant, slipper du gebyr for ekstratømming og betaler samme pris som for ordinær tømming.

Du må selv gjøre klart anlegget for tømming

Du får varsel i forkant av ordinær tømming, med informasjon om en uke intervall når tømmingen kan skje. Du må sørge for at anlegget er lett tilgjengelig i denne perioden.

Tømmingen kan skje selv om du ikke er hjemme, men du må sørge for at anleggene som skal bli tømt er lett tilgjengelige for tømming.

Er du klar for at anlegget ditt skal bli tømt?

  • Er anlegget synlig? Fjern snø, is, jord eller gress fra anlegget. Marker anlegget med en pinne når det er snø.
  • Kan en lastebil komme fram på veien? Brøyt veien på vinteren og si ifra om andre forhold som kan hindre slambilen.
  • Har du bom til eiendommen? Ta kontakt med vår leverandør.
  • Har du en plass hvor en lastebil kan stå? Slambilen må kunne stå lovlig parkert og ikke lenger en 40 meter unna avløpsanlegget.

Kontakt leverandøren om det skulle være andre forhold som hindrer tømming av anlegget ditt.

Hvis leverandør ikke får tømt anlegget ditt fordi det ikke er gjort klart for tømming, kan du få et oppmøtegebyr.

Les mer om dine plikter i forbindelse med tømming i Forskrift for tømming av avløpsanlegg for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann.

Tømming av utedoer

Utedoer skal bli tømt etter behov. Tømming bestilles av et slamtømmer-firma.

Betaling og fakturering

Du får faktura fra Asker kommune når IBKA Norge AS har tømt anlegget ditt. Ved behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, får du en ekstra faktura fra kommunen.

Du får i tillegg et årlig tilsynsgebyr, som dekker kommunens utgifter til oppfølging og kontroll med anlegget.

Les mer om gebyrer for vann og avløp i Asker kommune.

Har du spørsmål om fakturaene, ta kontakt med oss på e-post

Har du spørsmål om avtalegiro, eFaktura, Vipps eller bankrelaterte henvendelser, ta kontakt på e-post