Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Spørsmål og svar om tømming av private avløpsanlegg

Har du spørsmål om tømmerutiner, fakturahenvendelser eller trenger å få avklart noe annet du lurer på om det private avløpsanlegget ditt? Se spørsmål og svar om tømming av private avløpsanlegg.

Når tømmer vi?

  • Har du toalett tilknyttet slamavskiller? Da tømmer vi hvert andre år. For hytte/fritidsbolig tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du gråvannstank eller synkekum? Da tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du minirenseanlegg? Da tømmer vi minst én gang i året.
  • Har du lukket tank? Da tømmer vi minst én gang i året.  

Det er Norva24 Ringerike septikservice som utfører tømming på vegne av Asker kommune. Har du behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, kontakter du Norva24 Ringerike septikservice direkte.

Forberedelse til tømming

Du vil bli varslet i forkant av tømmingen, i et brev med informasjon om tidspunkt for dette.

Du må sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Hvis kumlokk og liknende er dekket med snø, is eller jord, må du fjerne dette før tømmingen skal utføres.

Hva betaler jeg for tømmingen?

Du får faktura fra Asker kommune når Norva24 Ringerike septikservice har tømt anlegget ditt. Ved behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, vil du motta en ekstra faktura fra kommunen.

Du vil i tillegg få et årlig tilsynsgebyr, som dekker kommunens utgifter til oppfølging og kontroll med anlegget. Les mer om tilsyn av private avløpsanlegg.

Les mer om gebyrer for vann og avløp i Asker kommune.

Gjeldende forskrift for tømming av slamavskiller

Forskrift for tømming av avløpsanlegg for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Asker kommune, Viken.

Tømming av septik for fritidsbåter

Se oversikt over septikmottak for fritidsbåter.