Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker (tett tank) er private avløpsanlegg som ofte blir brukt der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS utfører tømming av privat avløpsanlegg på vegne av Asker kommune. Du kan ta kontakt på

E-post: 

Telefonnummer: 953 02 300

Det er ikke anledning til å benytte andre leverandører. Dette står i forskriften for tømming av avløpsanlegg. Dersom du tar kontakt med et annet firma, risikerer du å betale for dobbel tømming.

Ekstratømming

Har du behov for oftere tømming eller ekstratømming, tar du kontakt med Arnkværn. Hvis du bestiller behov for ekstratømming minst fem virkedager i forkant, slipper du gebyr for ekstratømming og betaler samme pris som for ordinær tømming.

Du har selv ansvar for å kontakte vår leverandør dersom anlegget ditt er fullt før ordinær tømming. 

Bestilling av tømming

Når du bestiller en tømming, må leverandør få beskjed om:

 • Ditt navn
 • Adressen, hvor skal tømmingen skje?
 • Telefonnummer (eller e-post), hvem kan de kontakte?
 • Annen informasjon leverandøren burde vite før tømming

Faktura fra Asker kommune

Du får faktura fra Asker kommune når leverandør har tømt anlegget ditt. Ved behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, får du en ekstra faktura fra kommunen. Les mer om gebyrer for vann og avløp i Asker kommune.

Du får i tillegg et årlig tilsynsgebyr, som dekker kommunens utgifter til å følge opp og kontroll med anlegget.

Har du spørsmål om grunnlaget for fakturaen på tømmingen, ta kontakt med Arnkværn.

Har du spørsmål om avtalegiro, eFaktura, Vipps eller bankrelaterte henvendelser, ta kontakt på e-post 

Du må selv gjøre klart anlegget for tømming

Du får varsel før leverandør skal tømme anlegget ditt. Dette gjelder ikke bestillinger. Her står ett uke intervall når tømmingen skal skje. I denne perioden må du sørge for at anlegget er lett tilgjengelig for tømming. Du trenger ikke å være hjemme når tømmingen skjer.

Husk å oppdatere kontaktinformasjon på Kontakt- og reservasjonsregistre, slik at du får varslet.

Er du klar for at anlegget ditt skal bli tømt?

 • Er anlegget synlig?
  Fjern snø, is, jord eller gress fra anlegget. Marker anlegget med en pinne slik at de som tømmer kan se anlegget på lang avstand.
 • Kan en lastebil komme fram på veien?
  Brøyt veien på vinteren og si ifra om andre forhold som kan hindre bilen.
 • Har du bom til eiendommen?
  Du må sørge for at leverandør kommer seg gjennom bommen. 
 • Har du en plass hvor en lastebil kan stå?
  Bilen må kunne stå lovlig parkert og ikke lenger en 40 meter unna avløpsanlegget. Hvis det er lenger til tanken, kan du ta kontakt med vår leverandør.

Kontakt leverandøren om det skulle være andre forhold som hindrer tømming av anlegget ditt.

Hvis leverandøren ikke får tømt anlegget ditt fordi det ikke er gjort klart for tømming, kan du få et oppmøtegebyr. Dine plikter i forbindelse med tømming står i forskriften om tømming av avløpsanlegg.

Når skal anlegget bli tømt?

Hyppighet på ordinær tømming av private anlegg er avhengig av typen anlegg

 • Har du toalett tilknyttet slamavskiller, tømmer vi hvert andre år. For hytte/fritidsbolig tømmer vi hvert fjerde år.
 • Har du gråvannstank eller synkekum tømmer vi hvert fjerde år.
 • Har du minirenseanlegg tømmer vi minst én gang i året.
 • Har du lukket tank (tett tank) tømmer vi minst én gang i året.

Vær oppmerksom på at anlegget ditt kan bli fult før dette og du må ha tømming før leverandør kommer til deg. Du må kontakter vår leverandør for å bestille tømming.

Trenger du noe mer enn tømming?

Avtalen med vår leverandør gjelder bare tømming av anlegget ditt. Spyling og annen ekstrajobb må bli avtalt mellom deg og valgt leverandør.