Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Når tømmer vi?

  • Har du toalett tilknyttet slamavskiller? Da tømmer vi hvert andre år (hvert fjerde år hvis det er en hytte/fritidsbolig).
  • Har du gråvannstank eller synkekum? Da tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du minirenseanlegg? Det skal tømmes etter leverandørens spesifikasjoner (minst en gang i året).
  • Lukkede tanker tømmes minst én gang i året.  

Asker kommune har en avtale med Ringerike Septikservice AS for tømming av septik. Tømming er tvungen og utgifter til tømming av septiktanker blir fakturert etter hver tømming. 

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Hvis kumlokk og liknende er dekket med snø, is eller jord, må abonnenten fjerne dette før tømmingen skal utføres.

Behov for ekstra tømming?

Har du behov for ekstra tømming kan du kontakte Ringerike Septikservice AS eller et annet tømmefirma. 

Forskrift om tømming av slamavskiller

Tømming av septik for fritidsbåter

Se oversikt over septikmottak for fritidsbåter.