Tømming av private avløpsanlegg

Slamavskiller (septiktank), minirenseanlegg, gråvannstank, synkekum og lukkede tanker er private avløpsanlegg som ofte brukes der det ikke finnes et kommunalt avløpsanlegg.

Spørsmål og svar om tømming av private avløpsanlegg

Har du spørsmål om tømmerutiner, fakturahenvendelser eller trenger å få avklart noe annet du lurer på om det private avløpsanlegget ditt? Se spørsmål og svar om tømming av private avløpsanlegg.

Når tømmer vi?

  • Har du toalett tilknyttet slamavskiller? Da tømmer vi hvert andre år. For hytte/fritidsbolig tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du gråvannstank eller synkekum? Da tømmer vi hvert fjerde år.
  • Har du minirenseanlegg? Da tømmer vi minst én gang i året.
  • Har du lukket tank? Da tømmer vi minst én gang i året.

Det er NG Høyvatek som utfører tømming på vegne av Asker kommune. Har du behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, kontakter du NG Høyvatek direkte.

Hva er forskjellen mellom ordinær tømming og ekstratømming?

Ordinær tømming er planlagt etter anleggets frekvens. Ekstratømming er en tømming bestilt av deg som anleggseier på bakgrunn av et behov for tømming utover planlagt frekvens.

Dersom du melder behovet for ekstratømming minimum 5 dager i forkant, vil du unngå gebyr for ekstratømming og kun betale samme priser som ved ordinær tømming.

Forberedelse til tømming

Du vil bli varslet på sms i forkant av tømmingen, med informasjon om når det skal skje.

Du må sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelige for tømming med bil. Hvis kumlokk og liknende er dekket med snø, is eller jord, må du fjerne dette før tømmingen skal utføres.

Hva betaler jeg for tømmingen?

Du får faktura fra Asker kommune når NG Høyvatek har tømt anlegget ditt. Ved behov for hyppigere tømming eller ekstratømming, vil du motta en ekstra faktura fra kommunen.

Du vil i tillegg få et årlig tilsynsgebyr, som dekker kommunens utgifter til oppfølging og kontroll med anlegget. Les mer om tilsyn av private avløpsanlegg.

Les mer om gebyrer for vann og avløp i Asker kommune.

Gjeldende forskrift for tømming av slamavskiller

Forskrift for tømming av avløpsanlegg for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Asker kommune, Viken.

Tømming av septik for fritidsbåter

Se oversikt over septikmottak for fritidsbåter.