Avløp- og septikanlegg

Innganger

Fettutskiller

Hvem må ha fettutskiller, søknad om fettutskiller og utslippstillatelse, kontroll og tømming.

Oljeutskiller

Hvem må ha oljeutskiller, søknad om oljeutskiller og utslippstillatelse.

Private avløpsanlegg

Eiendom som ikke er tilknyttet det offentlige avløpsnettet.Tilkobling, renseanlegg, utslippstillatelse, tilsyn.