Fettutskiller - påbudt for alle som jobber med mat

Kort fortalt

Hvis du skyller matfett og matolje ut i vasken, kan avløpsrørene dine bli tette.

Tette rør kan føre til kjelleroversvømmelse, kloakkstopp, skade på eiendommer og tiltrekke seg rotter.

Alle virksomheter som produserer eller tilbereder varm mat, skal derfor installere en fettutskiller. Dette er påbudt.

Skal du installere en fettutskiller? Ta kontakt med rørlegger.

Hvem må ha fettutskiller?

Virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, skal installere en fettutskiller. Det inkluderer blant annet:

 • Restauranter
 • Kafeer/konditorier
 • Catering/ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken/kiosker
 • Pizza-, hamburger-, salat- og kebabbarer
 • Kantiner
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Friteringsindustri
 • Bakerier
 • Meierier
 • Røkerier
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling

Registrering av fettutskiller

Skal du installere fettutskiller for en ny virksomhet, eksisterende virksomhet eller skal du endre bruk av en eksisterende bygning? Da må rørleggeren din søke om tillatelse fra kommunen, som gjøres i portalen for sanitærabonnementet.

Rørleggeren din må også søke om påslippstillatelse, det vil si tillatelse til å føre avløpsvann ut til offentlig avløpsnett.  

Når registrering av fettutskilleren er fullstendig, vil kommunen fatte et vedtak med påslippskrav som virksomheten plikter å følge. Tillatelsen gis til eier av virksomheten. Du som eier er dermed ansvarlig for at påslippskravene overholdes.

Det må også søke om tillatelse til tiltak. Jfr. Plan- og bygningsloven, kapittel 20. Søknadsplikt § 20-1.

Søknaden kan sendes på e-post:

Du kan også sende søknaden som brev til: Asker kommune, Plan- og bygningsavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Tømming og kontroll

Det skal til enhver tid foreligge en gyldig tømmeavtale på fettutskilleren. Her finner du eksempel på en tømmeavtale som kan benyttes.

Krav til tømmehyppighet vil avhenge av fettutskillerens størrelse og mengden av avløpsvann. Minimumskrav for tømming er fire ganger per år. Tømmehyppigheten vil vurderes for hver enkelt virksomhet og vil fremkomme i påslippskravene.

Fettutskilleren skal åpnes og kontrolleres ved hver tømming. Den skal også tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk minst én gang pr. år.

Hva gjør en fettutskiller?

Fett kan skape problemer i form av gjentetting av pumper og rør. Dette bidrar til driftsforstyrrelser og økte vedlikeholdskostnader. Tette rør kan også føre til forurensning av vassdrag og fjor. Heldigvis kan en fettutskiller stoppe fettet fra å tette avløpsrørene.

En fettutskiller utnytter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. Mindre fettutskillere plasseres vanligvis under vasken, men temperaturen i vannet må komme under 30ºC før det renner ut av utskilleren.

For at fettutskilleren skal fungere, må den tømmes og rengjøres regelmessig. Hvis den ikke blir det, vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Frityrfett skal ikke i vasken

Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å tømme frityrfett direkte i avløpet eller i fettutskilleren. Dette er fordi frityrfett stivner mye hurtigere enn annet fett. Frityrfett skal samles opp i beholdere og leveres til et godkjent mottak.

Mer informasjon finner du i veileder for fettutskiller.