Sanitærmelding

Skal du sette opp et bygg som krever tilkobling til vann og avløp, må du få godkjent sanitærmelding før du kan få tillatelse.

For at du skal få vann og avløp inn i bygget på en god og forsvarlig måte, må Asker kommune ha mottatt og godkjent søknad om sanitærmelding.

Slik går du fram

Du må ta kontakt med et godkjent firma, for eksempel rørlegger eller entreprenør, som på vegne av deg håndterer søknadsprosessene og utfører anleggsarbeidet. Vi anbefaler at du henter inn tilbud fra flere firmaer. Du kan ikke søke som privatperson.

Vær oppmerksom på at søknad om sanitærmelding må være godkjent før igangsettingstillatelse fra plan og bygg kan gis.

Send søknad i Geomatikk

Kundeportalen til Geomatikk er beregnet for rørleggerforetak, entreprenører og andre relaterte proffbrukere, og brukes til å søke om

  • tilknytning/utbedring av sanitæranlegg
  • innvendige sanitærinstallasjoner

I kundeportalen kan profesjonelle

  • fylle ut søknad
  • tegne direkte inn i kartet
  • sjekke hvilke søknader du har sendt inn, og følge status
  • sende ferdigmelding

Søk om sanitærmelding

Trenger du hjelp til å bruke kundeportalen, ta kontakt med supporttjenesten til Geomatikk.

Naboeiendommer og private anlegg

Dersom dine planer involverer naboeiendommer eller bygninger, eller gjelder tilknytning til privat vann- og avløpsanlegg, må du ha tillatelse fra eier(e).

En skriftlig erklæring på dette krever tinglysing, og kopi av denne må ligge ved søknad om sanitærmelding. Se skjemaer for bruk til tinglysning.

Tilknytning og årsgebyr kommer i tillegg

Eier(e) av eiendommen eller huseier(e) må bekoste arbeidet med å legge avløpsledningene. Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere godkjente firmaer.

Ved tilknytning til kommunal avløpsledning må eier(e) av eiendommen, eller huseier(e) betale et tilknytningsgebyr. Deretter løper årlige kommunale avgifter.

Dette er i henhold til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Asker kommune.

Bestilling av vannmåler

Alle husstander som er tilknyttet vann og avløp i Asker kommune må ha vannmåler. Les mer om bestilling av vannmåler.