Tilknytning til vann- og avløpsnettet

Tilknytningsgebyrer

Tilknytningsgebyr er gebyret du betaler én gang, når du kobler et nybygg til offentlig vann og avløp, eller når du bygger på mer enn 100 kvadratmeter (m2).

Privatboliger

  • Vann per m2: kr 147 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 147 ( (inkl. mva).

Næring og industri

  • Vann per m2:  kr 147 (inkl. mva).
  • Avløp per m2: kr 147 (inkl. mva).

Tilknytningsgebyrene blir beregnet ut i fra bruksareal (BRA) og faktureres ved igangsettingstillatelse.

I Asker tillates normalt ikke oppført nye boliger i områder som ikke kan tilknyttes ledningsnettet. Ved tilknytning skal rørlegger søke om dette til kommunen.

Har du spørsmål til tilknytningsgebyr?

Ta kontakt med eller se om du finner svar på spørsmålet ditt under ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer