Skjemaer og veiledere - vann og avløp

Oversikt over veiledere og søknadsskjemaer for arbeid med vann og avløp.

Vannmåler

Private avløpsanlegg

Byggesak vann og avløp

Arbeid på vann- og avløpsnettet

Arbeid i kulvert

Oljeutskiller

Fettutskiller

Flom og oversvømmelse

Tinglysning

Før du sender inn kopi av tinglyste erklæringer til kommunen må du huske å stryke ditt personnummer på dokumentene.

Klagebehandling

Se egen side om hvordan du kan klage på vedtak innen vann og avløp.