Skjemaer og veiledere - vann og avløp

Elektroniske skjemaer og skjemaer i PDF-format.

Vannmåler

Private avløpsanlegg

Byggesak vann og avløp

Arbeid på vann- og avløpsnettet

Oljeutskiller

Fettutskiller

Flom og oversvømmelse

Tinglysning

Før du sender inn kopi av tinglyste erklæringer til kommunen må du huske å stryke ditt personnummer på dokumentene.