Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skjemaer og veiledere - vann og avløp

Elektroniske skjemaer og skjemaer i PDF-format.

Private avløpsanlegg

Byggesak vann og avløp

Tinglysning

Før du sender inn kopi av tinglyste erklæringer til kommunen må du huske å stryke ditt personnummer på dokumentene.

Arbeid på vann- og avløpsnettet

Tidsrommet for stengning av vann/vannavslag må begrenses til følgende:

  • På dagtid: I tidsrommet kl. 08.00-15.00.
  • På kveldstid/natt: I tidsrommet kl. 21.00-06.00.

Flom og oversvømmelse

Oljeutskiller

Fettutskiller