Skjemaer og veiledere - vann og avløp

Her finner du både elektroniske skjemaer og PDF-skjemaer.

Private avløpsanlegg

Byggesak vann og avløp

Tinglysning

Før du sender inn kopi av tinglyste erklæringer til kommunen må du huske å stryke ditt personnummer på dokumentene.

Arbeid på vann- og avløpsnettet

Flom og oversvømmelse

Oljeutskiller

Fettutskiller