Kapasitetsberegning og sprinkler

Asker kommune utfører kapasitetsberegninger av den kommunale vannforsyningen. Her er en beskrivelse av hvordan beregningen foregår og hva du må gjøre for å søke for ditt prosjekt.

Kapasitetsberegningen må ikke forveksles med godkjenning av tilkoblingspunkt på hovednettet eller godkjenning av uttaksmengde.

  • Asker kommune utfører kapasitetsberegninger ved hjelp av en hydraulisk datamodell.
  • Beregningene på det kommunale ledningsnettet blir utført på det angitte punktet søker ønsker å vurdere kapasiteten på.
  • Vi utfører ikke beregninger på private eller prosjekterte ledninger.

Slik foregår beregningen

Det blir gjennomført opptil to beregninger ved forskjellige uttaksmengder i tillegg til statisk trykk. Disse mengdene må du som søker spesifisere i søknadskjemaet.

Maksimal tappemengde for beregningene er 50 l/s (liter per sekund). Dersom du ikke ønsker flere tappemengder, la overflødige kolonner være blank.

Beregningene blir basert på dagens situasjon og med de data som kommunen har tilgjengelig ved beregningstidspunktet. Vi tar forbehold om fremtidig endring på ledningsnettet.

Den hydrauliske modellen er god og blir kontinuerlig kalibrert mot forbruk på nettet. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til store uttak, så du bør derfor ta høyde for dette i planleggingen.

Beregningene undersøker hvilke uttaksmengder som er mulig å hente uten at det oppstår undertrykk på ledningsnettet.

Oppgi kummens unike nummer

Hver enkelt kum i kommunen har et unikt nummer, et såkalt PSID. Dette nummeret må du oppgi i søknaden for å unngå misforståelser på hvilket uttakspunkt som skal bli vurdert.

Deretter må du legge ved et kartutsnitt som markerer punktet som skal vurderes. Kart med informasjon om det eksisterende ledningsnettet bestiller du fra kommunen på e-post

Se eksempel på kartutsnitt med markering av PSID på ledningskart fra Gemini Portal i figuren under:

kartutsnitt kapasitetsberegning
Marker tydelig i kartet hvilken kum og hvilken PSID som skal kapasitetsvurderes.

Søk om kapasitetsvurdering

Du søker om kapasitetsvurdering i skjema for søknad om kapasitetsvurdering. Søknadsskjemaet krever innlogging med BankID.