Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Hva skjer med avløpsvannet ditt?

Kort fortalt

Avløpsvann er fellesbetegnelsen på vann som kommer fra toalettet, badet og kjøkkenet i boligen din.

Asker kommune har flere avløpssystemer som sørger for at avløpsvannet ditt ledes bort og behandles på en sikker måte, uten å skade miljøet.

På renseanleggene fjernes forurensingen i vannet, før det slippes ut i vassdragene.

Fem ulike renseanlegg

Avløpsvannet fra boliger i Asker ledes til fem ulike renseanlegg. Hvor avløpsvannet ditt behandles, kommer an på hvor i kommunen du bor.

Overvann

Overvann er en samlebetegnelse på regnvann, smeltevann og drensvann. Dette vannet samles i overvannsledninger og ledes til nærmeste vassdrag. Husk at overvann ikke skal kobles inn på avløpsledninger.

Les mer om hvordan avløpsvannet behandles på nettsidene til VEAS på Bjerkås.