Hva skjer med avløpsvannet ditt?

Kort fortalt

Avløpsvann er fellesbetegnelsen på vann som kommer fra toalettet, badet og kjøkkenet i boligen din.

Asker kommune har flere avløpssystemer som sørger for at avløpsvannet ditt ledes bort og behandles på en sikker måte, uten å skade miljøet.

På renseanleggene fjernes forurensingen i vannet, før det slippes ut i vassdragene.

Fem ulike renseanlegg

Avløpsvannet fra boliger i Asker ledes til fem ulike renseanlegg:

  • Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS)
  • Lahell renseanlegg
  • Rulleto renseanlegg
  • Storsand renseanlegg
  • Åros renseanlegg

Hvilke av disse renseanleggene som behandler ditt avløpsvann, kommer an på hvor i kommunen du bor.

Overvann

Overvann er en samlebetegnelse på regnvann, smeltevann og drensvann. Dette vannet samles i overvannsledninger og ledes til nærmeste vassdrag. Husk at overvann ikke skal kobles inn på avløpsledninger. Les mer om hvordan avløpsvannet behandles på nettsidene til VEAS på Bjerkås.

Les mer om overvann.