Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Forbud mot kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken i Asker kommune.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften.