Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Forbud mot kjøkkenavfallskverner

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken i Asker kommune.

Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften.