Har du problemer med avløpet?

Hvis kloakk og avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes at rørene er tette. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvor på avløpsnettet er feilen?

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan en rørlegger eller et septikfirma stake eller spyle dem opp. Du er selv ansvarlig for ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning. Du må også selv ta kontakt med rørlegger dersom det er feil på et privat avløpsanlegg.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du melde fra til oss her.

Full septiktank?

Hvis du har septiktank, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Dersom tanken stadig fylles, bør du gi kommunen beskjed om at du har behov for en hyppigere tømmefrekvens. Det gjør du ved å sende e-post til

Les mer om tømming av privat avløpsanlegg.

Kloakk i kjelleren

Ved akutt kloakklekkasje bør du ta kontakt med IBKA Norge AS (tidligere NG Høyvatek).

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Har du fått skader på hus eller eiendom på grunn av feil med kommunens hovedledninger, vil kommunen erstatte skadene.

Rotter i kloakken

Rotter kan i sjeldne tilfeller komme opp gjennom avløpsrørene. Meld ifra til oss dersom du observerer dette.

Husk dovett og fettvett

Hvis du ikke er nøye med hva du skyller ut i vasken eller kaster i do, kan du få problemer med tette avløpsrør - og rotter. Få tips og råd til bedre do- og fettvett.