Har du problemer med avløpet?

Hvis kloakk og avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes at rørene er tette. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvor på avløpsnettet er feilen?

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan en rørlegger eller et septikfirma stake eller spyle dem opp. Du er selv ansvarlig for ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, kan du melde fra til oss her.

Full septiktank?

Hvis du har septiktank, kan årsaken til problemene være at tanken er full. Les mer om tømming av privat avløpsanlegg.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Har du fått skader på hus eller eiendom på grunn av feil med kommunens hovedledninger, vil kommunen erstatte skadene.

Husk dovett og fettvett

Hvis du ikke er nøye med hva du skyller ut i vasken eller kaster i do, kan du få problemer med tette avløpsrør - og rotter. Få tips og råd til bedre do- og fettvett.