Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Oljeutskiller er påbudt for alle som jobber med olje

Kort fortalt

En oljeutskiller er en beholder som skiller olje fra vann, før den renner ned i avløpsrørene.

Uten en oljeutskiller, vil oljer som helles i avløpet forurense avløps- og renseanlegg.

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann, må derfor installere en oljeutskiller. Dette er påbudt. 

Skal du installere en oljeutskiller, må du kontakte en rørlegger.

Hvem trenger en oljeutskiller?

Eksempler på slike virksomheter er:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder for klargjøring av kjøretøyer, skinnegående kjøretøyer og anleggsmaskiner
  • anlegg for understellsbehandling
  • garasjer (når disse har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende)

Slik registrerer du en oljeutskiller

Det er viktig at du setter deg inn i:

NB! Driver du en virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann, er du lovpålagt å ha en oljeutskiller, jfr. kapittel 15 i Forurensningsforskriften.