Virksomheter som har oljeholdig avløpsvann, må installere oljeutskiller.

Eksempel på slike virksomheter er bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder for klargjøring av kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, anlegg for understellsbehandling og garasjer når disse har vaskeplass, smørehall, servicehall og lignende.

Registrering av oljeutskiller må du søke om i sanitærabonnementet

Du må også søke om påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann (Word)

Det er også viktig at du setter deg inn i: