Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Aktuelt om avfall og gjenvinning

Tømmedager i mai

På grunn av helligdagene i mai kan det hende at avfallet ditt blir tømt på en annen dag enn vanlig.

Tømmedager i påsken

På grunn av helligdagene i påsken kan det hende at avfallet ditt blir tømt på en annen dag enn vanlig.

Nye priser og gebyrer

Nå er det nye gebyrer for levering av avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Det er også endringer i renovasjonsgebyret.