Forskjellen på hageavfall og matavfall

Rydding i hage
Foto: Marianne Heggen Hougen/LOOP

Det er for tiden mange som rydder og klargjør hagen for sommeren. Da er det viktig å være klar over at hageavfall og matavfall ikke er det samme og derfor skal kastes hver for seg. Hageavfall trenger en annen behandlingsmetode enn matavfall på grunn av forskjeller i nedbrytningstiden. 

Hageavfall

Hageavfallet ditt kan du gjerne levere gebyrfritt på gjenvinningsstasjonene på Follestad og Yggeset. Her blir det kvernet og kompostert og blir til nye jordprodukter som brukes i hager og parker. Små mengder hageavfall, avskårne blomster, potteplanter og lignende kan kastes i restavfallet hjemme eller komposteres på egen eiendom. 

Matavfall

Matavfallet i Asker skal kastes i grønne matavfallsposer og går til biogassproduksjon. Produksjonen av biogass innebærer følsomme, biologiske prosesser som er tilpasset matavfall, og derfor ønsker vi ikke hageavfall her.

Her kan du lese mer om kildesortering i Asker kommune. 

Takk for at du kildesorterer! Sammen kan vi ta vare på og utnytte ressursene i avfallet vårt.