Samordning av tilskuddsordninger i ny kommune

De nye tilskuddsordningene er en harmonisering av de gamle ordningene i Røyken, Hurum og gamle Asker, og er jobbet frem i samarbeid med kultur-, idretts- og frivillighetslivet. 

Harmoniseringen av tilskudd vil fortsette og flere nye ordninger vil lyses ut så snart dette er klart. Det vil være en pågående evalueringsprosess av de nye ordningene de neste to årene.

Les mer på lenken nedenfor.

Medvirkning - ny modell for tilskuddsordninger er vedtatt

Tilskuddsordninger til kultur, idrett og frivillighet

Kort fortalt

Kultur-, idretts- og frivillighetslivet kan søke på en rekke tilskuddsordninger i Asker kommune. 

I tillegg finnes det muligheter for å søke om midler både nasjonalt og på fylkesplan.

Tilskuddsordninger 

Tildelinger 2022

Hodetilskudd og Frivillighetspakken utgjør Grunnmuren i Asker kommunes tilskuddsordninger til frivilligheten.

Hodetilskuddet er likt for alle foreninger. I 2022 ble det tildelt 250 kroner i tilskudd per innmeldt medlem i alderen 0 – 19 år i foreningen per 31.12.21.

I tillegg kan foreningene søke om Frivillighetspakken. Satsene i Frivillighetspakken avhenger av hva slags forening man er. Les mer om satsene i retningslinjene for Frivillighetspakken.

Her kan du se hvordan midlene innenfor Aktivitetstilskudd, hodetilskudd og frivillighetspakken ble tildelt i 2022.

Se tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg.

Stipender og legater

Priser


Andre tilskuddsmuligheter

I tillegg til Asker kommunes tilskuddsmidler til kultur, idrett og fritid, finnes det både nasjonale og fylkeskommunale støtteordninger man kan søke på.

Her er et utvalg nettsider (oversikten er ikke uttømmende - tips oss gjerne!) Klikk på lenkene for å lese om de ulike ordningene: