Samordning av tilskuddsordninger i ny kommune

De nye tilskuddsordningene er en harmonisering av de gamle ordningene i Røyken, Hurum og gamle Asker, og er jobbet frem i samarbeid med kultur-, idretts- og frivillighetslivet. 

Harmoniseringen av tilskudd vil fortsette og flere nye ordninger vil lyses ut så snart dette er klart. Det vil være en pågående evalueringsprosess av de nye ordningene de neste to årene.

Les mer på lenken nedenfor.

Medvirkning - ny modell for tilskuddsordninger er vedtatt

Tilskuddsordninger til kultur, idrett og frivillighet

Kort fortalt

Kultur-, idretts- og frivillighetslivet kan søke på en rekke tilskuddsordninger i Asker kommune. 

Tilskuddsordninger 

Stipender og legater

Priser

Søk om øvrige (ikke-kommunale) midler

Tilskuddsportalen gir deg god oversikt over alle tilskuddsordningene og ulike kategorier du kan søke i på nasjonalt plan. Portalen er også et nyttig verktøy og veiviser og kan være til god hjelp når du skal søke om tilskudd til dine prosjekter.