Samordning av tjenester i ny kommune

Det er foreløpig ikke vedtatt felles retningslinjer for tilskuddsordningene i den kommunen.

I en overgangsperiode vil det derfor være retningslinjene fra de tidligere kommunene som gjelder for de fleste tilskuddsordningerne . 

Det er et pågående arbeid i samarbeid med lag og foreninger med sikte på å ha nye retningslinjer klare våren 2022.

Les mer om dette på lenken nedenfor.

Medvirkning - ny modell for tilskuddsordninger

Søke om tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kort fortalt

Frivillige lag og foreninger kan søke på flere tilskuddsordninger i Asker kommune. 

Mange ordninger er ikke samordnet/harmonisert foreløpig. Her foregår det et medvirkningsarbeid som er planlagt ferdig våren 2022. Se mer om dette på lenken ovenfor. 

Tilskuddsordninger som er samordnet

Følgende tilskuddsordninger er felles for alle i ny kommune:

Tilskuddsordninger fra tidligere kommuner

For følgende tilskuddsordninger skal du søke til din tidligere kommune, med tilhørende retningslinjer.

Tilskuddsordninger tidligere Asker

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene gjelder kun for deg/dere som bor i tidligere Asker kommune:

Tilskuddsordninger tidligere Røyken

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene gjelder kun for deg/dere som bor i tidligere Røyken kommune:

Her finner du regler for tilskuddsordningene fra tidligere Røyken kommune, og som gjelder inntil det er vedtatt felles retningslinjer for den nye kommunen.

Har du spørsmål om tilskudd og bor i gamle Røyken kommune,

Tilskuddsordninger tidligere Hurum

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene kan kun søkes av deg/dere som bor i tidligere Hurum kommune:

Har du spørsmål om tilskudd og bor i tidligere Hurum kommune, ta

Søk om øvrige ikke-kommunale midler

Tilskuddsportalen gir deg god oversikt over alle tilskuddsordningene og ulike kategorier du kan søke i på nasjonalt plan. Portalen er også et nyttig verktøy og veiviser og kan være til god hjelp når du skal søke om tilskudd til dine prosjekter.