Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Samordning av tjenester i ny kommune

Det er foreløpig ikke vedtatt felles retningslinjer for tilskuddsordningene i den kommunen.

I en overgangsperiode vil det derfor være retningslinjene fra de tidligere kommunene som gjelder for de fleste tilskuddsordningerne 

Søke om tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kort fortalt

Frivillige lag og foreninger kan søke på flere tilskuddsordninger i Asker kommune.

Digitalt informasjonsmøte

22. juni ble det holdt et digitalt informasjonsmøte om de nye tilskuddsordningene. Det var 30 deltagere fra frivillig sektor som deltok.
Temaet var å gi informasjon og få innspill til prosessen for å skape best mulige tilskuddsordninger Asker kommune.
Det er et mål å lage gode tilskuddsordninger som skal gjelde hele frivillig sektor.

Møtet ga informasjon om tilskuddsordningene i de tidligere kommunene og prosessen for å harmonisere tilskuddsordningene i den nye kommunen. Du finner eksisterende tilskuddsordninger på denne siden, disse er gjeldene til nye vedtas.

Møtet ble arrangert av tjenesteområde Medborgerskap i Asker kommune.

Se presentasjonene fra møtet.

Opptak av møtet

Tilskuddsordninger som er samordnet

Følgende tilskuddsordninger er felles for alle i ny kommune:

Tilskuddsordninger fra tidligere kommune

For følgende tilskuddsordninger skal du søke til din tidligere kommune, med tilhørende retningslinjer.

Tilskuddsordninger tidligere Asker

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene gjelder kun for deg/dere som bor i tidligere Asker kommune:

Tilskuddsordninger tidligere Røyken

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene gjelder kun for deg/dere som bor i tidligere Røyken kommune:

Her finner du regler for tilskuddsordningene fra tidligere Røyken kommune, og som gjelder inntil det er vedtatt felles retningslinjer for den nye kommunen.

Har du spørsmål om tilskudd og bor i gamle Røyken kommune,

Tilskuddsordninger tidligere Hurum

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene kan kun søkes av deg/dere som bor i tidligere Hurum kommune:

Har du spørsmål om tilskudd og bor i tidligere Hurum kommune, ta

Søk om øvrige ikke-kommunale midler

Tilskuddsportalen gir deg god oversikt over alle tilskuddsordningene og ulike kategorier du kan søke i på nasjonalt plan. Portalen er også et nyttig verktøy og veiviser og kan være til god hjelp når du skal søke om tilskudd til dine prosjekter.