Samordning av tilskuddsordninger i ny kommune

De nye tilskuddsordningene er en harmonisering av de gamle ordningene i Røyken, Hurum og gamle Asker, og er jobbet frem i samarbeid med kultur-, idretts- og frivillighetslivet. 

Harmoniseringen av tilskudd vil fortsette og flere nye ordninger vil lyses ut så snart dette er klart. Det vil være en pågående evalueringsprosess av de nye ordningene de neste to årene.

Les mer på lenken nedenfor.

Medvirkning - ny modell for tilskuddsordninger er vedtatt

Tilskuddsordninger til kultur, idrett og frivillighet

Kort fortalt

Kultur-, idretts- og frivillighetslivet kan søke på en rekke tilskuddsordninger i Asker kommune. 

I tillegg finnes det muligheter for å søke om midler både nasjonalt og på fylkesplan.

Tilskuddsordninger 

Tildelinger 

Se hvordan tilskuddsmidlene fordeles årlig.

Tildelinger 2022

Tildeling av tilskuddsmidlene i 2022

Hodetilskudd og Frivillighetspakken utgjør Grunnmuren i Asker kommunes tilskuddsordninger til frivilligheten.

Hodetilskuddet er likt for alle foreninger. I 2022 ble det tildelt 250 kroner i tilskudd per innmeldt medlem i alderen 0 – 19 år i foreningen per 31.12.21.

I tillegg kan foreningene søke om Frivillighetspakken. Satsene i Frivillighetspakken avhenger av hva slags forening man er. Les mer om satsene i retningslinjene for Frivillighetspakken.

Her kan du se hvordan midlene innenfor Aktivitetstilskudd, hodetilskudd og frivillighetspakken ble tildelt i 2022.

Se tildeling av tilskudd til mindre idrettsanlegg.

Tildelinger i 2023

Tilskudd til sommeraktiviteter for barn og unge

Det ble tildelt totalt 1 207 541 kroner til arrangører av aktiviteter til barn og unge i sommer.

Her ser du hvordan midlene ble fordelt for søkerne.

Søker Prosjekt Tildelt beløp
Omattatt Redesign 30,000
Klokkarstua nærmiljøsentral Hovtun SommerCamp 30,000
Festus AS Surfcamp 30,000
Asker skiklubb Gratis deltakelse på sommeridrettsskole 20,000
Rødbysætra Aktivitetssenter Sommercamp for barn og ungdom 32,900
Hurum seilforening Sjøleir for barn 20,000
KFUK-KFUM Norge Sommerklubben Dikemark 102,200
Asker basketballklubb Camp Borgen og Streetbasket på Risenga 60,000
Slemmestad og Omegn turn Sommerleir turn 30,000
Holmenparken IL Sommercamp 30,000
Vollen Nærmiljøsentral Sommerferieaktiviteter i Vollen 14,451
Røyken taekwon-do klubb Sommertrening 29,000
Astrid Lindstad Sommerferieaktiviteter på Hauger gård 28,000
Friluftscamp AS Gratisplasser sommerferieaktivitet 31,190
Asker judoklubb Sommercamp 15,000
DNT Oslo og Omegn - Asker turlag Sommerferieaktiviter 30,000
Sætre IF Graabein Håndballskole 30,000
Stall Ugstad Dagrideleir 12,000
GUI Sportsklubb Sommeraktiviteter utviklingshemmede 46,000
Asker turnforening Gratis aktivitetsuker sommer 23 30,000
Recreational Fishing Alliance Norway Oslofjord Marine & Fishing Camp 30,000
IF Frisk Asker AIL Sommerskole 18,000
Holmen Hockey Sommercamp 40,000
Asker tennisklubb Sommerleir 30,000
Villmarksskolen Sommertilbud 30,000
GUI Sportsklubb Sommerskole 40,000
Alle kan spille (tidl. EC-play together) Sommercamp 80,000
Bjørns bruktbod Miljø- og kunstsommerskole 30,000
Asker Husflidslag Kreative sommeruker 25,000
Slemmestad sjakklubb Sommersjakkskole 30,000
Bondi og Vettre skolekorps Asker musikkcamp 100,000
Øymoe Kirksæter design Kreativ sommeruke 12,000
Dansesonen Tiril Andøl Dansestudio Dansesonens sommerskole 2023 31,800
Stiftelsen Buskerud teater Sommerskole med teaterkurs 30,000
Bekkelund gård og keramikk AS Keramikkskole for barn og unge 30,000
Totalt tildelt:   1,207,541

Stipender og legater

Priser


Andre tilskuddsmuligheter

I tillegg til Asker kommunes tilskuddsmidler til kultur, idrett og fritid, finnes det både nasjonale og fylkeskommunale støtteordninger man kan søke på.

Her er et utvalg nettsider (oversikten er ikke uttømmende - tips oss gjerne!) Klikk på lenkene for å lese om de ulike ordningene: