Priser og utmerkelser

Innganger

Kulturprisen

Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder.

Frivillighetsprisen

Asker kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Vi oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag.

Tilgjengelighetsprisen

Hensikten med prisen er å sette positivt fokus på arbeidet for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Gründerprisen

Årlig pris til en gründer eller gründervirksomhet i Asker kommune.

Beste aldersvennlige tiltak

Prisen deles årlig ut til de eller dem som har gjort en særlig innsats for å fremme et aldersvennlig samfunn i Asker kommune.

Tidligere prisvinnere

Tidligere vinnere kulturprisen, frivillighetsprisen, tilgjengelighetsprisen, bærekraftsprisen og gründerprisen.