Gründerprisen

Årets Gründer i Asker

Hvert år tildeler vi en gründer eller gründervirksomhet i Asker kommune som har gjort suksess og kan være til inspirasjon for andre prisen Årets Gründer i Asker.

Nominer en kandidat til Årets Gründer i Asker

Kjenner du en gründer som har etablert seg i Asker kommune i løpet av de siste fem årene, og som har gjort suksess, da vil vi gjerne ha din nominasjon.

Det er også mulig for en gründer å nominere seg selv. 

Vi trenger en kort begrunnelse for ditt forslag ut fra momenter beskrevet i statuttene.

Frist for å foreslå kandidat for 2023 var 27. oktober.
Frist for 2024 er ikke fastsatt.

Statutter Årets Gründer i Asker

Prisen gis ut av Asker kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Askershus AS, Budstikka, Røyken og Hurum Avis og Kvinner i Business. 

Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.

  • Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker.
  • Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste fem år.
  • Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.

Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:

  • Nyskaping og kreativitet
  • Lønnsomhet og verdiskaping
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  • Forankret i FNs bærekraftsmål

Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstakere og personer som har måttet omstille seg til nytt arbeid.

Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i Asker. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Jurysammensetting

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury.