Gründerprisen

Årets Gründer i Asker

Hvert år tildeler vi en gründer eller gründervirksomhet i Asker kommune som har gjort suksess og kan være til inspirasjon for andre prisen Årets Gründer i Asker.

Nominer en kandidat til Årest Gründer i Asker

Kjenner du en gründer som har etablert seg i Asker kommune i løpet av de siste fem årene, og som har gjort suksess, da vil vi gjerne ha din nominasjon.

Det er også mulig for en gründer å nominere seg selv. 

Vi trenger en kort begrunnelse for ditt forslag ut fra momenter beskrevet i statuttene.

Frist for nominasjon annonseres årlig

Foreslå din kandidat her

Statutter Årets Gründer i Asker

Prisen gis ut av Asker kommune gjennom et samarbeid med Asker Næringsforening, Askershus AS, Budstikka, Røyken og Hurum Avis og Kvinner i Business. 

Målsetningen med prisen er at den skal stimulere til nyetablering i kommunen.

Prisen tildeles en gründer med næringsvirksomhet i Asker.

Gründeren må ha etablert egen virksomhet i løpet av de siste fem år.

Kandidater kan velges ut fra alle næringskategorier/bransjer.

Det legges vekt på følgende ved rangering av kandidater:

  • Nyskaping og kreativitet
  • Lønnsomhet og verdiskaping
  • Synlighet lokalt
  • Samarbeidsvilje med andre næringsaktører
  • Forankret i FNs bærekraftsmål


Ved ellers like vurderinger av kandidater, prioriteres minoritetsspråklige, yngre arbeidstakere og personer som har måttet omstille seg til nytt arbeid.

Prisen som er på kr. 25.000.- deles ut årlig når det finnes kandidater som dekkes av statuttene. Utdelingen skjer i forbindelse med et arrangement tilknyttet næringslivet i Asker. Pengene skal benyttes til videre utvikling av bedriften.

Jurysammensetting

Prisen deles ut etter en vurdering foretatt av en jury.

Juryen består av representanter fra Asker kommune, Asker Næringsforening, Askershus AS, Budstikka, Røyken og Hurum avis og Kvinner i Business.