Prisen Årets lærling i Asker

Kort fortalt

Pris til en lærling fra Asker. Målsetningen med prisen er å stimulere ungdom til å ta yrkesfagutdanning.

Statutter for prisen Årets lærling i Asker

Prisen gis ut av Asker kommune, i samarbeid med Bleiker, Røyken, Nesbru og Holmen videregående skoler, Asker Næringsforening og Danske Bank avd. Asker

Målsetningen med prisen er å stimulere ungdom til å ta yrkesfagutdanning.

  1. Prisen kan gis til lærlinger innen alle yrkesfag som hovedsakelig har gjennomført VG1 og hele læretiden i bedrift i Asker eller opplæring i bedrift i Asker.

  2. Opplæringskontorene og lærebedrifter inviteres til å foreslå kandidater til prisen. Det er gjennomføringen av hele læretiden som er grunnlaget for vurderingen av et kandidatur.

  3. Utvikling av faglige ferdigheter og personlig framferd til lærlingen vektlegges for tildeling av prisen. Det er utarbeidet egne kriterier datert 21.09.22, som skal brukes for vurdering av kandidater.

  4. Prisen er på kr. 25.000.- samt et diplom, og deles ut årlig til en prisvinner som dekkes av statuttene.

  5. Prisvinner velges av en jury bestående av 1 representant fra hver av skolene, Bleiker, Røyken, Holmen og Nesbru. En fra Asker næringsforening, Den Danske bank avd. Asker og fra Asker kommune, totalt 7 personer.