Frivillighetsprisen

Asker kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Vi oppfordrer privatpersoner og organisasjoner til å komme med forslag til kandidater for årets frivillighetspris.

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Prisen deles ut av ordføreren.

Frivillighetsprisens mål er å motivere, synliggjøre og verdsette frivilligheten i kommune.

Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Forslaget må være begrunnet.  

Fristen for å sende inn forslag for 2023 var 10. oktober.

Prisen deles ut 5. desember klokken 16.00 på Hasselbakken, frivillighetens hus av ordfører og juryformann.