Kulturprisen

Kort fortalt

Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder.

Prisen består av en pengegave pålydende 25 000 kroner, samt et kunstverk, fortrinnsvis av en lokal kunstner.

Kriterier

  • Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige.
  • Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.
  • Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinner.
  • Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig.

Send inn forslag digitalt.

Forslag på kandidat kan du også sende på e-post til , eller i brevs form til:

Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Forslaget må være begrunnet.  

Forslagsfrist er 15. september 2024