Kulturprisen kan gå til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner på alle kulturområder.

Hvem kan motta prisen?

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.

Frist for forslag

Forslag til kandidater sendes innen 10. februar hvert år på eget skjema eller på e-post til post@asker.kommune.no.

Mer om Kulturprisen

Formannskapet opprettet 27. oktober 2015 jury for denne kommunestyreperioden. Juryen består av:

  • Karin Marie Moksness (H) Leder
  • Trine Bendixen (H)
  • Svein Hillestad (A)
  • Ragnar Sand Fuglum og Tuss Benum fra administrasjonen

2018 Trafo kunsthall

2017 Wence Iversen, Askeraden

2016 Harald Skogli, Asker Jazzklubb

2015 Vigdis Hjort

2014 Asker Musikkorps

2013 Asker Museum

2012 Levende dukker ved Agnes Schou og Knut Alfsen

2011 May Britt Andersen

2010 Kjell Mørk Karlsen

2009 Asker og Bærum historielag

2008 Ida Lorentzen og Ulf Nilsen

2007 Erik Røed

2006 Anne Grete Giæver

2005 Erik Habberstad

2004 Jon Stenseng

2003 Astrid Guttormsen

2002 Holm W. Holmsen

2001 Asker Mannskor

2000 Tore Sigernes

1999 Asker Husflidslag

1998 Jens Wisløff

1997 Arne Hagen

1996 Bjørn Carlsen

1995 Hans Christen Mamen

1994 Gunnar Arne Jensen

1993 Håkon Fetveit

1992 Birgit Støen

1991 Annelene Sett Gjessing

1990 Sigmund Lystrup

1989 Ragnhild Wagle

1988 Nils Johan Rud

1987 Karl Nilsen