Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Foreslå kandidater til Kulturprisen 2020

Kulturprisen kan gå til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner på alle kulturområder.

Ærespriser og utmerkelser 2020

Utvalg for medborgerskap vedtok i møte 4. juni at kriterier fra tidligere Asker kommune skal benyttes for tildeling av priser i 2020. Dette gjelder for tildeling av Tilgjengelighetsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen og Kulturprisen.

Frist for å sende inn forslag til kandidater til prisene for 2020, er 1. september.

For Tilgjengelighetsprisen er fristen forlenget til 15. oktober - velkommen med forslag!

Hvem kan motta prisen?

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.

Her er utdrag fra retningslinjene fra tidligere Asker kommune:

"Formål

Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder.

Om Kulturprisen

  • Kulturprisen består av et pengebeløp og et synlig symbol.
  • Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige.
  • Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.
  • Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinner.
  • Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig."

Send inn ditt forslag innen 1. september

Forslag til kandidater sendes innen 1. september 2020 på