Kulturprisen

Kort fortalt

Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder.

Prisen består av en pengegave pålydende 25.000 kroner, samt et kunstverk, fortrinnsvis av en lokal kunstner.

Kriterier

  • Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige.
  • Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.
  • Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinner.
  • Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig.

Forslag på kandidat kan du sende på e-post til , eller i brevs form til:

Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Forslaget må være begrunnet.  

Forslagsfrist: 1. november 2021.