Vi søker kandidater til Asker kommunes tilgjengelighetspris

Kort fortalt

Asker kommunes tilgjengelighetspris deles ut til enkeltpersoner, bedrifter, lag, foreninger, offentlige instanser eller politiske partier som:

 • har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet
 • på annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.

Hensikt

Hensikten med prisen er å sette positivt fokus på arbeidet for universell utforming og økt tilgjengelighet, særlig overfor personer med funksjonsnedsettelse.

Kriterier for utvelgelse

Det er kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse som er jury for prisen.

Her kan du se statuttene for Tilgjengelighetsprisen

Vedtatt av formannskapet 12.10.2021

1. Formål

Asker kommunes tilgjengelighetspris deles ut til enkeltpersoner, bedrifter, lag, foreninger, offentlig instanser eller politiske partier som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet ut over det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø.

Hensikten med prisen er å sette positivt fokus på arbeidet for universell utforming og økt tilgjengelighet, særlig overfor personer med funksjonsnedsettelse.

Med funksjonsnedsettelse menes:

 • forflytningsnedsettelse
 • synsnedsettelse
 • hørselsnedsettelse
 • utviklingsnedsettelse
 • skjulte funksjonsnedsettelser (som for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, astma og allergi, mm)

Aktuelle kandidater skal ha bidratt vesentlig til:

 1. å bryte ned personhemmende barrierer i vår kommune, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder. Det vil si at all planlegging i utgangspunktet tar sikte på alle kommunens innbyggere.
 2. å legge forholdene til rette for at personer med funksjonsnedsettelse kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid
 3. å fremme tiltak som inkluderer personer med funksjonsnedsettelse i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv

2. Prosedyre

 • Prisen utlyses årlig, med nærmere angitt forslagsfrist.
 • Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag skal gi en kort begrunnelse for hvorfor kandidaten fortjener prisen.
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse foretar utvelgelsen av den kandidaten som skal tildeles prisen.
 • Ordfører deler ut prisen.

3. Prisens form

Prisen består av plakett og diplom.