Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kort fortalt

Alle kommuner skal ha et råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Reglement og medlemmer

Les mer om kommunale råd på nettsiden regjeringen.no.