Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kort fortalt

Alle kommuner skal ha et råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Reglement og medlemmer

Les mer om kommunale råd på nettsiden regjeringen.no.