Politisk organisering

Asker kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet.