Eldrerådet

Kort fortalt

Eldrerådet skal forelegges alle saker som angår eldre i Asker kommune. 

Ifølge regjeringen er det behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer.

Hver kommune og fylkeskomme skal derfor ha eldreråd, og alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Reglement og medlemmer

Les mer om kommunale råd på nettsiden regjeringen.no.