Utvalg for medborgerskap

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Ansvarsområder: 

  • Idrett og friluft
  • kultur og kulturminner
  • kirken og andre trossamfunn
  • Folkehelse
  • Innbyggertorg
  • Nærdemokrati
  • Frivillighet

Reglement og medlemmer