Utvalg for plan og bygg

Kort fortalt

Faste utvalg opprettes av kommunestyret for å jobbe med et avgrenset saksområde over tid. Kommunestyret bestemmer hvor mange utvalg som skal opprettes, hvilke områder de skal jobbe med og hvilken avgjørelsesmyndighet utvalget skal ha.

Ansvarsområder: 

  • Myndighetsutøvelse/vedtak etter plan- og bygningsloven

Reglement og medlemmer